Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund


Warning: Use of undefined constant Archive - assumed 'Archive' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/klaseklund.se/public_html/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/header.php on line 48
Klas Eklund header image 3

Chronological bibliography

Denna bibliografi upptar artiklar, böcker mm publicerade i eget namn sedan 1976. Den är inte komplett: Listan inkluderar inte tal, PM mm författade under pseudonym (såsom talskrivare och rådgivare mm i kanslihuset) eller interna PM (om affärsstrategi, organisation mm). Dessutom saknas många kundbrev och marknadsanalyser av mer kortfristig karaktär från perioden i SEB och på Mannheimer Swartling. Framför allt i början är numreringen konstig, beroende på att del äldre artiklar lagts till. Från senare tid är inte alla bloggposter från www.klaseklund.se med, bara ett urval.

Chronological bibliography

This bibliography includes articles and books published in my own name. It is not complete: It does not include internal memos or speeches (for the Prime Minister and the Minister of Finance) written during my years in government, nor internal memos from my professional carreer. Also, most market comments and client reports from my SEB period are absent, due to their temporary character. From later years not all entries from my blog www.klaseklund.se have been included.

00. “Skandal att undervisningen inte berör kapitalkontroversen” “
Minimax 8/1974, sid 12-13

0. “Förord”
till “Vilken socialism”, debatten KAF-SKP, september 1976, sid 1-7

1. “Professorn och metafysiken”
Fjärde Internationalen 5/1976

2.“Är Sovjet kapitalistiskt?” (Med Per Reichard)
Bokförlaget Röda Rummet, Stockholm 1976, 288 sid

3. “Sovjetunionen och u-länderna”
Meddelande från utredningsbyrån 125, SIDA, Stockholm 1977, 62 sid

3. “Sovjet och u-länderna”
Bokförlaget Röda Rummet, Stockholm 1977, 68 sid

4. “Broderlig hjälp eller lönsamma affärer?”
Rapport från SIDA 1/77, sid 22-26

5. “Neo-ricardianism, marxism och post-marxism”
Seminarieuppsats, Handelshögskolan 1977, 22 sid

6. “Stridsskrift baserad på okunnighet”
Debattartikel, Svenska Dagbladet 26/6 1977

7. “Den ekonomiska integrationen i Västeuropa”
FOA-rapport C 10101-M2, FOA, Stockholm 1978, 135 sid + tabellbilaga

8. “Den ekonomiska integrationen i Västeuropa (Sammanfattande version)”
FOA-rapport C 10102-M2, FOA, Stockholm 1978, 51 sid

9. “Modern makroteori för öppna ekonomier – en översikt”
Seminarieuppsats, Handelshögskolan 1978

10. Fernando Claudin: “Eurocommunism and Socialism” och Ernest Mandel:
“From Stalinism to Eurocommunism”
Bokanmälan i Tiden 7/78, sid 424-427

11. “De ekonomiska relationerna mellan USA och Västeuropa”
FOA-rapport C-10108-M2, FOA, Stockholm 1978, 26 sid

12. “Den icke-agrara varuproduktionens utveckling” och “Sveriges industrialisering”
Seminarieuppsatser, Handelshögskolan 1978, 10 resp 9 sid

13. “Sovjetunionens ekonomiska utveckling 1917-77″
Seminarieuppsats, Handelshögskolan 1978, 20 sid

14. “Några funderingar kring den marxistiska tesen om partstagande objektivitet”
Seminarieuppsats, Handelshögskolan 1978, 7 sid

15. Tibor Scitovsky: “The Joyless Economy”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 1/79, sid 58-61

16. Walt W Rostow: “The World Economy: History and Prospects”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 7/79, sid 501-503

17. William Arthur Lewis: “Growth and Fluctuations 1870-1913″ och “The Evolution of the International Economic Order”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 8/79, sid 570-572

18. “Long Waves in the Development of Capitalism?”
Kyklos Vol 33 Fasc 3 (1980), sid 383-419

19. Håkan Hedberg och Christer Petersson: “Det hemska 80-talet”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 3/80, sid 230-233

20. “The Swedish Economy Facing the 1980 s: Stagnation and Uncertainty”,
Swedish Report to the XXth International Conference on Social Welfare,
Hong Kong 1980, 24 sid

21. “Hong Kong: Kapitalismens nya mönsterstat”
Dagens Nyheter 30/9 1980

22. Fernando Claudin: “Krisen i den kommunistiska rörelsen. Från Komintern till Kominform”
Bokanmälan i Tiden 6/80, sid 385-390

23. Bengt Abrahamsson och Anders Broström: “Om arbetets rätt. Vägar till ekonomisk demokrati”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 6/80, sid 479-483

24. Lars Anell: “Världsordningen och välfärdsstatens kris”
Bokanmälan i Tiden 8/80, sid 573-577

25. Henri Lepage. “I morgon kapitalism”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 1/81, sid 70-73

26. “Nu krävs en svensk historisk kompromiss”
Debattartikel i Dagens Nyheter 21/1 1981

27. John Cornwall: “Modern Capitalism: Its Growth and Fluctuations”
Bokanmälan i Scandinavian Journal of Economics Vol 83 No 1 (1981), sid 121-124

28. “Här är hästkuren!” (tillsammans med Villy Bergström, Harry Flam, Carl Hamilton, Nils Lundgren och Karl-Göran Mäler)
Debattartikel i Arbetet 19/2 1981

29. “Hästkuren nödvändig!” (med samma medförfattare)
Debattartikel i Arbetet 5/3 1981

30. “1980-talets förändrade tillväxtförutsättningar: Vad innebär de för den offentliga sektorn?”
EFI Research Paper 6201, Handelshögskolan 1981, 63 sid

31. “Trepartiregeringens ekonomiska fiasko”
Debattartikel i Dagens Nyheter 12/5 1981

32. “Totalhavererad ekonomi facit av trepartiregeringen”
Debattartikel i Dagens Industri 14/5 1981

33. “Krisgruppen skyndar förbi det otrevliga”
Debattartikel i Aftonbladet 2/7 1981

34. “Helhetssyn på krisen”
Debattartikel i Svenska Dagbladet 6/8 1981

35. Sparbankernas Temaserie: “Statens budgetunderskott och upplånings- politik. Förutsättningar och konsekvenser i hushåll och företag”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 6/81, sid 465-468

36. “Historieförfalskning på moderaternas sätt”
Debattartikel i Arbetet 29/9 1981

37. ” ‘Supply-Side Economics’ : Vad är det egentligen?”
EFI Research Paper 6230, Handelshögskolan 1981, 42 sid

38. Peter Dencik (red): “Vänstern och den ekonomiska politiken. En studie i restriktioner och möjligheter för alternativ ekonomisk politik i Nordvästeuropa”
Bokanmälan i Tiden 7/81, sid 477-480

39. “Utbudsekonomi – en översiktsartikel”
Ekonomisk Debatt 7/81, sid 477-497

40. “Dra tillbaka förslaget om momssänkning!”
Debattartikel i Dagens Nyheter 15/10 1981

41. “Är Keynes verkligen död? En introduktion till ‘den nya nationalekonomin’ ”
Tiden 8-9/81, sid 503-513

42. “Sven Grassman och verkligheten”
Ekonomisk Debatt 8/81, sid 593-602

43. “Stå fast vid krisprogrammet!” (med Villy Bergström, Harry Flam, Carl B Hamilton, Nils Lundgren och Karl-Göran Mäler)
Debattartikel i Stockholms-Tidningen 19/1 1982

44. “Svångremmen måste dras åt!”
SIF-tidningen 2/82, sid 22-24

45. “Svar till Göransson”
Ekonomisk Debatt 2/82, sid 115-116

46. “Friedman, Tobin och Åberg”
Tiden 3/82, sid 173-179

47. “Vämjeligt och patetiskt att höra moderaterna”
Debattartikel i Stockholms-Tidningen 8/3 1982

48. “The Supply Side in Economics”
Seminarieuppsats, Handelshögskolan 1982, 18 sid

49. Lester Thurow: “Nollsummesamhället”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 3/82, sid 205-208

50. “Från rekordår till stagnation: Svensk tillväxt under efterkrigstiden” i Bo Södersten (red): “Svensk Ekonomi”, tredje upplagan, sid 52-76

RabÈn & Sjögren, Stockholm 1982
51. Roy Medvedev: “Oktoberrevolutionen”
Bokanmälan i Tiden 5/82, sid 353-357

52. “The Slowdown of Post-War Growth: The Case of Sweden”
Seminarieuppsats, Handelshögskolan 1982, 26 sid + bilagor

53. “En studie i överbudspolitik. Moderata samlingspartiets budgetpolitik 1971-81″
Socialdemokraterna, Stockholm 1982, 34 sid

54. “Sanningen om moderaternas budgetpolitik”
Debattinlägg i Nordvästra Skånes Tidningar 5/8 1982

55. “Den falska bilden av moderaterna”
Debattinlägg i Svenska Dagbladet 6/8 1982

56. “Den bistra sanningen. Om Sveriges ekonomi och de kommande magra åren”
Tidens Debatt 6/82, 77 sid

57. “Inget nyliberalt påhopp i SAF-stil”
Debattinlägg i ÷stersundsposten 26/10 1982

58. “Vi måste pröva även avgiftsfinansiering”
Debattinlägg i Aftonbladet 4/11 1982

59. “Vilken bok läste egentligen Gustafsson?”
LO-tidningen 45/82

60. Lars Söderström m.fl: “Hur ojämlika är vi?”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 7/82, sid 481-484

61. “Finansplanen 1983″
Ekonomisk Debatt 2/83, sid 69-73

62. “De låga investeringarna – Kan de höjas, bör de höjas?”
(med Ingemund Hägg, Lars Nyberg, Bengt RydÈn och Pehr WissÈn)
Företag och Samhälle 2/83, SNS 1983, 23 sid

63. “Jakten på en ny ekonomisk politik: Västeuropa mellan monetarism och keynesianism”, i Eskil Block m.fl: “Europa – enhet och mångfald”,
sid 47-50, Bonnier Fakta, Stockholm 1983

64. “Konsumtionssamhällets anatomi”
Dramatens programblad “En stilla stund”, Stockholm 1983, sid 22-25

65. Lennart Arvedsson, Ingemund Hägg och Bengt RydÈn (red): “Land i olag”
Bokanmälan i Tiden 6/83, sid 387-391

66. “Kampen mot arbetslösheten och inflationen måste ske samtidigt”
Debattinlägg i Norrländska Socialdemokraten 11/10 1983

67. “Budgetunderskottet”
Ekonomisk Debatt 6/83, sid 393-406

68. “Detta är steget! Förslaget till löntagarfonder i ATP-systemet” (tillsammans med Per-Olof Edin och Hans-Eric Holmqvist)
Utredningsrapport 4/83, Socialdemokraterna 1983, 54 sid

69. “Den stabiliseringspolitiska uppgiften”
Ekonomisk Debatt 8/83, sid 536-540

70. “Ekonomiskolan”
Socialdemokraterna 1984, 98 sid

71. “Klarar vi inflationsmålet?”
Krönika i Affärsvärlden 3/84

72. “De borgerliga spådde fel”
Debattartikel i Folkbladet ÷stgöten 1/2 1984

73. “Svar till Bo E Carlsson”
Ekonomisk Debatt 1/84, sid 46-49

74. “Inget svek – mitten hoppade av”
Debattartikel i Svenska Dagbladet 16/2 1984

75. “Genmäle om skatteöverenskommelsen: Reformen genomförs”
Debattartikel i Svenska Dagbladet 8/3 1984

76. “Vad göra med skatterna?”
Krönika i Affärsvärlden 9/84

77. “De borgerliga och den ekonomiska politiken: Ett innehållslöst alternativ” (tillsammans med Bengt K Å Johansson)
Debattartikel i Dagens Nyheter 17/3 1984

78. Kurt Wickman: “Utplaning och stagnation”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 2/84, sid 130-131

79. “Den kreditpolitiska revolutionen”
Krönika i Affärsvärlden 15/84

80. “MAS och Bengt Westerbergs prognoser: Politiserande inkompetens”
Debattartikel i Svenska Dagbladet 9/5 1984

81. “MAS och Bengt Westerberg: Medvetet felaktig”
Debattartikel i Svenska Dagbladet 15/5 1984

82. “Parterna har bollen”
Krönika i Affärsvärlden 22-23/84

83. “Varning för överoptimism”
Debattartikel i Folket 5/6 1984

84. “Budgetunderskottet, än en gång”
Ekonomisk Debatt 4/84, sid 250-254

85. Bo Södersten: “Makroekonomi och stabiliseringspolitik”
Bokanmälan i Tiden 5-6/84, sid 379-381

86. “Vänstervågen vitaliserade det politiska livet”
Debattartikel i Svenska Dagbladet 21/7 1984
Också publicerad i antologin “Farväl till vänstern”, sid 77-86, SvD Pocket

87. “Monetarismen på reträtt?”
Krönika i Affärsvärlden 37/84

88. “De avgörande slagen återstår!”
Krönika i Affärsvärlden 43/84

89. “Varför sprider DN fel bild av budgetpolitiken?”
Debattartikel i Dagens Nyheter 25/10 1984

90. “Marknadsekonomin, socialdemokratin och den helige Augustinus”
Krönika i Affärsvärlden 49/84

91. “Kommunerna får bära större delen av bördan”
i Fransén (red): “Kommunstyre i motvind”, Föreningen Sveriges Kommunalekonomer 1984, sid 11-16

92. “Westerbergs usla prognoser”
Debattartikel i Hälsinge-Kuriren 24/1 1985

93. “Oskrymtad propaganda”
Krönika i Affärsvärlden 5/85

94. “De borgerliga budgetalternativen: Bäddat för högerpolitik”
Debattartikel i Aktuellt i Politiken 3/85

95. “De borgerligas budgetalternativ: ‘Same Procedure as Last Year’”
Debattartikel i Göteborgs-Posten 15/2 1985

96. Leif Lewin: “Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 1/85, sid 73-75

97. “Skall facket ‘tämjas’?”
Krönika i Affärsvärlden 12/85

98. “Radikal förbättring av ekonomin på tre år”
Debattartikel i Aktuellt i Politiken 8/85

99. “Den tredje vägen – och alternativet”
Tiden 3/85, sid 143-149

100. “Arbetslöshetens orsaker och botemedel” Del I: “En doktrinhistorisk teoriöversikt”, Ekonomisk Debatt 2/85, sid 111-124

101. “Arbetslöshetens orsaker och botemedel” Del II: “Vad vet vi om verkligheten?”, Ekonomisk Debatt 3/85, sid 177-191
Också publicerade i Björklund-Wadensjö (red): “Arbetsmarknadsekonomi”,
sid 11-38, SNS 1989

102. “Vad göra mot arbetslösheten?”
Krönika i Affärsvärlden 20/85

103. Lester Thurow: “Dangerous Currents. The State of Economics”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 4/85, sid 314-317

104. “Besked om budgetarbetet”
Krönika i Affärsvärlden 37/85

105. “Svar till Dickson”
Ekonomisk Debatt 5/85, sid 367-369

106. “Regeringens budgetpolitik bär frukt”
Debattartikel i Svensk Dagbladet 27/9 1985

107. “Genom nålsögat”
Krönika i Affärsvärlden 42/85

108. “Men varför flyger ugglan?”
Kommentar till Johan Lönnroth: “Minervas uggla. Om nationalekonomerna som maktens predikanter”. Ekonomisk Debatt 6/85, sid 457-460

109. “Förhandlad inkomstpolitik”
Krönika i Affärsvärlden 46/85

110. “Återskapa överskottet!”
Krönika i Aktuellt i Politiken 1/86

111. “Upp till bevis!”
Krönika i Affärsvärlden4/86

112. “Dags höja reallönen!”
Krönika i Aktuellt i Politiken 5/86

113. “Samhällsansvar grundläggande för reallöner och köpkraft”
Debattartikel i Arbetarbladet 19/3 1986

114. “Arbetslöshetens kostnader och orsaker” “Hur hög arbetslöshet har vi råd med?”
Källa 24, sid 20-31. Forskningsrådsnämnden, Stockholm1986

115. “De ideologiska rötterna till socialdemokratins ekonomiska politik” i Johan Lönnroth (red): “Den svenska politikens rötter”, sid 65-81
SNS, Stockholm 1986

116. “Det våras för Dahmén”
Skandinaviska Enskilda Banken Kvartalsskrift 2/86, sid 47-53 Engelsk version: “Springtime for DahmÈn. A Renaissance for Schumpeterianism in Sweden”
Skandinaviska Enskilda Banken Quarterly Review 2/86, sid 45-51

117. “Kommunerna och ekonomin”
Krönika i Aktuellt i Politiken10/86

118. “Den tredje vägen – eller huggsexa?”
Debattartikel i Norrländska Socialdemokraten 10/6 1986

119. “Realränteskatten: En rättvisereform”
Debattartikel i Dagens Nyheter 23/7 1986

120. “Ett nyliberalt misslyckande”
Krönika i Aktuellt i Politiken 14/86

121. “Varning för överbudspolitik”
Debattartikel i Norrländska Socialdemokraten 16/9 1986

120. “Intressant skatteförslag”
Krönika i Aktuellt i Politiken 18/86

122. “Förhandlad inkomstpolitik – ett möjligt vapen mot arbetslöshet och inflation?”, i “Förhandlad inkomstpolitik?”, sid 7-36
FIEF, Stockholm 1986

124. “Vad hände med Reaganomics?”
Ekonomisk Debatt 7/86, sid 563-566

125. Gunnar Lindstedt: “Drömjobb”
Bokanmälan i Tiden 9/86, sid 535-537

126. “Stark ekonomi. Rättvisare Sverige”
Socialdemokraterna 1987, 35 sid

127. “Konsumera – med förnuft”
Debattartikel i Arbetet 23/1 1987

128. “Ta Bildt på allvar!”
Debattartikel i Dagens Nyheter 23/1 1987

129. “Sverige åter ett föredöme!”
Debattartikel i Dagens Nyheter 22/4 1987

130. “Miljöpartiets program hänger inte ihop!”
Debattartikel i Hälsinge-Kuriren 25/4 1987

131. Anders Ehnmark och Per Olov Enquist: “Protagoras sats”
Bokanmälan i Aktuellt i Politiken 11/87

132. “Använd priset i miljökampen!” (tillsammans med Peter Larsson)
Debattartikel i Dagens Nyheter 1/7 1987

133. “Sverige – ett land med tillväxtproblem?” i Bo Södersten (red):
“Marknad och politik. Strukturer och problem i svensk ekonomi”, sid 21-49
Universitetsförlaget Dialogos, Lund 1987

134. “Är tillväxten möjlig – och önskvärd?”
Tiden 5-6/87, sid 275-283

135. “Visst minskar budgetunderskottet – men inget utrymme för slöseri”
Debattartikel i Arbetarbladet 28/7 1987

136. “Är Porscheköp viktigare än arbetslösheten?”
Debattartikel i Arbetet 21/8 1987

137. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
Tiden, Stockholm 1987, 327 sid

138. “Se upp för falska profeter!”
Tiden 7-8/87, sid 420-430

139. “Du gnäller Per! Svar om fördelningspolitiken”
Debattartikel i Arbetet 21/10 1987

140. “Börskrisens orsaker: Ett nyliberalt fiasko”
Debattartikel i Folket 27/11 1987

141. “Ekonomporträttet: Nikolaj Kondratjev”
Ekonomisk Debatt 8/87, sid 648-652

142. “Får socialdemokraterna sätta pris på miljön?”
Tiden 19/87, sid 556-560

143. “Lägre skatter löser inte avtalsknuten”
Krönika i Affärsvärlden 2/88

144. “Sund svensk ekonomi – men nya hot kommer”
Debattartikel i Bofast 1/88

145. “Det saknas ekonomiska strategier”
Krönika i Affärsvärlden 8/88

146. “En märklig debatt, Sven Grassman!”
Tiden 1/88, sid 49-56

147. “Lärdomar av börsraset”
Krönika i Affärsvärlden 13-14/88

148. “Miljöpartiets ekonomiska politik: Varken guld eller gröna skogar”
Debattartikel i Libertas 1-2/88

149. “Åtgärder för att klara konkurrensen”
Krönika i Affärsvärlden 19/88

150. “Nyliberalismens ekonomiska teorier” i antologin “Den nyliberala attacken på välfärden”, sid 21-28
ABF, Stockholm 1988

151. “Recept för fortsatt åtstramning”
Krönika i Affärsvärlden 24-25/88

152. “Visst behövs en skattereform”
Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 25/7 1988

153. “Borgerliga splittringen har ökat”
Krönika i Affärsvärlden 31/88

154. Paul Johnson: “Moderna tider. Tjugotal till åttiotal”
Bokanmälan i Tiden 7/88, sid 409-11

155. “Studiehandledning till ‘Vår ekonomi’”
Tiden, Stockholm 1988, 31 sid

156. “Ta varningen för vargen på allvar”
Krönika i Affärsvärlden 42/88

157. “Nytt steg på gammal väg”
Debattartikel i DN 26/10 1988

158. “Dags att förnya den offentliga sektorn!”
Debattartikel i Aktuellt i Politiken 18/88

159. “Hur kan man älska en klass om man föraktar individerna?”
Zenit 100, sid 81-82

160. “Förnya den gemensamma sektorn” (som sekreterare i SAMAKs ekonomisk-politiska grupp),
LO-Tidningen 6/89, sid 8-11

161. “Med ’saxpolitiken’ ska Feldt klara blindskären”
Bofast 1/89

162. “Efter valutaregleringen”
Krönika i Affärsvärlden 3/89

163. “Skilj på mål och medel!”
Krönika i Aktuellt i Politiken 4/89

164. “Samhällsekonomi och lönepolitik”
LO/Brevskolan 1989, 48 sid

165. “Vi måste ompröva medlen!” (med Rune Molin)
Debattartikel i Aftonbladet 18/2 1989

166. “Smit inte från räkningen”
Krönika i Affärsvärlden 9/89

167. “Vem granskar medias makt?”
Krönika i Affärsvärlden 15/89

168. “Rör inte växelkursen!”
Krönika i Aktuellt i Politiken 8/89

169. “Låt inte medlen skymma målen”
Debattartikel i Ny Dag 19/89 (med Gunnar Wetterberg)

170. “Det är inte socialismen som har kapsejsat…”
Debattartikel i Expressen 2/6 1989

171. “Valutaregleringen slopas”
Krönika i Aktuellt för Politiken 12/89

172. “Behovet av utbudspolitik”, i Eskil Wadensjö, Åke Dahlberg och Bertil Holmlund (red): “Vingarnas trygghet, en vänbok till Gösta Rehn”, sid 20-36,
Universitetförlaget Dialogos, Lund 1989
Engelsk version: “The Necessity of Supply-Side Economics” i “Nordic Labour Market Research” sid 191-208, NAUT 1990:4

173. “Varför är SSU så konservativt?”
Debattartikel i Frihet 6-7/89

174. “90-talsprogrammet” (som sekreterare i arbetarrörelsens 90-talsgrupp)
Tidens Förlag, Stockholm 1989, 289 sid

175. “Större utrymme för individen” (med Anna-Greta Leijon)
Debattartikel i DN 19/8 1989

176. “Tro inte skattetabellerna!”
Krönika i Aktuellt i Politiken 16/89

177. “Svenska modellen i upplösning”
Krönika i Affärsvärlden 40/89

178. “Släpp daghemmen fria!” (med Henrik Axiö och Olle Zetterberg)
Debattartikel i DN 13/10 1989

179. “Riksgäldskontoret – en finansförvaltning i staten”
Som ledamot av RiksgäldskommittÈn, SOU 1989:95, 219 sidor

180. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
Andra reviderade upplagan, Tidens Förlag 1989, 388 sid

181. “Politisk ekonomi genom tiderna”
Bilaga till Stockhoms läns landstings årsredovisning 1989, 16 sidor

182. “Om att känna igen sig”
Krönika i Aktuellt i Politiken 2/90

183. “Kjell-Olof Feldt: Den verklige radikalen”
Debattartikel i DN 17/2 1990

184. “Vad kommer efter den tredje vägen?”
Krönika i Aktuellt i Politiken 6/90

185. “Förnya den offentliga sektorn!” (som sekreterare i SAMAKs ekonomisk- politiska grupp)
SAMAK 1990, 47 sidor

186. “Efter den tredje vägen”
Krönika i Affärsvärlden 16/90

187. “Sex förändringar som skakar socialdemokratin”
Debattartikel i Expressen 2/5 1990

188. “Tankar vid muren”
Krönika i Aktuellt i Politiken 10/90

189. Wlodzimierz Brus och Kazimierz Laski: “From Marx to the Market”
Bokanmälan i Expressen 30/6 1990

190. “1991 blir avgörande för 90-talet”
Krönika i Affärsvärlden 35/90

191. “Läckan” (med Karl G Sjödin)
Tidens förlag, Stockholm 1990, 246 sid

192. “Sverige – ett land med tillväxtproblem?”, i Bo Södersten (red):
“Marknad och politik”, andra upplagan, sid 23-54
Universitetsförlaget Dialogos, Lund 1990

193. “Varför så hög ränta i Sverige?”
Krönika i Aktuellt i Politiken 18/90

194. “Måste Sverige halka efter?”
Krönika i Affärsvärlden 43/90

195. Michael Porter: “The Competitive Advantage of Nations”
Bokanmälan i Marknadsekonomisk Tidskrift 4/90, sid 36-37

196. “Därför är Allan Larsson så gnetig”
Krönika i Land 2/91

197. “Rasera de gamla reviren!”
Krönika i Aktuellt i Politiken 2/91

198. “Varför stiger arbetslösheten?”
Krönika i Land 9/91

199. “Varning för minoritetsregering!”
Krönika i Aktuellt i Politiken 6/91

200. “Acceptera aldrig hög arbetslöshet!”
Krönika i Land 12/91

201. “Den stora omvälvningen”
Krönika i Scania World Bulletin 3/91

202. “Bara tillväxt kan rädda miljön”
Krönika i Land 18/91

203. “Så hejdas pris- och löneutvecklingen”
Krönika i Scania World Bulletin 4/91

204. “Varning för budgetproblem!”
Aktuellt i Politiken 10/91

205. “Sju skäl att inte sänka matmomsen”
Krönika i Land 21/91

205 “Förnyelse eller förtvining”
Krönika i Aktuellt i Politiken 14/91

206. “Vad händer när vi går med i EG?”
Krönika i Scania World Bulletin 5/91

207. “Sundare ekonomi utan skyddsnät”
Krönika i Land 25/91

208. “Varning för överoptimism” (med Ebba Lindsö)
Debattartikel i Dagens Industri 24/91

209. “Varje människa är ett skåp”
Debattartikel i Arbetet 12/10 1991

210 “Varför gick den tredje vägen snett?”
Krönika i Aktuellt i Politiken 18/91

211. “Undrar om ens Scania är medvetet om vilken utmaning det är…”
Krönika i Scania World Bulletin 6/91

212. “Drivkrafter för produktivitet och välstånd”,
Produktivitetsdelegationens betänkande, SOU 1991:82 (som ordförande för delegationen)
Allmänna förlaget, Stockholm 1991, 440 sid

213. “Nu behövs långsiktiga industrisatsningar i stället för kortsiktig spekulation”
Krönika i Scania World Bulletin 7/91

214. “Lätt manipulera medier”
Debattartikel i DN 29/10 1991

215. Björn Elmbrant: “Fälldin”
Bokanmälan i Veckans Affärer 46/91

216. “Håll i er, för nu faller tryggheten!”
Krönika i Land 48/91

217. “Ökad fart i svensk ekonomi inte bara en fråga för staten”
Krönika i Scania World Bulletin 8/91

218. “Sverige inte längre ett rikt västland” (med Urban Karlström)
Debattartikel i Svenska Dagbladet 27/11 1991

219. “Transformation Pressure and Driving Forces for Growth: A Dahménian Perspective”,
SE-Banken Review 3-4/91

220. “Nu kommer notan för 80-talets fest”
Krönika i Land 4/92

221. “Drivkrafter och omvandlingstryck för ökad produktivitet”
Ekonomisk Debatt 1/92, sid 5-14

222. “Ny start för Sveriges ekonomi?”
Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar,
Ekonomisk Debatt 1/92, sid 82-85

223. “Vid den ‘enda vägens’ första vägskäl”
Krönika i Svenska Dagbladet 11/3 1992

224. “Det ekonomiska läget, Utsikter 1992-94″
Postens Finansbrev, mars 1992, 10 sidor

225. “Lönestruktur slår ut lönenivå i debatt om livet efter Rehnberg”
Krönika i Svenska Dagbladet 1/4 1992

226. “Finsk smitta sprider sig inte till Sverige”
Krönika i Svenska Dagbladet 14/4 1992

227. “Den ekonomiska politikens dilemma. Kommentar till kompletterings- propositionen”
Postens Finansbrev, april 1992, 12 sidor

228. “Nu betalar vi inflationsnotan”
Krönika i Svenska Dagbladet 29/4 1992

229. “Arbetslösheten – ett gissel”
Debattartikel i Nyhetsposten 9-10/92

230. “Mager produktion – nödvändig men plågsam”
Debattartikel i Cash-Links 2/92

231. “Finansieringsproblem är bara prioriteringsproblem”
Krönika i Svenska Dagbladet 20/5 1992

232. “Sverige och EG”
Postens Finansbrev, maj 1992, 11 sidor

233. “Danskt nej tvingar fram positiva förändringar”
Krönika i Svenska Dagbladet 9/6 1992

234. “Orättvist göra Bundesbank till syndabock”
Krönika i Svenska Dagbladet 26/7 1992

235. “Den internationella konjunkturen”
Postens Finansbrev, augusti 1992, 6 sidor

236. “Sverige måste ha attraktionskraft”
Krönika i Svenska Dagbladet 11/8 1992

237. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
Tredje upplagan, Tidens förlag 1992, 498 sidor

238. “Räntedramatikens bakgrund eller när fan flög i marknaden”
Krönika i Svenska Dagbladet 28/8 1992

239. “Nu väntar höga och hoppande räntor”
Krönika i Privata Affärer 9/92

240. “Särskilt yttrande” i “Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG”
Delbetänkande av Omställningskommissionen för jordbrukspolitiken, SOU 1992:87, 16 sidor

241. “Hur skall infrastrukturen finansieras?”
Ekonomisk Debatt 5/92, sid 401-405

242. “Nu krävs eftervård av den historiska kompromissen”
Krönika i Svenska Dagbladet 22/9 1992

243. “Lägre löner sänker räntan”
Krönika i Privata Affärer 10/92

244. “Skattehöjningarna ger bara småsmulor”
Krönika i Svenska Dagbladet 22/10 1992

245. “Vid stupkanten”
Postens Finansbrev, oktober 1992, 12 sidor

246. “Många orosmoln hotar räntan”
Krönika i Privata Affärer 11/92

247. “Ekonomisk tillväxt och stagnation under efterkrigstiden”
Den svenska historien, del 15, Bonniers lexikon 1992, sid 44-47

248. “Svår balansgång i den ekonomiska politiken”
Krönika i Svenska Dagbladet 9/11 1992

249. “Vargavinter”
Nyhetsposten 23/92

250. “Förord” i “Statsskulden och budgetprocessen”,
Ds 1992:126, sid 3-4

250. “På Korpi-fronten intet nytt” (med Urban Karlström)
Ekonomisk Debatt 7/92, sid 585-86

251. “På spaning efter den strategi som flytt”
Postens Finansbrev, november 1992, 8 sidor

252. “Riksbanken tvingas sänka räntan”
Krönika i Privata Affärer 12/92

253. “Vad ska vi göra med Sverige – och Posten?”
i “Sju röster om monopol och konkurrens, privat och offentligt”,
Statsanställdas Förbund 1992, sid 91-104

254. “Förkortning av arbetstiden är ingen lösning på krisen”
Krönika i Svenska Dagbladet 5/1 1993

255. “Fast kurs med flytande krona”
SNS Konjunkturrådsrapport 1993 (tillsammans med Assar Lindbeck, Mats Persson, Hans Tson Söderström och Staffan Viotti), SNS Förlag 1993, 144 sid
Engelsk sammanfattande översättning: “Sweden’s Economic Crisis. Diagnosis and Cure”, SNS Occasional Paper 42, 33 sid

256. “Kan det politiska systemet hantera målkonflikterna?”
Krönika i Svenska Dagbladet 27/1 1993

257. “Mot nya kriser?”
Postens Finansbrev, januari 1993, 10 sidor

258. “Mindre lönsamt med obligationer”
Krönika i Privata Affärer, 1-2/93

259. “Hur farligt är budgetunderskottet?”
SNS Förlag 1993, 155 sidor

260. “Politisk oro kan höja räntan”
Krönika i Privata Affärer, 3/93

261. “Hotar tillväxten miljön?”
Tiden 1/93, sid 24-32

262. “Finansplanen och den ekonomiska politiken”
Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar
Ekonomisk Debatt 3/93, sid 293-98

263. “Budgetunderskottet får farliga följder”
Krönika i Svenska Dagbladet, 19/3 1993

264. “Räkna med höjda räntor”
Krönika i Privata Affärer 4/93

265. “Nu vaknar den kinesiska draken”
Artikel i Nyhetsposten 6/93

266. “Förord” i Klas Eklund (red): “En ’skattereform’ för socialförsäkringar?”
Publica, Stockholm 1993, sid 7-18

267. “Små korta steg mot sänkt ränta”
Krönika i Privata Affärer 5/93

268. “Grytan måste hållas kokande”
Krönika i Svenska Dagbladet 10/5 1993

269 “Målkonflikter på kort och lång sikt”
Postens Finansbrev, maj 1993, 10 sidor

270. “Posten i balans kräver vinst”
Artikel i nyhetsposten 8/93

271. “Minskat sparande skapar inte fler jobb på sikt”
Krönika i Svenska Dagbladet 2/6 1993

272. “Räntan ned i sommar”
Krönika i Privata Affärer 6/93

273. Anders Åslund: “Därför behöver Östeuropa chockterapi”
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 4/93, sid 379-381

274. “Visst gör det ont när gamla strukturer brister”
Krönika i Svenska Dagbladet 5/7 1993

275. Olika recept krävs för att hejda arbetslösheten”
Krönika i Svenska Dagbladet 30/7 1993

276. “Vid botten”
Postens Finansbrev, augusti 1993, 8 sidor

277. “Några rader till riksbankens försvar…”
Krönika i Svenska Dagbladet 25/8 1993

278. “Femårsräntan nära botten”
Krönika i Privata Affärer 9/93

279. “Stramhet medlet mot statsskulden” (tillsammans med Jörgen Appelgren)
Debattartikel i Svenska Dagbladet 26/9 1993

280. “Dags att binda lånen”
Krönika i Privata Affärer 10/93

281. “Bara staten kan trycka pengar” (tillsammans med Jörgen Appelgren)
Debattartikel i Affärsvärlden 40/93

282. “Bättre med B-lag än A-kassa…”
Krönika i Svenska Dagbladet 19/10 1993

283. “Början på slutet – eller slutet på början?”
Postens Finansbrev, oktober 1993, 8 sidor

284. “Svensk ränta följer Europa nedåt”
Krönika i Privata Affärer 11/93

285. “Vilja men inte kunna – nye riksbankschefens räntepolitik”
Krönika i Privata Affärer 12/93

286. “Julfunderingar om världsekonomin”
Postens Finansbrev, december 1993, 12 sidor

287. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
Fjärde upplagan, Tidens förlag 1993, 511 sidor

288. “Inga smarta drag kan lösa Sveriges problem”
Krönika i Svenska Dagbladet 2/1 1994

289. “Underskattad skuld” (tillsammans med Lars Heikensten)
Debattartikel i Dagens Nyheter 3/1 1994

290. “Årets mest överskattade mediaspektakel i dag”
Krönika i Svenska Dagbladet 10/1 94

291. “Wibbles ofullbordade”
Postens Finansbrev, januari 1994, 10 sidor

292. “The Modernization of the Scandinavian Welfare State”
RURE Newsletter, Feb 1994, sid 7-10

293. “Botten för korta räntan närmar sig”
Krönika i Privata Affärer 1-2/94

294. “Förord” i “Det offentliga stödet till partierna – inriktning och omfattning”,
Ds 1994:31, sid 3-5

295. “Hur farligt är budgetunderskottet?”
Andra utvidgade upplagan, SNS Förlag 1994, 175 sidor

296. “Dåligt betalda jobb kan förhindra ökande klyftor”
Krönika i Svenska Dagbladet 15/3 1994

297. “Förord” i “Budgetunderskott och statsskuld – hur farliga är de?”
Ds 1994:38, sid 5-13

298. “Räntefallet stannar av”
Krönika i Privata Affärer 4/94

299. “Penningpolitiken i stöpsleven” (tillsammans med Jörgen Appelgren)
Postens Finansbrev, april 1994, 8 sidor

300. “Förord” i “Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992″
Ds 1994:24, sid 3-4

301. “Mitt råd var rätt – tyvärr”
Krönika i Privata Affärer 5/94

302. “Wibbles och Bäckströms Moment 44″
Krönika i Svenska Dagbladet 3/5 1994

303. “Sveriges tillväxtproblem”, i Bo Södersten (red): “Marknad och Politik”, tredje upplagan, sid 63-110,
Universitetsförlaget Dialogos, Lund 1994

304. “Keynes falsk täckmantel för stolligheter”
Krönika i Svenska Dagbladet 25/5 1994

305. “Hur farligt är budgetunderskottet?”
Andra, utökade upplagan
SNS Förlag 1994, 175 sidor

306. “Förord” i “En social försäkring”
Ds 1994:81, 4 sidor

307. “Swedish Post-Election Monetary Policy and Inflationary Expectations: “What Have the Markets Discounted?
Marknadsbrev från Enskilda Research, 2 sidor, 8/8 1994

308. “Marknaden är inget hot mot demokratin”
Krönika i Svenska Dagbladet 10/8 1994

309. “The Swedish Repo Hike: The Riksbank Switches to Monetary Policy Restraint”
Marknadsbrev från Enskilda Research, 2 sidor, 12/8 1994

310. “The Swedish Economy: Are there Alternatives to a Double Dip?”
Marknadsbrev från Enskilda Research, 4 sidor, 16/8 1994

311. “The Social Democratic Election Budget: Not Enough – But Maybe a First Step”
Marknadsbrev från Enskilda Research, 5 sidor, 22/8 1994

312. “Stark regering kan sänka räntan”
Krönika i Privata Affärer 9/94

313. “En stökig höst”
Debattartikel i Aktiespararen 9/94

314. “Dragkamp ger het höst”
Ekonomiskt Perspektiv 4/94

315. John Keegan: “A History of Warfare”
Bokanmälan i Tiden 4/94, sid 60-62

316. “Swedes Vote for Preserved Welfare State”
Marknadsbrev från Enskilda Research, 3 sidor, 19/9 1994

317 “Svår väg mot sänkta räntor”
Krönika i Privata Affärer 10/94

318. “Såväl sparchock som jobbchock behövs”
Krönika i Svenska Dagbladet 4/10 1994

319. “The New Swedish Government”
Marknadsbrev från Enskilda Research, 2 sidor, 7/10 1994

320. “EU:s krav sänker räntan”
Krönika i Privata Affärer 11/94

321. “Massarbetslöshetens återkomst. Orsakssamband – och en antydan till utväg”
Arbetarhistoria 3-4/94, sid 4-11

322. “Förord” i “En effektiv försvarspolitik”
Ds 1994:138, sid 3-8

323. “Optimism eller pessimism?”
Ekonomiskt Perspektiv 6/94

324. “Budgeten kastar slagskugga”
Krönika i Privata Affärer 12/94

325. “Sweden: Budget Leaks”
Marknadsbrev från Enskilda Research Group, 2 sidor, 16/1 1995

326. “Ömsom vin ömsom vatten”
Artikel i SEB-Nytt 1/95

327. “Ett steg på vägen”
Ekonomiskt Perspektiv 1/95

328. “Realräntan: På fortsatt hög nivå”
Ekonomiskt Perspektiv 1/95

329. “Räntan går ned i vår – men hur blir det i höst?”
Debattartikel i Dagens Industri 19/1 1995

330. “Ett ljus i mörkret?”
Krönika i Privata Affärer 1/95

331. “Vad är derivatmarknaden?”
SEB-Nytt 2/95, sid 9-11

332. “Index-Linked Bonds, Inflation and Real Rates of Interest in Sweden”
Kundbrev från Enskilda Research, februari 1995, 23 sidor

333. “Riskfylld väg mot lägre räntor”
Krönika i Privata Affärer 3/95

334. “Trycket på Persson ökar”
Krönika i Privata Affärer 4/95

335. “Vad händer egentligen?”
Ekonomiskt Perspektiv 3/95

336. “Grumliga argument för sänkt matmoms späder på osäkerheten”
Krönika i Svenska Dagbladet 13/4 1995

337. “Hög realränta – inte bara hot”
Krönika i Privata Affärer 5/95

338. “Budget Compromise”
Marknadsbrev från Enskilda Research Group, 5/4 1995, 2 sidor

339. “Realränta, riskpremie och inflationsförväntningar i Sverige”
Ekonomisk Debatt 3/95, sid 203-216

340. “Feature: Sweden”
Financial Outlook, Enskilda, May 1995, sid 6-9

341. “Hoppets seger över erfarenheten?”
Ekonomiskt Perspektiv 5/95

342. “Tillbaka till ruta ett”
Krönika i Privata Affärer 6/95

343. “Den farliga statsskulden – därför måste politikerna få ned den”
Privata Affärer 6/95, sid 20-23

344. “Sweden: Policy Tightening against Inflation”
Marknadsbrev från Enskilda Research Group, 2/6 1995, 2 sidor

345. “Det som nu sker i avtalsrörelsen är illavarslande”
Debattartikel i Svenska Dagbladet, 14/6 1995

346. “Lås räntan – men bara på 1-2 år”
Krönika i Privata Affärer 7-8/95

347. “The Riksbank’s Dilemma”
Kundbrev från Enskilda Research, July 1995, 10 sidor

348. “Regering med bristande insikt”
Debattartikel i Dagens Nyheter 13/8 1995

349. “Outlook for the Public Wage Negotiations”
Marknadsbrev från Enskilda Research Group 15/8 1995, 2 sidor

350. “Social Democracy after Carlsson”
Marknadsbrev från Enskilda Research Group 21/8 1995, 6 sidor

351. “Räntan fortsätter nedåt”
Krönika i Privata Affärer 9/95

352. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
Femte upplagan, Tidens förlag 1995, 474 sidor
Kinesisk översättning, Beijing 1995, 369 sidor

353. “The Riksbank at the Ceiling”
Marknadsbrev från Enskilda Research Group 25/8 1995, 2 sidor

354. “Krav på nya strukturgrepp”
Ekonomiskt Perspektiv 7/95

355. “A New Riksbank Strategy”
Marknadsbrev från Enskilda Research Group 11/9 1995, 2 sidor

356. “Från Handels till Fina Banken”
Minimax 5/95

357. “Scary EU Election Results”
Marknadsbrev från Enskilda Research Group 18/9 1995, 2 sidor

358. “Blanda fast och rörlig ränta”
Krönika i Privata Affärer 10/95

359. “En fängslad sociolog – kommentar till Agneta Hugemarks avhandling”
Ekonomisk Debatt 6/95, sid 502-507

360. “Riksbanken förbereder sänkning”
Krönika i Privata Affärer 11/95

361. “Kan Sverige anta den asiatiska utmaningen?”
Krönika i SEB Nu, 10/11 1995

362. “Lovvärd strategi – men riskfylld”
Krönika i Privata Affärer 12/95

363. “Så styrs din placering – av ränta, valuta och politiker”
Privata Affärer 12/05

364. “Persson, Bäckström och räntan”
Ekonomiskt Perspektiv 10/95

365. “Brev till redaktörerna”
Arena 4/95

366. “Förord” i “Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter”
Ds 1995:68, sid 3-4

367. “Ehrenberg har missat poängen”
Debattartikel i Aftonbladet 3/1 1996

368. Begränsad handlingsfrihet. Anpassa retoriken till verkligheten – inte tvärtom”
Tiden 7-8/95, sid 21-35

369. “Svensk politik i omvandling”
Kundbrev från Enskilda Research, jan 1996, 22 sidor
Engelsk översättning, 23 sidor

370. “Riksbanken fortsätter att sänka”
Krönika i Privata Affärer 1-2/96

371. “Sweden: Increase of Political Risk Premium”
Marknadsbrev från Enskilda Research 23/1 1996, 2 sidor

372. “Postponement of the Maastricht Timetable: Background and Market Effects” (med James Stewart)
Marknadsbrev från Enskilda Research 29/1 1996, 4 sidor

373. “Riksbanken sänker trots EMU och politisk oro”
Ekonomiskt Perspektiv 1/96

374. “Räkna med lägre inflation”
Krönika i Privata Affärer 3/96

375. “Inflationen: Har den besegrats? När kommer den tillbaka? Vad händer med Riksbankens inflationsmål?”
Kundbrev från Enskilda Research, feb 1996, 30 sidor
Engelsk översättning, 30 sidor

376. “Sweden: A Primer for the SDP Party Conference”
Marknadsbrev från Enskilda Research 1/3 1996, 2 sidor

377. “SDP Conference According to Expectations”
Marknadsbrev från Enskilda Research 18/3 1996, 2 sidor

378. “The New Swedish Government: A Positive Surprise”
Marknadsbrev från Enskilda Research 22/3 1996, 3 sidor

379. “För tidigt att blåsa faran över”
Krönika i Privata Affärer 4/96

380. “Aprilbudgeten: Uppgifter och möjligheter”
Marknadsbrev från Enskilda Research 27/3 1996, 8 sidor
Engelsk översättning, 11 sidor

381. “Sweden: Budget According to Expectations”
Marknadsbrev från Enskilda Research 15/4 1996, 2 sidor

382. “Sweden: Budget Figures”
Marknadsbrev från Enskilda Research 16/4 1996, 3 sidor

383. “Decoupling or Relative Outperformance by European Markets?”
(tillsammans med Elaine Barnett, Michael Grahn och James Stewart)
Marknadsbrev från Enskilda Research 15/4 1996, 7 sidor

384. “Dörren öppnas till ERM”
Ekonomiskt Perspektiv 4/96

385. “Obligationsräntan nära botten”
Krönika i Privata Affärer 5/96

386. “Förord” i Hans Kilsved och Christer Mattsson: “ESO – tillbakablick på 15 års verksamhet och några slutsatser inför framtiden”
Finansdepartementet, april1996, sid 3-4

387. “Lång väg till stabilare ekonomi”
Krönika i S-E-Bankens kundtidning, maj 1996

388 “Nordic Outlook. Nordic Economic Performance and Relative Value in an EMU Convergence Scenario”
Kundbrev från Enskilda Resarch, maj 1996, 23 sidor

389. “Ny syn på den tyska räntan”
Krönika i Privata Affärer 6/1996

390. “Förord” i “Novemberrevolutionen – om rationalitet och makt i beslutet av avreglera kreditmarknaden 1985″
Ds 1996:37, sid 3-5

391. “Indiska ingenjörer i Bombay”
Krönika i SEB Nu, juni 1996

392. “Sweden: Labour Market Bill”
Marknadsbrev från Enskilda Research 11/6 1996, 2 sidor

393. “Arbetslösheten oroar”
Ekonomiskt Perspektiv 6/96

394. “Riksbanken fortsätter sänka”
Krönika i Privata Affärer 7-8/96

395. “The Swedish Yield: Reasons for Flattening”
Marknadsbrev från Enskilda Research 27/6 1996

396. “Mer besparingar utanför EMU”
Debattartikel i Dagens Nyheter 14/7 1996

397. “Förord” i “Samhällets stöd till barnfamiljerna i Europa”
Ds 1996:49, 2 sidor

398. “Sweden, Finland and Italy: Joining the ERM? When? How? At what level?”
(tillsammans med Krister Andersson, Giovanni Polastri och Esko Torsti)
Kundbrev från Enskilda Research, augusti 1996, 17 sidor

399. “Politiken avgör räntan”
Krönika i Privata Affärer 9/96

400. “På rätt väg?”
Krönika i S-E-Bankens kundtidning “Goda råd”, sep 1996

401. “Strong Budget, According to Expectations”
Marknadsbrev från Enskilda Research 20/9 1996

402. “Nordic Outlook. Relative Value in a Low Inflation EMU Scenario”
Kundbrev från Enskilda Research, oktober 1996, 25 sidor

403. “Gör bankekonomer någon nytta?” i Lars Jonung (red): “Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta?”
Ekerlids förlag, 1996, sid 137-57

404. “Orosmolnen har blåst förbi”
Krönika i Privata Affärer 10/96

405. “EMU, regeringen och arbetsmarknaden”
Krönika i S-E-Banken Nu 30/96

406. “Ränterallyt nära slutet”
Krönika i Privata Affärer 11/96

407. “Nya prognoser – något att bry sig om?”
Krönika i S-E-Banken Nu 35/96

408. “Sverige, räntan och EMU”
Krönika i S-E-Bankens kundtidning “Goda Råd” 3/96

409. “Politiken oroar”
Ekonomiskt Perspektiv 9/96

410. “Calmforsutredningen: En alltför akademisk syn på EMU”
Ekonomiskt Perspektiv 9/96

411. “Banksparande – bättre nu än förr”
Krönika i Privata Affärer 12/96

412. “Finansplanen och den ekonomiska politiken”
Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar
Ekonomisk Debatt 1/97, sid 53-59

413. “Inflationen viktigast för räntan”
Krönika i Privata Affärer 1-2/97

414. “Är inflationen död?”
Ekonomiskt Perspektiv 1/97

415. “Låg inflation mot svagare politik”
Krönika i Privata Affärer 3/97

416. “Nordic and European Outlook”
Kundbrev från S-E-Banken, våren 1997, 36 sidor

417. “Det hankar sig fram” (tillsammans med Michael Boström)
Ekonomiskt Perspektiv 3/97

418. “EMU skapar oro på marknaden”
Krönika i Privata Affärer 4/97

419. “Från Mullsjö till Mumbai – ekonomisk-politiskt handlingsutrymme i den globala ekonomin” i Michael Sohlman & Staffan Viotti (red): “Vem styr – politikerna eller marknaden?”
Ekerlids förlag 1997, sid 109-134

420. “Vårbudgeten: Plus, minus och frågetecken”
Ekonomiskt Perspektiv 4/97

421. “Turbulensen blev kortvarig”
Krönika i Privata Affärer 5/97

422. “SDP and EMU – an Agonising and Confused Relationship”
Marknadsbrev från S-E-Banken Research, 15/5 1997, 4 sidor

423. “Vad bestämmer räntan?” i “Ränteskolan”
Internt studiematerial, S-E-Banken, maj 1997, sid 5-9

424. “EMU avgör ränteutvecklingen”
Krönika i Privata Affärer 6/97

425. “SDP and EMU in a Soft EMU Context”
Marknadsbrev från S-E-Banken Research, 29/5 1997, 2 sidor

426. “Sweden – One Step Back – Two Forward” (tillsammans med Michael Boström) i “Nordic Monthly”
Kundbrev från S-E-Banken Research, juni 1997, sid 6-7

427. “EMU svagare – Sverige starkare”
Ekonomiskt Perspektiv 6/97

428. “EMU in Crisis – No More Confetti”
Marknadsbrev från S-E-Banken Research, 29/5 1997, 4 sidor

429. “Ökad räntestabilitet – trots allt”
Krönika i Privata Affärer 7-8/97

430. “Sveriges tillväxtproblem” i Bo Södersten (red): “Marknad och politik”, fjärde upplagan
SNS Förlag 1997, sid 62-115

431. “Räntan går upp – så bind nu!”
Krönika i Privata Affärer 9/97

432. “Swedish Politics Heating up”
Kundbrev från S-E-Banken Research, 2/9 1997, 5 sidor

433. “The SDP Congress: Activists Want to Move Left”
Kundbrev från S-E-Banken Research, 10/9 1997, 2 sidor

434. “Summing up the SDP Congress”
Kundbrev från S-E-Banken Research, 15/9 1997, 3 sidor

435. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
Sjunde upplagan, Rabèn Prisma 1997, 479 sidor

436. “Nu kryper räntorna uppåt”
Krönika i Privata Affärer 10/97

437. “Svensk ekonomi: Två goda år stundar”
Ekonomiskt Perspektiv 8/97 (med Maria Hedin)

438. “Världsekonomin: Positiv grundton – men vissa hot”
Ekonomiskt Perspektiv 8/97

439. “Sweden: The EMU Issue to be Decided in 1999?”
Kundbrev från S-E-Banken Research, 8/10 1997, 1 sida

440. “Nordic and European Outlook”
Kundbrev från S-E-Banken Research, hösten 1997, 33 sidor

441. “Press på Riksbanken”
Ekonomiskt Perspektiv 9/97

442. “Räntan upp – men ingen ny kris”
Krönika i Privata Affärer 11/97

443. “Bli din egen ränteanalytiker”
Privata Affärer 11/97, sid 36-39

444. “Strange Rumours About the AP Fund”
Kundbrev från S-E-Banken Research, 9/12 1997, 2 sidor

445. “A Green Riksbank Winter?”
Kundbrev från S-E-Banken Research, 9/12 1997, 2 sidor

446. “När reser sig Asien?
Ekonomiskt Perspektiv 10/97

447. “Räntan stiger 1998 – men Asien pressar ned”
Krönika i Privata Affärer 12/97

448. “Sweden: Still an Up-turn in 1998, But a Bit Weaker” i “Nordic Monthly, January 1998″
Kundbrev från SEB Economic Research, Januari 1998, sid 9

449. “Därför sänker Asienkrisen räntan”
Krönika i Privata Affärer 1-2/98

450. “Snabb flykt från kronan hotar” (tillsammans med Robert Bergqvist)
Debattartikel i Dagens Nyheter 10/1 1998

451. “Javisst gör det ont när bubblor brister”
Ekonomiskt Perspektiv 1/98

452. “Avtalsrörelsen och Asien håller nere räntan”
Krönika i Privata Affärer 3/98

453. “Aktieägarna måste ta ställning till euron” (tillsammans med Robert Bergqvist)
Debattartikel i Dagens Industri 18/3 1998

454. “Fortsatt låga räntor”
Krönika i Privata Affärer 4/98

455. “Korsett på politiken lugnar marknaden”
Ekonomiskt Perspektiv 3/98

456. “Nu kommer EMU”
SEBs personaltidning Intryck, april 98
Engelsk version, från Imprint: “EMU on the go”

457. “Riksbanken följer EMU”
Krönika i Privata Affärer 5/98

458. “Nya stormmoln över Asien”
Ekonomiskt Perspektiv 4/98

459. “Låg inflation håller räntan nere”
Krönika i Privata Affärer 6/98

460. “Japan fast i likviditetsfällan”
Ekonomiskt Perspektiv 5/98

461. “Quick Stop in Asia”
Krönika i SEB InPrint 5/98

462. “Asien och valet rubbar inte räntan”
Krönika i Privata Affärer 7-8/98

463. “Swedish Election: Difficulties in Forming a New Government”
Kundbrev från SEB Economic Research 24/8 1998 (4 sidor)

464. “Svårt bilda regering”
Ekonomiskt Perspektiv 6/98

465. “Finansiella oron är inte över än”
Ekonomiskt Perspektiv 6/98

466. “Räntan fortsatt låg trots börs- och valutaoro”
Krönika i Privata Affärer 9/98

467. “SDP’s difficult tactical considerations – How to appease leftist supporters before the election and Non-Socialist parties after the election”
Kundbrev från SEB Economic Research 8/9 1998 (2 sidor)

468. “Perssons reptrick”
Ekonomiskt Perspektiv 7/98

469. “50 skattemiljarder försvinner”
Debattartikel i Dagens Nyheter, 30/9 1998

470. “Jakten på den försvinnande skatten”
SNS Förlag 1998, 148 sidor

471. “Låg inflation pressar räntan”
Krönika i Privata Affärer 10/98

472. “Krisen ger inbromsning”
Ekonomiskt Perspektiv 8/98

473. “Latinamerika: Underverk eller krishärd?”
Ekonomiskt Perspektiv 10/98

474. “En klassisk finanskris”
Krönika i SEB:s personaltidning Intryck, nov 98

475. “Räntan fortsatt stabil trots att börsen skakar”
Krönika i Privata Affärer 11/98

476. “Låga räntor stötdämpare”
Krönika i Privata Affärer 12/98

477. Jörgen Elmeskov, John Martin and Stefano Scarpetta: “Key Lessons for Labour Market Reforms: Evidence from OECD Countries’ Experiences”
“Comment” i Swedish Economic Policy Review 2/98, sid 253-258

478. “Låga räntor 1999 – men risk för höjning under året”
Privata Affärer 1/99

479. “Sweden’s Social Model Gets More Expensive”
Wall Street Journal, 21/1 1999

480. “Räntorna fortsätter ned – bind inte lånen”
Krönika i Privata Affärer 2/99

481. “Japan oroar mer än Brasilien”
Ekonomiskt Perspektiv 1/99

482. “Sex veckor med EMU”
Ekonomiskt Perspektiv 1/99

483. “Rörliga räntan fortsatt låg”
Krönika i Privata Affärer 3/99

484. “Glöm inte bort realräntan”
Krönika i Privata Affärer 4/99

485. “China Addresses its Banking Crisis”
SEB InPrint 3/99

486. “Strong Spring Budget after Postponement of Crucial Strains”
Kundbrev från SEB Economic Research, 8/4 1999 (2 sidor)

487. “Internal Government Crisis – Hands Tied for the New Minister of Finance”
Kundbrev från SEB Economic Research 12/4 1999 (2 sidor)

488. “Hur förvaltar Ringholm Åsbrinks testamente?”
Ekonomiskt Perspektiv 3/99

489. “Riksbankens makt större än du tror”
Räntekrönika i Privata Affärer 5/99

490. “Partiprogrammet: Bibelöversättning eller verktyg för handling?”
Inlägg till den socialdemokratiska programkommissionen, 5 sidor
Skrivet och insänt i januari 1999, publicerat i Tiden 2/2000 under rubriken “Erkänn marknadsekonomin!”

491. “En intellektuell biografi och en programförklaring”
Skrivet för hemsidan www.klaseklund.com i maj 1999, 11 sidor (svensk och engelsk version)

492. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, maj 1999
26 sidor (svensk version) resp 28 sidor (engelsk version)

493. “Ett glimrande tillfälle”
Ekonomiskt Perspektiv 4/99

494. “Sverige måste gå vidare med EMU-medlemskap”
Debattartikel i SvD 7/6 1999

495. “(S) i EMU-valet och kvalet”
Ekonomiskt Perspektiv 5/99

496. “Marknaden inte politisk idiot”
Krönika i Fi-Luren, finansdepartementets personaltidning, juni 1999

497. “Rätt tillfälle för strukturreformer”
Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 27/6 1999

498. “Räntorna vänder upp – men vänta med att binda”
Krönika i Privata Affärer 7-8/99

499. “Därför fortsätter räntorna upp”
Krönika i Privata Affärer 9/99

500. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
Åttonde upplagan, Prisma 1999, 506 sidor

501. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, sep 1999
30 sidor (svensk version) resp 32 sidor (engelsk version)

502. “4 – 4 – 4 – 2!”
Ekonomiskt Perspektiv 7/99

503. “Korta räntan stiger kraftigt”
Krönika i Privata Affärer 10/99

504. “You ain’t seen nothin’ yet! 10 teser om ny teknik och ny ekonomi”
Ekonomiskt Perspektiv 8/99 (12 sidor)

505. “November kan bli räntehöjarmånaden”
Krönika i Privata Affärer 11/99

506. “Inga fler räntehöjningar väntar före årsskiftet”
Krönika i Privata Affärer 12/99

507. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, dec 1999
30 sidor (svensk resp engelsk version)

508. “Full fart framåt – var är bromsarna?”
Ekonomiskt Perspektiv 10/99

509. “Globala kapitalrörelser”
i “Välfärd, politik och ekonomi i en ny värld. 14 inlägg om globaliseringen”, Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd, rapport nr 5
Hjalmarson & Högberg 1999, sid 27-64

510. “Sweden on the Mend?”
Gästkrönika i Swedish-American Chamber of Commerce San Francisco Newsletter 4/99

511. “Räntan, lönerna och priserna stiger år 2000″
Krönika i Privata Affärer 1/00

512. “För Mao fanns inga hinder”
Bokanmälan av Philip Short: “Mao – A Life”, Hodder & Stoughton 1999, Svenska Dagbladet 16/1 2000

513. “Nu börjar centralbankerna höja sina styrräntor”
Krönika i Privata Affärer 2/00

514. “The Swedish Economy in 2000: Wealth Explosion and Spending Spree”
Gästkrönika i Swedish-American Chamber of Commerce San Francisco Newsletter 1/00

515. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, februari 2000
41 sidor (svensk) resp 42 sidor (engelsk version)

516. “Köpfest med risker”
Ekonomiskt Perspektiv 1/00

517. “Fem fel om den nya ekonomin”
Krönika i Svenska Dagbladet 21/2 2000

518. “Börsuppgång kan leda till höjda räntor”
Krönika i Privata Affärer 3/00

519. “S-kongressen och EMU: Konjunkturen dåligt skäl att vänta”
Krönika i Svenska Dagbladet 3/3 2000

520. “The SDP Congress: EMU – at a cost”
Kundbrev från SEB Economic Research, 7/3 2000, 3 sidor (med Anders E Borg)

521. “Putin premierar staten”
Ekonomiskt Perspektiv 2/00 (med Mikael Johansson)

522. “Humankapitalismen är här!”
Krönika i Svenska Dagbladet 21/3 2000

523. “Den nya ekonomin leder till lägre räntor” Krönika i Privata Affärer 4/00

524. “Risk för fler skott i foten!”
Krönika i Svenska Dagbladet 31/3 2000

525. “Svensk ekonomisk tillväxt: Rekordår, stagnation – nya möjligheter?” i Bo Södersten (red): “Marknad och politik”, femte upplagan
SNS Förlag 2000, sid 59-100

526. “Börsraset inte slutet för nya ekonomin”
Krönika i Svenska Dagbladet 19/4 2000

527. “Börsoron kan leda till att räntehöjningar skjuts upp”
Krönika i Privata Affärer 5/00

528. “The economics of superstars”
Krönika i Svenska Dagbladet 9/5 2000

529. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, maj 2000
30 sidor (svensk resp engelsk version)

530. “Ny ekonomi rycker fram – och testas”
Ekonomiskt Perspektiv 4/2000

531. “Grattis alla svenskar med lån”
Krönika i Privata Affärer 6/00

532. “Den nya ekonomin: Låg ränta trots högkonjunktur”
Krönika i Svenska Dagbladet 6/6 2000

533. “Reforms ignite rapid growth of the e-economy”
South China Morning Post 6/6 2000

534. “Ny ekonomi – nya finansmarknader”
Ekonomiskt Perspektiv 5/2000

535. “Behaglig räntesommar”
Krönika i Privata Affärer 7-8/00

536. “Det svenska undret: Vem försvarar u-svängen?”
Krönika i Svenska Dagbladet 28/6 2000

537. “IMF har rätt: Skatten kan sänkas”
Krönika i Svenska Dagbladet 20/7 2000

538. “Trycket ökar: Sänk skatten”
Krönika i Svenska Dagbladet 11/8 2000

539. “Rörliga lån lönar sig”
Krönika i Privata Affärer 9/2000

540. “Den starka budgeten: De talar med kluven tunga”
Krönika i Svenska Dagbladet 6/9 2000

541 “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, sep 2000
34 sidor (svensk) resp 36 sidor (engelsk version)

542. “Inga sura bankekonomer längre”
Ekonomiskt Perspektiv 7/2000

543. “Oljan enda hotet mot räntan”
Krönika i Privata Affärer 10/2000

544. “Reaktionärerna i Prag”
Krönika i Svenska Dagbladet 26/9 2000

545. “Elmbrant längtar till gamla tider”
Bokanmälan av Björn Elmbrant: “Hyperkapitalismen”
Vision, 27/9 2000

546. “USA:s nya ekonomi utmanar Sverige”
Ekonomiskt Perspektiv 8/2000

547. “Ny ekonomi – nya finansmarknader” (tillsammans med Anders E Borg)
Ekonomisk Debatt 6/2000

548. “Jorden gick inte under. Vad har vi lärt av 30 års miljöpolitik?”
Broschyr från Industriförbundet 2000, 18 sidor

549. Budgetdebatt i Nationalekonomiska föreningen, sep 2000
Utgiven i efterhand i Ekonomisk Debatt 1/2001

550. “Trots börsoro – lugnt på räntefronten”
Krönika i Privata Affärer 11/2000

551. “Den nya ekonomin lever”
Krönika i Svenska Dagbladet 31/10 2000

552. “Upp ur skyttegravarna! Gemensam plattform för Sverige” (tillsammans med Michael Treschow)
Krönika på SNS hemsida 16/11 2000

553. “Kan socialdemokratin bli ett modernt parti?”
Krönika i Svenska Dagbladet 22/11 2000

554. “Riksbankens räntehöjning rycker närmare”
Krönika i Privata Affärer 12/2000

555. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, dec 2000
34 sidor (svensk) resp 38 sidor (engelsk version)

556. “Vårsol efter vinterstormar?”
Ekonomiskt Perspektiv 10/2000

557. “Finansens fiskala försök fåfängt”
Krönika i Svenska Dagbladet 9/12 2000

558. “Riksbanken gör sitt jobb”
Krönika i Svenska Dagbladet 18/12 2000

559. “Rörliga bolån bäst även nästa år”
Krönika i Privata Affärer 1/2001

560. “Riv EU:s skamliga murar” (tillsammans med Percy Barnevik, Lars Leijonborg, Mauricio Rojas m.fl)
Upprop på DN Debatt, Dagens Nyheter 3/1 2001

561. “Konjunkturdopp ger lättare penningpolitik” (tillsammans med Anders E Borg), Extranummer av Ekonomiskt Perspektiv, 11/1 2001, 4 sidor English version: “Economic Slowdown Makes Way for a Relaxation of Monetary Policy”
Nordic Outlook Update, SEB Economic Research, 11/1 2001, 5 pages

562. “Vart går den amerikanska ekonomin?”
Krönika i Svenska Dagbladet 28/1 2001

563. “Minskad risk för nya räntehöjningar”
Krönika i Privata Affärer 2/2001

564. “Sviktande framtidstro i USA”
Ekonomiskt Perspektiv 1/2001

565. “Den rör(l)iga fastighetsskatten”
Krönika i Svenska Dagbladet 27/2 2001

566. “Lägre risk med rörliga boräntor”
Krönika i Privata Affärer 3/2001

567. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, mars 2001
38 sidor, svensk resp engelsk version

568. “USA:s hårdlandning testar den nya ekonomin”
Nättidningen Ekonomiskt Perspektiv (www.seb.se/ekonomisktperspektiv) 6/3 2001

569. “Die neue Wirtschaft”, Teil 1 & Teil 2,
WMS Wirtschaftsmagazin Skandinavien, 4/2000-1/2001

570. “De tröga prognosmakarnas dilemma”
Krönika i Svenska Dagbladet 20/3 2001

571. “A Tax on Foreign Exchange Transactions – A False Solution to the Challenges Posed by Financial Markets” (as a member of the European Banking Federation’s Economic and Monetary Affairs Committee)
FBE Letter, March 2001 (12 pages)

572. “Svagare konjunktur ger lägre ränta”
Krönika i Privata Affärer 4/2001

573. “Vårbudgeten: Styrka – med frågetecken under ytan” (med Håkan Frisén), Nättidningen Ekonomiskt Perspektiv (www.seb.se/ekonomisktperspektiv) 17/4 2001. Engelsk version: “Sweden: Strong Spring Budget – with some question marks”, SEB Economic Research 17/4 2001 (4 pages)

574. “Lugnt på räntefronten”
Krönika i Privata Affärer 5/2001

575. “Ekonomisk nationalism inte möjlig”
Krönika i Svenska Dagbladet 10/5 2001

576. “Tobinskatten: Ett medel söker sitt mål” Timbro 2001, 64 sidor

577. “Tobinskatten motverkar sitt syfte”
Krönika i Svenska Dagbladet 17/5 2001

578. “Tobinskatt är inte så bra som det låter”
Debattartikel i Aftonbladet 17/5 2001

579. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, maj 2001
32 sidor, svensk version, 34 sidor engelsk version

580. “Lägre tillväxt och högre inflation”, Nättidningen Ekonomiskt Perspektiv (www.seb.se/ekonomisktperspektiv) 22/5 2001

581. “Inflationen upp – Riksbanken stilla”
Krönika i Privata Affärer 6/2001

582. “Swedish political risk – low, but rising slightly”
Fixed Income Insights, SEB Merchant banking, 8/6 2001, 2 pages

583. “Kronfallet är ingen valutakris”
Krönika i Svenska Dagbladet 9/6 2001

584. “Japan: Deeper crisis – or the beginning of a capitalist revolution? The answer: both!”
Strategy Focus, SEB Merchant Banking 15/6 2001, 7 pages

585. “Riksbanken beredd att höja räntan”
Krönika i Privata Affärer 7-8/2001

586. “Thatcher eller Gorbatjev i Japan?”
Krönika i Svenska Dagbladet 28/6 2001

587. “Undvik brodermord och höga skatter”
Krönika i Svenska Dagbladet 12/7 2001

588. “Tobinskatten fungerar inte”
Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 19/7 2001

589. “Ekonomen som tandläkare”
Krönika i Svenska Dagbladet 13/8 2001

590. “Gösta Rehn and the Swedish Model: Did we follow the Rehn-Meidner Model too little rather than too much?”
in Henry Milner och Eskil Wadensjö (ed): “Gösta Rehn, the Swedish Model and labour market policies”, Ashgate 2001, pp 53-72

591. “Konjunkturen: Gamla hjältar till heders igen”
Krönika i Svenska Dagbladet 23/8 2001

592. “Svag tillväxt ger fortsatt låga räntor”
Krönika i Privata Affärer 9/2001

593. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, sep 2001
36 sidor svensk version, 38 sidor engelsk version

594. “Ekonomisk politik i terrorns skugga”
Krönika i Svenska Dagbladet 20/9 2001

595. “Terrordåd sänker räntan”
Krönika i Privata Affärer 10/2001

596. “Nordic Outlook Update”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, sep 2001
13 sidor svensk respektive engelsk version

597. “Ringholm på väg tappa greppet”
Debattartikel i Dagens Nyheter 27/9 2001

598. “Terrorn ökar de ekonomiska riskerna”
Krönika i Svenska Dagbladet 25/10 2001

599. “Räntorna håller sig lugna i stormens öga”
Krönika i Privata Affärer 11/2001

600. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
Nionde upplagan, Prisma 2001, 512 sidor

601. “Hur effektiv är stimulanspolitiken?”
Krönika i Svenska Dagbladet 26/11 2001

602. “Sverige på väg mot fast växelkurs”, Nättidningen Ekonomiskt Perspektiv (www.seb.se/ekonomisktperspektiv) 27/11 2001

603. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, nov 2001
33 sidor svensk version, 35 sidor engelsk version

604. “Fortsatt stabilt ränteläge”
Krönika i Privata Affärer 12/2001

605. “Vård, skola, omsorg – inte om det kostar”
Krönika i Svenska Dagbladet 12/12 2001

606. “Hur bestäms räntan?”
Intern utbildnings-PM, SEB december 2001, 5 sidor

607. “Räntan svagt uppåt 2002″
Krönika i Privata Affärer 1/2002

608. “Missriktad kampanj mot prognosmakare” (tillsammans med Håkan Frisén)
Debattartikel i Affärsvärlden 1-2/2002

609. “EU and EMU Enlargement” (as a member of the European Banking Federation’s Economic and Monetary Affairs Committee)
FBE Letter, February 2002 (13 pages)

610. “Räntorna har nått botten”
Krönika i Privata Affärer 2/2002

611. “Vägen till euron. En vitbok om Sveriges inträde i EMU” (tillsammans med Ingela Georgii-Hemming)
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, 20 sidor, februari 2002
“The road to the euro. A white paper on the Swedish EMU accession” (with Ingela Georgii-Hemming). From SEB Economic Research, 20 pages, Feb 2002

612. “I den nedåtgående solens land”
Krönika i Svenska Dagbladet 14/2 2002

613. “Rörlig ränta fortfarande bäst”
Krönika i Privata Affärer 3/2002

614. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, mars 2002
33 sidor svensk version, 34 sidor engelsk version

615. “Räntehöjningarna har börjat”
Krönika i Privata Affärer 4/2002

616. “Löneökningar ger ränteoro”
Krönika i Privata Affärer 5/2002

617. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, maj 2002
30 sidor svensk version, 32 sidor engelsk version

618. “EMU påverkar din ränta”
Krönika i Privata Affärer 6/2002

619. “Stagnation lurar efter valet” (med Håkan Frisén)
DN Debatt 16/6 2002

620. “En doft av 88: Lugnet före stormen” (med Håkan Frisén).
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, juni 2002, 6 sidor “A whiff of ‘88: The lull before the storm?” (with Håkan FrisÈn)
Analysis from SEB Economic Research, June 2002, 6 pages

621. “Heikensten ingen duva”
Krönika i Privata Affärer 7-8/2002

622. “Framgångens faror: Måste vi göra om samma misstag igen?”
Krönika i Svenska Dagbladet 27/6 2002

623. “USA är inte Japan”
Krönika i Svenska Dagbladet 17/8 2002

624. “EMU-folkomröstning hösten 2003″
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, augusti 2002, 4 sidor “Autumn 2003 EMU referendum”
Analysis from SEB Economic Research, August 2002, 5 pages

625. “Bra läge binda boräntan”
Krönika i Privata Affärer 9/2002

626. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, sep 2002
32 sidor svensk version, 34 sidor engelsk version

627. “Sweden Election Results: More of the Same”
Analysis from SEB Economic Research, Sep 2002, 4 pages

628. “Fan må vara budgetchef!”
Krönika i Svenska Dagbladet 20/9 2002

629. “Räntefonder bra alternativ”
Krönika i Privata Affärer 10/2002

630. “Politics: Swedish Pytt i Panna”
Analysis from SEB Economic Research, Sep 2002, 4 pages

631. “Sweden: New Government, old Challenges”
Analysis from SEB Economic Research, Oct 2002, 2 pages

632. “Budgeten: Den magnifika luddighetens opus!”
Krönika i Svenska Dagbladet 8/10 2002

633. “Låg risk för räntebubbla”
Krönika i Privata Affärer 11/2002

634. “Vad finns kvar av den nya ekonomin?”
Förord till Robert Litan och Alice Rivlin: “Bortom dot.com-företagen”
SNS Förlag 2002, 10 sidor

635. “Javisst gör det ont när bubblor brister”
Krönika i Svenska Dagbladet 12/11 2002

636. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, nov 2002
38 sidor svensk version, 41 sidor engelsk version

637. “Lärdomar av kampen mot inflationen”
Krönika i Svenska Dagbladet 19/11 2002

638. “Behagligt ränteklimat i vinter”
Krönika i Privata Affärer 12/2002

639. “Hur bestäms räntan?”
Intern utbildnings-PM, SEB december 2002, 7 sidor

640. “Tysklands problem inte eurons fel”
Krönika i Svenska Dagbladet 17/12 2002

641. “Ett gott nytt ränteår!”
Krönika i Privata Affärer 1/2003

642. “Chefekonomens värv: Man är en Mädchen für Alles”
Krönika i Svenska Dagbladet 3/1 2003

643. “Tyskland: Från draglok till släpankare”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, jan 2003, 12 sidor
“Germany: From locomotive to drag anchor” Analysis from SEB Economic Research, Jan 2003, 12 pages

644. “Elchock mot räntan”
Krönika i Privata Affärer 2/2003

645. “Botemedel mot Baumols sjuka”
Krönika i Svenska Dagbladet 6/2 2003

646. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, feb 2003
41 sidor svensk version, 43 sidor engelsk version

647. “Vad har Ypres med euron att göra?”
Krönika i Svenska Dagbladet 22/2 2003

648. “Hotet om krig ger ränteoro”
Krönika i Privata Affärer 3/2003

649. “Det är lätt att gripas av överoptimism”
Krönika i Svenska Dagbladet 12/3 2003

650. “Grundtips: Fortsatt låga räntor”
Krönika i Privata Affärer 4/2003

651. “Iraq: Bellicose Perspectives” (med Håkan Frisén)
SEB Fixed Income Insights 10/3 2003, 2 sidor

652. “De ekonomiska effekterna av Irak-kriget” (med Håkan Frisén)
Nätkrönika på SEBs hemsida www.seb.se 20/3 2003, 6 sidor (löpande uppdaterad de följande veckorna)

653. “Höger och vänster består – även i EMU”
Krönika i Svenska Dagbladet 29/3 2003

654. “Budgetdebatten: Räkna med nya besparingar och svek”
Krönika i Svenska Dagbladet 17/4 2003

655. “Ett ja till EMU sänker räntan”
Krönika i Privata Affärer 5/2003

656. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, maj 2003
35 sidor svensk version, 37 sidor engelsk version

657. “Vi har mycket att lära av Finland”
Krönika i Svenska Dagbladet 7/5 2003

658. “Euro bättre än rörlig krona”
i Ulf Jakobsson (red): “Därför euron: Tio ekonomer om den gemensamma valutan”, Ekerlids förlag 2003, sid 152-184.

659. “Euron lyfter Sverige”
Debattartikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet 14/5 2003 (med Pontus Braunerhielm, Karolina Ekholm, Richard Friberg, Mattias Ganslandt, Hans Genberg, John Hassler, Ulf Jakobsson, Pehr Wissén och Carl Johan Åberg)

660. “Euron: De ekonomiska argumenten”
Stiftelsen Sverige i Europa 2003, 65 sidor

661. “Euron i praktiken”
i samlingsskriften “Euron i teori och praktik”, Svenskt Näringsliv 2003, 11 sidor

662. “Deflationshot pressar räntan”
Krönika i Privata Affärer 6/2003

663. “Storbritannien och euron: Väntan kanske inte blir så lång”
Krönika i Svenska Dagbladet 4/6 2003

664. “EMU-omröstningen: Nej-sidan upprepar ohållbara teser”
Debattartikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet 11/6 2003 (med Pontus Braunerhielm, Karolina Ekholm, Richard Friberg, Mattias Ganslandt, Hans Genberg, John Hassler, Ulf Jakobsson, Pehr Wissén och Carl Johan Åberg)

665. “Lär av inflationsmålet!”
i Lars Jonung (red): “På jakt efter ett nytt ankare. Från fast kronkurs till inflationsmål”, SNS Förlag 2003, sid 405-434.

666. “Räntorna är rekordlåga”
Krönika i Privata Affärer 7-8/2003

667. “Euron förvisso positiv för ekonomin”
Debattartikel i Västerbottens-Kuriren 16/6 2003

668. “Mediebrus och stickspår i eurodebatten”
Krönika i Svenska Dagbladet 7/7 2003

669. “Mycket återstår men ECB är bättre än sitt rykte”
Krönika i Svenska Dagbladet 9/8 2003

670. “Oväntad räntedramatik”
Krönika i Privata Affärer 9/2003

671. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, september 2003
33 sidor svensk version, 34 sidor engelsk version

672. “Vilka av riksbankscheferna ska vi lyssna på?”
Krönika i Svenska Dagbladet 8/9 2003

673. “Folkomröstningen”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, september 2003
3 sidor svensk version, engelsk version “The Swedish Referendum”, 3 sidor

674. “Important questions – but are Graham Bishop’s answers really correct?
EPC European Challenge, 22 Sep 2003

675. “Svagt stigande räntor”
Krönika i Privata Affärer 10/2003

676. “Tillväxten ställer (s) inför ett vägval”
Krönika i Svenska Dagbladet 17/10 2003

677. “Rörlig ränta ligger still i vinter”
Krönika i Privata Affärer 11/2003

678. “Focus China: Huge opportunities – looming risks”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, november 2003, 8 sidor

679. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, november 2003
35 sidor svensk version, 36 sidor engelsk version

680. “Tillväxt på kinesiska – och svenska”
Krönika i Svenska Dagbladet 19/11 2003

681. “Räkna med låga räntor i vinter”
Krönika i Privata Affärer 12/2003

682. “Högre till tak i partiernas tänkande”
Krönika i Svenska Dagbladet 13/12 2003

683. “Världsekonomin växlar upp”
Private Banking, Kundbrev från SEB Enskilda Banken, 9 december 2003, 2 sidor

684. “Försvarsbeslut 04: Slå flera flugor i en smäll”
Krönika i Svenska Dagbladet 29/12 2003

685. “Sveas skröplighet ger låg ränta”
Krönika i Privata Affärer 1/2004

686. “Tillväxten: Gör inte Riksbanken till syndabock”
Krönika i Svenska Dagbladet 19/1 2004

687. “Produktivitet ger låg ränta”
Krönika i Privata Affärer 2/2004

688. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, februari 2004
34 sidor svensk version, 36 sidor engelsk version

689. “Tillväxt utan jobb ger låga räntor”
Krönika i Privata Affärer 3/2004

690. “Nya ekonomin ger låga räntor”
Krönika i Privata Affärer 4/2004

691. “Sweden: Jobless growth is a challenge to economic policy”
Swedish Chamber of Commerce Hong Kong, Directory 2004, p 31-32

692. “Vårbudgeten: Varken tillväxtåtgärder eller konjunkturpolitik”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, april 2004, 3 sidor. English version: “Swedish Spring budget bill: Neither growth-promoting nor countercyclical”, April 2004, 3 pages

693. “Räntebotten är passerad”
Krönika i Privata Affärer 5/2004

694. “Svensk ekonomisk tillväxt sedan 1970″ i Bo Södersten och Hans Tson Söderström (red): “Marknad och politik”, sjätte upplagan
SNS Förlag 2004, sid 53-98

695. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, maj 2004
33 sidor svensk version, 34 sidor engelsk version

696. “Hur snabb blir ränteuppgången?”
Krönika i Privata Affärer 6/2004

697. “Det finns inget skydd mot utflyttning”
Krönika i Svenska Dagbladet 4/6 2004

698. “Räntorna kryper sakta uppåt”
Krönika i Privata Affärer 7-8/2004

699. “The ageing population: A threat to the EU’s international role?”
As a member of the Europan Banking Federation’s Economic and monetary affairs committee, FBE Letter 14, July 2004, 15 pages

700. “Persson mot Keynes”
Krönika i Svenska Dagbladet 6/8 2004

701. “Expansivare finanspolitik på väg”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, augusti 2004, 2 sidor. English version: “Swedish budget: Expansionary fiscal policy in pipeline”, August 2004, 2 pages (with Håkan Frisén and Olle Holmgren)

702. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
10e upplagan, Prisma 2004, 520 sidor

703. “Fortsatt goda räntetider”
Krönika i Privata Affärer 9/2004

704. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, aug 2004
33 sidor svensk version, 34 sidor engelsk version

705. “Ekonomisk tillväxt”
SNS Förlag 2004, 94 sidor

706. “Statsbudgeten: Expansiv politik med otydlig färdriktning”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, september 2004, 2 sidor. English version: “Swedish budget bill: Fiscal policy more expansionary”, September 2004, 2 pages (with Håkan Frisén, Bo Enegren and Olle Holmgren)

707. “Pagrotsky i farlig fälla”
Debattartikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt 24/9 2004

708. “Bush eller Kerry? De ekonomiska effekterna”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, september 2004, 3 sidor. English version: “Bush or Kerry? The economic impact”, September 2004, 3 pages

709. “Är de låga räntorna farliga?”
Krönika i Privata Affärer 10/2004

710. “Den stora obalansen: Hur farligt är USA:s bytesbalansunderskott?”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, oktober 2004, 5 sidor.

711. “Oljan stökar till räntebilden”
Krönika i Privata Affärer 11/2004

712. “Industrikonjunktur med ekonomisk-politisk skuggsida”
Krönika i Sydkusten, oktober 2004

713. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, nov 2004
35 sidor svensk version, 35 sidor engelsk version

714. “Lugna räntor och starkare krona”
Krönika i Privata Affärer 12/2004

715. “Tson Söderström räknar fel på dollarn”
Debattartikel i Dagens Industri 25/11 2004 (med Håkan Frisén)

716. “Dollarn oroar världsekonomin 2005″
SEB Private Banking 10/2004, sid 4-5

717. “Låga räntor i tomtens säck”
Krönika i Privata Affärer 1/2005

718. “2005: Ingen lösning på de globala obalanserna”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, januari 2005, 7 sidor. English version: “2005: No solution to global imbalances”, January 2005, 7 pages

719. “The stability and growth pact needs to be revived, not enfeebled” (as a member of the European Banking Federation’s Economic and Monetary Affairs Committee)
FBE Letter, January 2005 (4 pages)

720. “Tacka Kina för de låga räntorna”
Krönika i Privata Affärer 2/2005

721. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, feb 2005
36 sidor svensk version, 36 sidor engelsk version

722. “Fortsatt låg styrränta”
Krönika i Privata Affärer 3/2005

723. “Regeringens skatteutspel: Räkna med högre kommunalskatter”
Del i kundbrev från SEB Trading Strategy, feb 2005, 2 sidor

724. “Sweden in 2005: Strong performance”
Swedish Chamber of Commerce in Hong Kong, Directory 2005, p 29-31, March 2005

725. “Överdriven oro för deflation”
Krönika i Privata Affärer 4/2005

726. “Regeringens politik håller jobben borta”
Debattartikel i DN 26/3 2005

727. “Svar på frågor om samhällsekonomi”
Svar på ett 50-tal frågor från SEB-kunder, på SEBs hemsida seb.se, mars 2005

728. “Stabilitetspakt i sank, Lissabonfiasko och konstitution i fara: Europa på väg mot politisk kris?”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, april 2005, 4 sidor. English version: “Foundering Stability Pact, Lisbon fiasco and the constitution in danger: Is the EU heading for a political crisis?”, April 2005, 4 pages

729. “Den stora obalansen: Hur allvarligt är USA:s bytesbalansunderskott?”
Ekonomisk Debatt 2/2005, sid 63-80 (Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 30/11 2004)

730. “Report from China: Impressive industrial growth but sickly capital markets”
Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, april 2005, 5 sidor

731. “Tydligt besked från Riksbanken”
Krönika i Privata Affärer 5/2005

732. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, maj 2005
35 sidor svensk version, 35 sidor engelsk version

733. “Riksbanken abdikerar om den inte sänker räntan”
Debattartikel i DN 15/5 2005

734. “Räntan kan bli ännu lägre”
Krönika i Privata Affärer 6/2005

735. “Därför är räntorna så låga”
Krönika i Privata Affärer 7-8/2005

736. “Räntebotten är passerad”
Krönika i Privata Affärer 9/2005

737. “Erik Dahmén 1916-2005″
Nekrolog i SvD, augusti 2005

738. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, aug 2005
37 sidor svensk version, 37 sidor engelsk version

739. “Oljepriset pressar räntan”
Krönika i Privata Affärer 10/2005

740. “Indien: En stormakt i vardande”. Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, oktober 2005, 8 sidor
English version: “India: Economic superpower in the making”, 8 pages

741. “Den nya ekonomiska supermakten” i Tony Fang (red): “Att göra affärer i dagens Kina”
SNS Förlag 2005, sid 26-44

742. “Räntorna börjar krypa upp”
Krönika i Privata Affärer 11/2005

743. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, nov 2005
37 sidor svensk version, 38 sidor engelsk version

744. “Vad är det för fel på Europa?”
i Öresundsbarometern, nov 2005

745. “Nya chefer ändrar inte räntebilden”
Krönika i Privata Affärer 12/2005

746. “FBE Outlook on the Euro Area: The ECB Must Tread Carefully” (as a member of the European Banking Federation’s Economic and Monetary Affairs Committee)
FBE Letter, December 2005 (5 pages)

747. “Odramatisk räntehöjning 2006″
Krönika i Privata Affärer 1/2006

748. “Nej, det blir ingen räntechock”
Krönika i Privata Affärer 2/2006

749. “Därför älskar jag entreprenörer”
Krönika i Entreprenören, februari 2006
Finsk översättning: “Siksi rakastan edelläkävijöitä”
Krönika i Tieto&trendit 10/2006

750. “Das Märchen vom nordischen Weg”
Krönika i Euro am Sonntag, februari 2006

751. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, feb 2006
35 sidor svensk version, 36 sidor engelsk version

752. “Överdriven rädsla för skuldberg”
Krönika i Privata Affärer 3/2006

753. “New challenges for China: Rural growth in focus”.
Travel report from a trip to China, March 2006, 8 pages

754. “Showdown over the yuan”.
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, Mars 2006, 1 sida

755. “Utbudschock ger låga räntor”
Krönika i Privata Affärer 4/2006

756. “Nio av tio småföretagare vill inte anställa trots högkonjunktur”.
(med Ingela Hemming), Debattartikel i DN, mars 2006

757. “Comeback för räntesparande?”
Krönika i Privata Affärer 5/2006

758. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, maj 2006
36 sidor svensk version, 38 sidor engelsk version

759. “Fler jobb: Varför och hur?”
Underlag till Kris- och framtidskommissionen, jan 2006
i antologin “17 röster. Om hur 500 000 nya jobb kan skapas i Sverige”, sid 40-47

760. “Lugna räntehöjningar troligast”
Krönika i Privata Affärer 6/2006

761. “Normal repo rate signals further hikes”
(med Håkan Frisén), Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, juni 2006, 1 sida

762. “Låg inflation mest sannolikt”
Krönika i Privata Affärer 7-8/2006

763. “Hur går det för Sverige i ‘ekonomi-EM’?”
Krönika i “Tillväxt Göteborg”, bilaga i SvD under friidrotts-EM, augusti 2006

764. “Riksbanken ökar takten under hösten”
Krönika i Privata Affärer 9/2006

765. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, augusti 2006
37 sidor svensk version, 39 sidor engelsk version

766. “Die europäische Krankheit”
Krönika i Euro am Sonntag, oktober 2006

767. “Riksbanken håller fast vid sin linje”
Krönika i Privata Affärer 10/2006

768. “150 years of economic change”
Krönika i Dagens Industri SEB Jubilee edition, Oct 14, 2006

769. “Stark konjunktur ger höjd ränta”
Krönika i Privata Affärer 11/2006

770. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, november 2006
39 sidor svensk version, 40 sidor engelsk version

771. “Rörliga räntan stiger”
Krönika i Privata Affärer 12/2006

772. “Evaluation of the Riksbank: Good marks to be expected”. Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, november 2006, 2 sidor

773. “Saudi Arabia: A challenging boom”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, december 2006, 4 sidor

774. “SEB 150 år: En levande historia med rika arkiv”
Tema Arkiv 4/2006

775. “Högre rörlig ränta under ränteåret 2007″
Krönika i Privata Affärer 1/2007

776. “Bra tillfälle för dig som vill binda lånen”
Krönika i Privata Affärer 2/2007

777. “Bäckström banar väg för nytt borgerligt budgethaveri”
(med Lars Heikensten), Debattartikel i DN, februari 2007

778. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, februari 2007
36 sidor svensk version, 38 sidor engelsk version

779. “Japan: En stark men åldrande jätte”. Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, februari 2007, 6 sidor
English version: “Japan: A strong but ageing giant”, 6 pages

780. “Följer Riksbanken sin egen prognos?”
Krönika i Privata Affärer 3/2007

781. “New challenges for old labour markets”
Bilaga Globe Forum i Dagens Industri, mars 2007

782. “Börsoron ger lugn på räntefronten”
Krönika i Privata Affärer 4/2007

783. “China: A harmonious juggernaut?”. Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, mars 2007, 5 sidor

784. “Höjd reporänta redan före sommaren”
Krönika i Privata Affärer 5/2007

785. “Nordic Outlook”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, maj 2007
37 sidor svensk version, 37 sidor engelsk version

786. “Alliansen sänker skatterna: Medelklassens revolution”
Krönika i SEB Private Banking 4/2007

787. “Högre räntor – men ingen räntechock”
Krönika i Privata Affärer 6/2007

788. “Neue Anforderungen an Alte Arbeitsmärkte”
Krönika i Euro am Sonntag, juni 2007

789. “Normalisering av obligationsräntorna”
Krönika i Privata Affärer 7-8/2007

790. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
11e upplagan, Norstedts akademiska förlag 2007, 530 sidor

791. “Vägen ur kreditkrisen inte smärtfri för Sverige”
Debattartikel i DN, augusti 2007

792. “Riksbanken följer inte Fed i spåren”
Krönika i Privata Affärer 9/2007

793. “Stagnation, kris, uppsving – stora kast i svensk ekonomi” i Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström (red): “Marknad och politik”, sjunde upplagan
SNS Förlag 2007, sid 59-97

794. “Rörliga räntan fortsätter upp”
Krönika i Privata Affärer 10/2007

795. “Concerned but not worried – intryck från en resa i Västerled”
Kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, “Ögat special”, oktober 2007, 6 sidor.

796. “Ovanligt förmånligt att binda lånen”
Krönika i Privata Affärer 11/2007

797. “Riksbanken närmar sig räntetoppen”
Krönika i Privata Affärer 12/2007

798. “Osäkra prognoser inför nya ränteåret”
Krönika i Privata Affärer 1/2008

799. “För sent att binda rörliga räntor”
Krönika i Privata Affärer 2/2008

800. “Riksbanken slog alla med häpnad”
Krönika i Privata Affärer 3/2008

801. “Saudiarabien: Boom möter utmaningar”. Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, “Ögat special”, mars 2008, 5 sidor
English version: “Saudi Arabia: Boom faces challenges”, 6 pages

802. “Konjunkturen viker – räntan följer efter”
Krönika i Privata Affärer 4/2008

803. “Klimatfrågan och finansanalytikerna”
Krönika i Ernst & Young Executive Magazine 1/2008

804. “Oron på den globala kreditmarknaden sätter avtryck”
Krönika i SEB Årsöversikt 07

805. “Kreditoron fortsätter att vara ett spöke”
Krönika i Privata Affärer 5/2008

806. “Huvudbry på räntemarknaden”
Krönika i Privata Affärer 6/2008

807. “Svårt undvika räntehöjningar”
Krönika i Privata Affärer 7/2008

808. “Jag behåller min rörliga ränta”
Krönika i Privata Affärer 8/2008

809. “Kina bromsar – men inte på grund av OS”. Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, “Ögat special”, augusti 2008, 6 sidor
English version: “China slowing – but not due to Olympics”, 7 pages

810. “Räntorna lär falla under nästa år”
Krönika i Privata Affärer 9/2008

811. “Rörligt bäst i stormen”
Krönika i Privata Affärer 10/2008

812. “Snart faller även de rörliga räntorna”
Krönika i Privata Affärer 11/2008

813. “Djup lågkonjunktur och lägre räntor”
Krönika i Privata Affärer 12/2008

814. “Mer stabila räntor 2009 än 2008″
Krönika i Privata Affärer 1/2009

815. “Riksbankens farliga funderingar″
Bloggpost www.klaseklund.se februari 2009

816. “Varför knyta samman klimat och ekonomi?”
Ur Mistra-SWECIA:s årsrapport, februari 2009

817. “Ekonomiläroböckerna och finanskrisen″
Bloggpost www.klaseklund.se mars 2009

818. “Vårt klimat: Ekonomi, politik, energi”
Norstedts Akademiska förlag 2009, 224 sidor

819. “Om klimatförnekare, sekter och huliganer″
Bloggpost www.klaseklund.se maj 2009

820. “En grönare och tamare kapitalism”
Debattartikel i Veckans Affärer, 18/6 2009

821. “Ekonomer på villovägar”
(tillsammans med Olle Häggström och Markku Rummukainen), Ekonomisk Debatt 6/2009, sid 76-84

822. “Replik till Radetzki-Lundgren”
(tillsammans med Olle Häggström, Markku Rummukainen och Thomas Sterner), Ekonomisk Debatt 8/2009, sid 84-86

823. “Finanskrisen i teori och praktik”
Installationsföreläsning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, dec 2009, 45 sidor

824. “Going Clean – The Economics of China’s Low-carbon Development”
(tillsammans med bl.a Fan Gang, Nicholas Stern, Helen Thai och Karl Hallding), Stockholm Environment Institute & Chinese Economists 50 Forum, 2009, 58 sidor. Sedermera reviderad och utvidgad och publicerad i bokform, se nr 860

825. “Riksbanken lättar på gasen 2010″
Krönika i Privata Affärer 1/2010

826. “Lånekostnaderna kommer att stiga”
Krönika i Privata Affärer 2/2010

827. “Grekland polariserar den svenska eurodebatten″
Bloggpost www.klaseklund.se februari 2010

828. “Ingves jobb lättare än Bernankes”
Krönika i Privata Affärer 3/2010

829. “Sverige inte så riskfyllt – trots allt”
Krönika i Privata Affärer 4/2010

830. “Companies must think like Pippi Longstocking”
SEB Corporate Sustainability Report 2009, sid 9

831. “Why does SEB work for sustainable growth?”
SEB Annual Review 2009, sid 27

832. “Räkna med högre ränta i sommar”
Krönika i Privata Affärer 5/2010

833. “Olof Palme”
Del i projektet “Sveriges statsministrar under 100 år”, Albert Bonniers Förlag 2010, 128 sidor

834. “Öresundsbron är inte nog för att utveckla regionen”
(tillsammans med Evald Nalin) Debattartikel i Dagens Industri, 17/5  2010

835. “Sverige står starkt i den grekiska röran”
Krönika i Privata Affärer 6/2010

836. “Böcker om finanskrisen”
Bokanmälningar i Ekonomisk Debatt 4/2010, sid 52-56

837. “Soluppgång och kvällssol i Asien”.
Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, “Ögat special”, juni 2010, 8 sidor

838. “Riksbanken får friare tyglar”
Krönika i Privata Affärer 7/2010

839. “Blocken står nära men ändå så långt ifrån”
Krönika i Privata Affärer 8/2010

840. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
12e upplagan, Norstedts 2010, 352 sidor

841. “Att binda räntan har sitt pris”
Krönika i Privata Affärer 9/2010

842. “Räntehöjning – nu eller avvakta?”
Stock Magazine 3/2010

843. “Mandatperiod med stigande räntor”
Krönika i Privata Affärer 10/2010

844. “Ekonomporträtt: Erik Dahmén”
Ekonomisk Debatt 6/2010, sid 72-87

845. “Försiktig Borg kan bli mer aktiv”
Krönika i Privata Affärer 11/2010

846. “Räntor upp – men inte mycket till”
Krönika i Privata Affärer 12/2010

847. “Akut schizofreni″
Bloggpost www.klaseklund.se november 2010

848. “Socialdemokrati i kris″
Arenagruppens valanalys, dec 2010, personliga bidrag, sid 14-22

849. “Dags för Borg att gå på offensiven”
Krönika i Privata Affärer 1/2011

850 “Nordic capitalism: Lessons learned″
In “The Nordic Way”, Global utmaning & Investor, Jan 2011, pp 5-11

851. “Populism stoppar bra skatteförslag”
Krönika i Privata Affärer 2/2011

852. “Lättnad och oro i Davos”
Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, “Ögat special”, feb 2011, 5 sidor

853. “Tillväxt och entreprenörskap i den svenska välfärdsstaten” (tillsammans med Magnus Henrekson) i Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström (red): “Marknad och politik”, nionde upplagan
SNS Förlag 2011, sid 45-77

854. “Inflationsoro öppnar för bindning av räntan”
Krönika i Privata Affärer 3/2011

855. “Dags för reformer i Kuba”
Bloggpost www.klaseklund.se april 2011

856. “Olja, kärnkraft och högre räntor”
Krönika i Privata Affärer 4/2011

857. “Mer ambitiös strukturpolitik, tack!”
Krönika i Privata Affärer 5/2011

858. “Små men täta räntehöjningar”
Krönika i Privata Affärer 6/2011

859. “Portugal inför val och kval”
Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, “Ögat special”, maj 2011, 3 sidor

860. “The Economics of Climate Change in China”
(tillsammans med Fan Gang, Nicholas Stern, Ottmar Edenhofer, Xu Shanda, Frank Ackerman, Li Lailai och Karl Hallding). Earthscan 2011, 452 sidor

861. “Grön kapitalism”
Wibbleföreläsningen 2011, Ohlininstitutet juni 2011, 48 sidor

862. “Sverige starkt trots globala risker”
Krönika i Privata Affärer 7/2011

863. “Kan nationalekonomin gå i rött?”
Bokanmälan av Peter Gerlach (red): “Nationalekonomi för vänster. Teori för jämlikhet och välfärd”, Kata förlag 2011. Tvärdrag 3-4 2011, sid 75-77

864. “Grekisk kris ger långsam räntehöjning”
Krönika i Privata Affärer 8/2011

865. “Kina: Den nygamla supermakten”
SNS förlag, 272 sidor

866. “Kinas utmaning större än du tror”
Debattartikel i Svenska Dagbladet 21/8 2011

867. “Internationell oro bromsar Riksbanken”
Krönika i Privata Affärer 9/2011

868. “Enpartistaten som styr världens börser”
Debattartikel i Expressen 4/9 2011

869. “Mer generös politik – till slut”
Krönika i Privata Affärer 10/2011

870. “Mittens rike snart åter nummer ett”
Krönika i PwCAgenda 3/2011

871. “Grekisk tuva som stjälper stort lass?”
Debattartikel i Svenska Dagbladet 2/10 2011

872. “Mellan hopp och förtvivlan”
Krönika i Privata Affärer 11/2011

873. “Europastorm sänker räntan”
Krönika i Privata Affärer 12/2011

874. “Kärvt ekonomiskt läge inför 2012″
Krönika i Privata Affärer 1/2012

875. “Vi behöver en ny kapitalism som är mer ansvarstagande”
Debattartikel i DN  14/1 2012

876. “S-krisen har djupa rötter”
Debattartikel i Dagens Industri  23/1 2012

877. “Låg inflation sänker räntan ytterligare”
Krönika i Privata Affärer 2/2012

878. “Den svenska tigern tvärnitar”
Krönika i Privata Affärer 3/2012

879 “Nordic capitalism: Lessons learned″
In “The Nordic Way”, 2nd edition,  Global utmaning & Swedish Institute, Jan 2012, pp 5-11

880. “En marknad för el” i Mats Bergstrand (red): “Upplyst eller utfryst – en antologi om energimarknaden”
E.ON 2012, sid 52-70

881. “Borg, lätta på svångremmen”
Krönika i Privata Affärer 4/2012

882. “Fallet för Bo Xilai avgör vår framtid”
Debattartikel i Expressen  25/3 2012

883. “40 år efter Stockholmskonferensen: Världen har backat från ambitionerna för 40 år sen”
Debattartikel i DN 24/3 2012

884. “Nu förs en oförsiktig ekonomisk politik”
Krönika i Privata Affärer 5/2012

885. “Den stora osäkerhetens tid”
Krönika i Volatis årsbok 2011, sid 46-49

886. “Ny Greklandskris – ny finansoro”
Krönika i Privata Affärer 6/2012

887. “Eurodramatik ger osäkert ränteval”
Krönika i Privata Affärer 7/2012

888. “Svårt pricka rätt med boräntorna”
Krönika i Privata Affärer 8/2012

889. “Ett ramverk för innovationspolitiken. Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?” (med Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson).
Samhällsförlaget, 2012, 208 sidor

890. “Så blir Sverige mer innovativt”  (med Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson)
Debattartikel i SvD 21/8 2012

891. “Du ska inte räkna med lägre boräntor”
Krönika i Privata Affärer 9/2012

892. “Får huvudmålet styra sänks räntan igen”
Krönika i Privata Affärer 10/2012

893. “Ett ramverk för innovationspolitiken” (med Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson).
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2012, sid 72-85

894. “The Green Economy”. IIIEE, Sep 2012, 19 pages

895 “Verklighetens ekonom”
Bokanmälan av Assar Lindbeck: “Ekonomi är att välja. Memoarer”, Bonniers 2012. Ekonomisk Debatt 6 2012, sid 68-73

896. “Finansminister Borg öppnar plånboken”
Krönika i Privata Affärer 11/2012

897. “Ingen supermakt är mäktigare än Kina”
Debattartikel i Expressen  6/11 2012

898. “Sverige stannar – och räntan sänks”
Krönika i Privata Affärer 12/2012

899. “Utmaning: Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb”” i Jesper Strömbeck (red): “Framtidsutmaningar”, 8TTO 2012, sid 121-140

900. “Kina efter ledarskiftet: Kontinuitet och reform”. Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, “Ögat special”, december 2012, 5 sidor
English version: “China after the leadership change: Continuity and reform”, Economic Insights, SEB, 6 pages

901. “Räkna med fortsatt låga räntor”, Krönika i Privata Affärer 1/2013

902. “Nu har jag bundit räntan”, Krönika i Privata Affärer 2/2013

903. “Osäker prognos om räntan”, Krönika i Privata Affärer 3/2013

904. “Botten är nådd”, Krönika i Privata Affärer 4/2013

905. “Svenska framtidsutmaningar” (som ledamot av Regeringens Framtidskommission).
Statsrådsberedningen, Ds 2013:19, 294 sidor

906. “En seniorekonoms perspektiv på bankernas roll i samhället”
Krönika i SEB:s hållbarhetsredovisning 2012, april 2013, sid 8
English version: “A senior economist’s perspective on banks’ role in society”
Column in SEB’s Sustainability Report 2012, April 2013, page 8

907. “Starta om Riksbanken”, Krönika i Fokus, 19 april 2013

908. “En effektivare innovationspolitik” (med Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson).
Ekonomisk Debatt 3/2013, sid 27-38908.

908. “Framtidens utmaningar och hur vi möter dem” 
Hugin & Munin, Medlemstidning för Befälsföreningen Militärtolkar 1/2013, sid 7-8

909. “Ytterligare några svaga år väntar”, Krönika i Privata Affärer 5/2013

910. “Våga vägra överskott”, Krönika i Fokus, 10 maj 2013

911. “Mer expansiv politik på gång”, Krönika i Privata Affärer 6/2013

912. “Ansvar blir mer lönsamt”, Gästkrönika i Veckans Affärer,  17 juni 2013

913. “Inget svart guld”, Krönika i Fokus, 21 juni 2013

914. “Mer expansiv politik att vänta”, Krönika i Privata Affärer 7/2013

915. “Femårsräntan fortfarande låg”, Krönika i Privata Affärer 8/2013

916. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
13e upplagan, Studentlitteratur 2013, 349 sidor

917. “Så skapades en politikens marknadsplats”, föredrag i Kjell Östberg (red): “Almedalen: Så skapades en politikens marknadsplats”,
Samtidshistoriska frågor 27, Södertörns högskola 2013, sid 15-20

918. “Höjda styrräntor lär dröja länge än”, Krönika i Privata Affärer 9/2013

919. “Kina: Teknokraternas revolution”, Krönika i Fokus, 30 augusti 2013

920. “Vi startar en bokriskommitté!” (med Tor Borg, Ulrika Francke, Björn Hasselgren, Hans Lind, Sonny Modig, Barbro Wickman-Parak och Olle Zetterberg).
Debattartikel i Dagens Industri 9/9 2013

921. “Makrotillsyn ger dyrare lån”, Krönika i Privata Affärer 10/2013

922. “Utmaningar för penningpolitiken i ljuset av den finansiella krisen”. Nationalekonomiska föreningens årsmöte 2013, Ekonomisk Debatt 6/2013, sid 78-84

923. “Dags låta galten dö”, Krönika i Fokus, 11 oktober 2013

924. “Inte lika lönsamt att binda längre”, Krönika i Privata Affärer 11/2013

925. “Mer fel än rätt av Reinfeldt”, Krönika i Fokus, 8 november 2013

926. “Löfvens kritik mot styrning i skola och vård är felriktad” (tillsammans med Steven Kelman)
Debattartikel i Dagens Nyheter 19/11 2013

927. “Kronan styr inte Riksbanken”, Krönika i Privata Affärer 12/2013

928. “Gör fler flugor på smällen”, Krönika i Fokus, 6 december 2013

929. “India in the Global Value Chains”
Krönika i The Sweden-India Business Council Magazine, October-November 2013

930. “Dang Zhongguo Tungzhi Shijie De Shihou” (“When China rules the World”), in “Zhongguo Weilai Sanshi Nian” (“China in the Next 30 Years”),
Central Compilation & Translation Press, Beijing 2013, pages 50-65

931. “Nu väntar ett år av återhämtning”, Krönika i Privata Affärer 1/2014

932. “Framtidens bostadsmarknad. Vision för bostadspolitiken”
Som ordförande för Bokriskommittén, januari 2014, 7 sidor

933. “De fegar ur i bofrågan”, Krönika i Fokus, 24 januari 2014

934. “Penningpolitiken måste diskuteras”, Krönika i Privata Affärer 2/2014

935. “Kriget mot robotorna”, Krönika i Fokus, 21 februari 2014

936. “I väntan på investeringarna”, Krönika i Privata Affärer 3/2014

937. “Sifferexercis i ett vattenglas”, Krönika i Fokus, 21 mars 2014

938. “Knepigt läge för Riksbanken”, Krönika i Privata Affärer 4/2014

939. “Strategibyten i Öst – reserapport från Japan och Kina”. Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, “Ögat special”, april 2014, 5 sidor

940. “Finanskriserna: orsaker och lärdomar” i Carl Uggla (red): “Till minne av Jacob Palmstierna – en antologi”
Ekerlids förlag 2014, sid 69-102

941. “Dyrköpt kärnkraft”, Krönika i Fokus, 25 april 2014

942. “Styrräntan måste ner ännu mer”, Krönika i Privata Affärer 5/2014

943. “Erik Dahmén” i Christina Jonung & Ann-Charlotte Ståhlberg (red): “Svenska nationalekonomer under 400 år”
Dialogos 2014, sid 449-465

944. “Fel att slopa premiepensionen!”, Krönika i Tryggare framtid 13/5 2014

945. “Medan ni pratar om Piketty”, Krönika i Fokus, 23 maj 2014

946. “Inflationen har kolat vippen”, Krönika i Privata Affärer 6/2014

947. “En fungerande bostadsmarknad – En reformagenda”, Bokriskommitténs rapport (som ordförande för kommittén), Bokriskommittén juni 2014, 92 sidor
English, abridged version: “A functioning housing market – a reform agenda”, Report from the Housing Crisis Committee, June 2014, 38 pages

948. “Så kan bostadskrisen lösas”, Debattartikel i Svenska Dagbladet, 12 juni 2014 (tillsammans med Tor Borg, Ulrika Francke, Björn Hasselgren, Hans Lind, Sonny Modig, Barbro Wickman-Parak och Olle Zetterberg)

949. “Bostadskrisen kräver bred helhetslösning”, Debattartikel i Dagens Samhälle, 16 juni 2014 (tillsammans med Tor Borg, Ulrika Francke, Björn Hasselgren, Hans Lind, Sonny Modig, Barbro Wickman-Parak och Olle Zetterberg)

950. “Skyll inte bokrisen på ekonomerna”, Debattartikel i Dagens Arena, 16 juni 2014

951. “Refuserad kommentar till AB:s ledarsida: Vad är ‘Bopriskommissionen’?”, www.klaseklund.se, 17 juni 2014

952. “Sluta snacka snömos”, Krönika i Fokus, 19 juni 2014

953. “Tre goda skäl att vara försiktig”, Krönika i Privata Affärer 7/2014

954. “Inflation i reala termer”, Debattartikel i Privata Affärer 7/2014

955. “Vi måste börja mäta välfärd på andra sätt än med BNP”, Debattartikel i Dagens Nyheter, 6 juli 2014 (tillsammans med Johan Rockstöm och Andreas Carlgren)

956. “Osäkert läge efter valet”, Krönika i Privata Affärer 8/2014

957. “Vår ekonomi i korthet”, Studentlitteratur 2014, 140 sidor

958. “Svåra utmaningar för ny regering”, Krönika i Privata Affärer 9/2014

959. “Meningslösa manifest”, Krönika i Fokus, 5 september 2014

960. “Nu är det upplagt för dramatik”, Krönika i Privata Affärer 10/2014

961. “En slug minister”, Krönika i Fokus, 10 oktober 2014

962. “Den svenska bostadskrisen: Vad bör göras”, Krönika i Veidekke Dimension, 3/2014

963. “Tid att investera – och reformera”, Krönika i Privata Affärer 11/2014

964. “Viktigast i världen”, Krönika i Fokus, 14 november 2014

965. “Riskfylld återhämtning”, Krönika i Privata Affärer 12/2014

966. “Beyond old ‘modernity’” i Henrietta Palmér (ed): “Access to resources. An urban agenda”
AADR 2014, sid 206-209

967. “Indien på väg bli störst”, IVA-Aktuellt, december 2014

968. “Farligare än folk förstår”, Krönika i Fokus, 12 december 2014

969. “Den ekonomiska politiken är i kris”, Krönika i Privata Affärer 1/2015

970. “Släpp grekerna loss”, Krönika i Fokus, 16 januari 2015

971. “Återhämtning – eller ny besvikelsen?”, Krönika i Privata Affärer 2/2015

972. “En omvänd värld”, Krönika i Privata Affärer 3/2015

973. “Stökigt priskrig”, Krönika i Fokus, 27 februari 2015

974. “Motstridig politik”, Krönika i Privata Affärer 4/2015

975. “Hoppa inte på fel tåg”, Krönika i Fokus, 27 mars 2015

976. “Nu krävs en tydlig helhetsstrategi”, Krönika i Privata Affärer 5/2015

977 “Skrämda till tystnad”, Krönika i Fokus, 30 april 2015

978. “Konjunkturen är ovanligt svårbedömd”, Krönika i Privata Affärer 6/2015

979. “Tar i från tårna”
Bokanmälan av Björn Wahlroos: “De 10 sämsta ekonomiska teorierna. Från Keynes till Piketty”, Bonniers 2015. Fokus, 29 maj 2015

980. “Förord’” i Ulrika Stavlöt (red): “Nationalekonomi för miljöintresserade”
Fores 2015, sid 9-14

981. “En ostoppbar jätte”, Krönika i Fokus, 18 juni 2015

982. “Ljusning eller Grexit?”, Krönika i Privata Affärer 7/2015

983. “Lättnad i dag – problem i morgon”, Krönika i Privata Affärer 8/2015

984. “Viljan att bli världsvaluta”, Krönika i Fokus, 21 augusti 2015

985. “Fortsatt billigt att låna”, Krönika i Privata Affärer 9/2015

986. “Tillväxt”
Studentlitteratur 2015, 217 sidor

987. “Jag saknar strategin”, Krönika i Privata Affärer 10/2015

988. “Där rök chansen, Andersson”, Krönika i Fokus, 25 september 2015

989. “Superstar Rajan warns of competing devaluation”, Sweden-India Business Council Insight 3/2015

990. “Ohållbart elda på bostadsmarknaden”, Krönika i Privata Affärer 11/2015

991. “Förlåt att jag tjatar”, Krönika i Fokus, 30 oktober 2015

992. “Green finance reform and green transformation”, (as member of a CCICED Task force), China Council for International Cooperation on Environment and Development, Beijing, November 2015, 83 pages

993. “Financial markets: From villains to heroes?”, Nordic Investment Bank Magazine 2015/2016

994. “En utbildning räcker inte längre för ett helt arbetsliv”, Debattartikel i Dagens Nyheter, 20 november 2015 (tillsammans med Annelie Nordström och Katinka Hort)

995. “Flyktingarna och svensk ekonomi”, Krönika i Privata Affärer 12/2015

996. “Djävulsk dominoeffekt”, Krönika i Fokus, 4 december 2015

997. “Lamslagna politiker låter bostadskrisen bli allt svårare”, Debattartikel i Dagens Nyheter, 13 december 2015 (tillsammans med Hans Lind och Lennart Weiss)

998. “Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad”, Delrapport från analysgruppen Arbetet i framtiden (som ordförande för gruppen), 14 december 2015, 29 sidor

999. “Räntorna stiger 2016″, Krönika i Privata Affärer 1/2016

1000. “Lönlös lösning”, Krönika i Fokus, 22 januari 2016

1001. “Lågräntan blir kvar”, Krönika i Privata Affärer 2/2016

1002. “Lön utan arbete? Arbetstider och arbetets värde”, Analysgruppen Arbetet i framtiden (som ordförande för gruppen), 10 februari 2016, 24 sidor

1003. “The elephant is on the move!”
Krönika i The Sweden-India Business Council Magazine, Februari 2016

1004. “Läge att acceptera låg avkastning”, Krönika i Privata Affärer 3/2016

1005. “Varför så dyster, världen?”, Krönika i Fokus, 26 februari 2016

1006. “The Greening of Financial Markets”, Krönika i SEB Sustainability Report 2015, mars 2016

1007. “En socialt hållbar arbetsmarknad”, Delrapport från analysgruppen Arbetet i framtiden (som ordförande för gruppen), 21 mars 2016, 59 sidor

1008. “Finansmarknaden på väg mot tipping point”, Krönika i Aktuell Hållbarhet 31 mars 2016

1009. “Inte längre självklart att ligga rörligt”, Krönika i Privata Affärer 4/2016

1010. “Arbetet i framtiden”, Slutrapport från analysgruppen Arbetet i framtiden (som ordförande för gruppen), 11 april 2016, 50 sidor

1011. “Sverige behöver en allmän kompetensförsäkring”, Debattartikel i Dagens Nyheter från analysgruppen Arbetet i framtiden (som ordförande för gruppen), 11 april 2016

1012. “Osäkerhet om räntor och budgetdisciplin”, Krönika i Privata Affärer 5/2016

1013. “Räkna med att ränteläget består”, Krönika i Privata Affärer 6/2016

1014. “En helhetspolitik mot bokrisen”
Ekonomisk Debatt 4/2016, sid 34-46

1015. “Fler åtgärder väntas på bomarknaden”, Krönika i Privata Affärer 7/2016

1016. “Inte läge att öka dina skulder”, Krönika i Privata Affärer 8/2016

1017. “Protektionismen skadar vår ekonomi”, Krönika i Privata Affärer 9/2016

1018. “Andra halvlek kan bli riktigt stökig”, Krönika i Privata Affärer 10/2016

1019. “Passa på att minska risken i din ekonomi”, Krönika i Privata Affärer 11/2016

1020. “En bostadsmarknad i evig kris. Vad kan göras?”
Inledning vid Nationalekonomiska Föreningens bostadsdebatt, 9 nov 2016. Publicerad på www.klaseklund.se

1021. “Svårt för Väst ta ut kurs efter USA-valet”, Krönika i Privata Affärer 12/2016

1022. “Var beredd på ett turbulent 2017″, Krönika i Privata Affärer 1/2017

1023. “Banks need to be more sustainable”
Ledare i “The Link”, The Swedish Chamber of Commerce for the UK, February 2017

1024. “Räntorna stiger – men är ändå låga”, Krönika i Privata Affärer 2/2017

1025. “Världen präglas av stimulans – och risk”, Krönika i Privata Affärer 3/2017

1026. “Financial markets help greening the planet”
Column in SEB’s Sustainability Report 2016, March 2017

1027. “Riksbanken tvingas höja räntan tidigare”, Krönika i Privata Affärer 4/2017

1028. “Inte mycket till åtstramning”, Krönika i Privata Affärer 5/2017

1029. “Var försiktig med din skuldsättning”, Krönika i Privata Affärer 6/2017

1030. “Market Comment: US Withdrawal from the Paris Agreement” (together with Christopher Kaminker and Arvid Böhm)
Market letter to SEB clients, June 2, 2017, 4 pages

1031. “A long-term view of fossil fuels”
Memo for SEB Corporate Sustainability Committee, April 24, 2017, 8 pages

1032. “Skaffa dig en buffert i dessa osäkra tider”, Krönika i Privata Affärer 7/2017

1033. “Spararna måste spara mer eller öka risken”, Krönika i Privata Affärer 8/2017

1034. “Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”
14e upplagan, Studentlitteratur 2017, 500 sidor

1035. “Studiehandledning till Vår ekonomi”, 40 sidor. Publicerad på Vår ekonomis sida på www.studentlitteratur.se 2017

1036. “Goda utsikter för snygg inbromsning”, Krönika i Privata Affärer 9/2017

1037. “Sweden’s strong economy will gradually weaken”, i Newsec Property Outlook, Autumn 2017, sid 4-5

1038. “Inte så farligt som rubrikmakarna tror”, Krönika i Privata Affärer 10/2017

1039. “Banks need to be more sustainable”
Artikel i “Northern Lights”, The Norwegian Club in the UK, October 2017

1040. “Ekonomisk politik med konstig tajmning”, Krönika i Privata Affärer 11/2017

1041. “Passa på att se om ditt hus”, Krönika i Privata Affärer 12/2017

1042. “Den röde tsaren som höll hov”
Bokanmälan av Stephen Kotkin: “Stalin 1878-1929. Paradoxes of power”, Allen Lane 2014, och Stephen Kotkin: “Stalin 1928-1941. Waiting for Hitler, Allen Lane 2017. Dagens Nyheter Kultur e-dn, 26 december 2017

1043. “Svensk ekonomi bromsar in 2018″, Krönika i Privata Affärer 1/2018

1044. “Inflationen ser ut att vakna till liv igen”, Krönika i Privata Affärer 2/2018

1045. “Jag tror inte på någon stor krasch”, Krönika i Privata Affärer 3/2018

1046. “The end of the party?”, i Newsec Property Outlook, Spring 2018, sid 7-9

1047. “Mörka moln hopar sig inför handelskrig”, Krönika i Privata Affärer 4/2018

1048. “Rena Döbelnspolitiken”, Krönika i Privata Affärer 5/2018

1049. “Ekonomin skickar motstridiga signaler”, Krönika i Privata Affärer 6/2018

1050. “Almedalen – en osannolik historia” i Lena Lid Falkman (red): “Almedalen: makt, magi och möten”
Stockholm School of Economics Institute for Research 2018, sid 15-28

1051. “Riksbanken kommer avvakta ett tag till”, Krönika i Privata Affärer 7/2018

1052. “Stora utmaningar för ny regering”, Krönika i Privata Affärer 8/2018

1053. “Framtiden ter sig osäker”, Krönika i Privata Affärer 9/2018

1054. “Beredskapen inför nästa finanskris inte särskilt hög”, Debattartikel i Dagens Nyheter, 14 september 2018

1055. “Uncertain times”, i Newsec Property Outlook, Autumn 2018, sid 7-9

1056. “Riksbanken i kläm”, Krönika i Privata Affärer 10/2018

1057. “Ekonomin vänder ner – men räntorna upp”, Krönika i Privata Affärer 11/2018

1058. “Jag behåller rörligt”, Krönika i Privata Affärer 12/2018

1059. “Förord” i Gabriel Jonsson: “Korea i går och i dag: historia, politik och ekonomi”
Appell förlag 2018, sid 9-12

1060. “Villy Bergström 1938-2018″, Minnesord i Fokus 50/2018

1061. “Vad kan vi vänta oss av det nya året 2019?”, Krönika i Privata Affärer 1/2019

1062. “Kan regeringen fullfölja sin reformstrategi?”, Krönika i Privata Affärer 2/2019

1063. “Vart tar världen vägen?” i Mannheimer Swartling årsrapport 2018, sid 12

1064. “Låga räntor dämpar”, Krönika i Privata Affärer 3/2019

1065. “Downhill – how fast?”, i Newsec Property Outlook, Spring 2019, sid 7-9

1066. “Kanslihushögern: Barn av sin tid” i Marika Lindgren Åsbrink (red): “Kan(s)lihushögern: Frälsare eller dödgrävare?”
Tiden 2019, sid 21-38

1067. “Vad ska Riksbanken göra?”, Krönika i Privata Affärer 4/2019

1068. “Dags för mer expansiv budget”, Krönika i Privata Affärer 5/2019

1069. “Den svaga kronan ger huvudvärk”, Krönika i Privata Affärer 6/2019

1070. “Det ska fan vara riksbankschef”, Krönika i Privata Affärer 8/2019

1071. “I den nya världsekonomin måste regeringen tänka om”, Debattartikel i Dagens Nyheter, 12 augusti 2019

1072. “Nu råder upp- och nedvända världen”, Krönika i Privata Affärer 9/2019

1073. “Property markets under pressure – from conflicting forces”, i Newsec Property Outlook, Autumn 2019, sid 7-11

1074. “Rörligt eller bundet – inte viktigt längre”, Krönika i Privata Affärer 10/2019

1075. “Stiftelserna ett kvartssekel. En hisnande resa från löntagarfonder till forskningspengar”, Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, STINT, Riksbankens Jubileumsfond, Mistra, SSF, Oktober 2019, 32 sidor

1076. “Lågkonjunkturen kommer allt närmare”, Krönika i Privata Affärer 11/2019

1077. “Vi kan förvänta oss nollränta framöver”, Krönika i Privata Affärer 12/2019

1078. “Hur blir 2020?”, Krönika i Privata Affärer jan/2020

1079. “Det kunde vara långt mer obehagligt”, Krönika i Privata Affärer feb/2020

1080. “En orolig värld” i Mannheimer Swartling årsrapport 2019, sid 19

1081. “Riksbanken måste sänka inflationsmålet”, Debattartikel i Dagens Industri, 21 februari 2020

1082. “Riksbanken viktigare än den tror”, Debattartikel i Dagens Industri, 27 februari 2020

1083. “Nu saknar jag det där gråtrista”, Krönika i Privata Affärer mars/2020

1084. “Coronaviruset kan få globaliseringen att backa”, DN Debatt, 3 mars 2020

1085. “Property markets for ever?”, i Newsec Property Outlook, Spring 2020, sid 7-11

1086. “Covid-19: Plotting a safe course to state support”, News Bulletin from Mannheimer Swartling, 24 mars 20o20, tillsammans med Sarah Hoskins och Victor Sand Holmberg, 4 sidor

1087. “Nu råder det virusekonomi”, Krönika i Privata Affärer april/2020

1088. “Vi tar fram en handfast plan för en omstart av Sverige”, tillsammans med Susanne Ackum, Tor Borg, Pontus Braunerhjelm, Lars Calmfors, Åsa Hansson, Lars Hultkrantz, Amy Loutfi, Cecilia Malmström, Oskar Nordström Skans och Maria Wetterstrand, DN Debatt, 27 april 2020

1089. “Får vi uppleva V, W eller L?”, Krönika i Privata Affärer maj/2020

1090. “Erik Belfrage 1946-2020”, Minnesord i Fokus 19/2020

1091. “Varifrån kommer alla pengarna?”, Krönika i Privata Affärer juni/2020

1092. “Är botten passerad?”, Krönika i Privata Affärer juli/2020

1093. “Vår ekonomi. En introduktion till världsekonomin”, 15 upplagan, Studentlitteratur 2020, 468 sidor

1094. “Omstart för ett starkare Sverige”, i Klas Eklund (red): “Idéer för ett starkare Sverige. Omstartskommissionens rapport”, Ekerlids Förlag 2020, sid 9-32
English version: “Restart for a stronger Sweden”, Stockholm Chamber of Commerce, 24 pages

1095. “Så startar Sverige om”, tillsammans med Susanne Ackum, Tor Borg, Pontus Braunerhjelm, Lars Calmfors, Åsa Hansson, Lars Hultkrantz, Amy Loutfi, Cecilia Malmström, Oskar Nordström Skans och Maria Wetterstrand, DI Debatt 17 augusti 2020

1096. “Dags att planera för en omstart efter krisen”, Dagens Arbete 20/8 2020

1097. “Botten är passerad”, Krönika i Privata Affärer sep/2020

1098. “Assar Lindbeck 1930-2020”, Minnesord i Fokus 37/2020

1099. “Omstart kräver nya regler”, DI Debatt, 16 september 2020

1100. “Property after Corona”, i Newsec Property Outlook, Autumn 2020, sid 7-11

1101. “Vår ekonomi i korthet”, andra upplagan, Studentlitteratur och Ekonomifakta 2020, 148 sidor

1102. “Ännu mer stimulans”, Krönika i Privata Affärer okt/2020

1103. “Ett ramverk för innovationspolitiken. Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?”, andra reviderade upplagan (med Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson).
Samhällsförlaget, 2020, 205 sidor

1104. “Uppgången bromsar in”, Krönika i Privata Affärer nov/2020

1105. “Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform”, Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, 2020:7, 247 sidor

1106. “Skattesystemet behöver en genomgripande reform”, DN Debatt, 6 november 2020

1107. “Därför en skattereform”, DI Debatt 18 november 2020

1108. “Jag föreslår en helhetsreform av skattesystemet”, Katrineholmskuriren  25 november 2020

1109. “Sverige behöver en skattereform”, Affärsvärlden, 26 november 2020

1110. “Hoppet står till ett fungerande vaccin”, Krönika i Privata Affärer dec/2020

1111. “Se skatteförslaget i sitt rätta sammanhang”, Folkbladet Västerbotten, 27 november 2020

1112. “En skev bild av skatteförslaget”, Nerikes Allehanda, 2 december 2020

1113. “Dags att lyfta debatten från det förutsägbara”, Folkbladet Östgöten, 2 december 2020

1114. “Att behålla våra höga marginalskatter är ett förvånande förslag”, Arbetsvärlden, 14 december 2020

1115. “Sverige skulle må bra av en skattereform, Altinget 18 december 2020

1116. “Politiskt nytänkande krävs i omstarten efter pandemin”, DN Debatt, 31 december 2020

1117. “Frågan är om 2021 blir bättre än 2020”, Krönika i Privata Affärer, jan/2021

1118. “Gyllene tillfälle att binda några av lånen”, Krönika i Privata Affärer, feb/2021

1119. “Guldlock med risker”, Krönika i Privata Affärer, mars/ 021

1120. “Property in uncertain times”, Newsec Property Outlook, Spring 2021, sid 7-11

1121. “Det ljusnar – nog”, Krönika i Privata Affärer, april/2021

1122. “Världen och byrån i framtiden”, Mannheimer Swartling Hållbarhetsrapport 2020, sid 20-21

1123. “Principer för en övergripande skattereform”, Ekonomisk Debatt 3/2021, sid 20-33

1124. “Mycket talar för kosläpp i sommar”, Krönika i Privata Affärer, maj 2021

1125. “Därför blev almstriden inget maoistiskt bondeuppror”, Krönika i Fokus, 12 maj 2021

1126. “Inflationen är lägre här”, Krönika i Privata Affärer, juni 2021

1127. “Skattereform – även för fastigheter”, Fasta Affärerer, juni 2021, sid 20-23

1128. “Krypto – för den spekulativt lagde”, Krönika i Privata Affärer, juli/aug 2021

1129. “Glädjeskutt med problem”, Krönika i Privata Affärer, sep 2021

1130. “Ett år till valet – vad väntar?”, Krönika i Privata Affärer, okt 2021

1131. “A difficult return to (some kind of) normalcy”, Newsec Property Outlook, Autumn 2021, sid 7-11

1132. “Imponerande idéhöjd hos Reformisterna”, Krönika i Fokus, 10 nov 2021

1133. “Läge att binda lån”, Krönika i Privata Affärer, nov 2021

1134. “Elen värre än räntan”, Krönika i Privata Affärer, dec 2021

1135. “Stigande räntor under 2022”, Krönika i Privata Affärer, jan 2022

1136. “Nya ramar krävs för den ekonomiska politiken”, DN Debatt, 13 januari 2022

1137. “Räntor och ryssen ger rejäl motvind”, Krönika i Privata Affärer, feb 2022

1138. “Räntor upp – men knappast så mycket”, Krönika i Privata Affärer, mars 2022

1139. “From pandemic storm to inflationary headwinds”, Newsec Property Outlook, Spring 2022, sid 7-11

1140. “Byrån i världen”, Mannheimer Swartling Årsrapport 2021, sid 32-35

1141. “En olycka kommer sällan ensam”, Krönika i Privata Affärer, april 2022

1142. “Some reflections on Swedish productivity. Lessons learned and new challenges”, Facken inom industrins produktivitetskommission, april 2022, 20 sidor

1143. “Hög tid att prioritera svensk produktivitet” (med Daniel Lind), Debattartikel i Svenska Dagbladet, 25 april 2022

1144. “Osäkerhet efter Riksbankens U-sväng”, Krönika i Privata Affärer, maj 2022

1145. “Varning för lågkonjunktur”, Krönika i Privata Affärer, juni 2022

1146. “Fastigheter i motvind”, Fasta Affärerer, juni 2022, sid 20-23

1147. “En spännande läsning”, Förord till Shan Gao: “Från lantpojke till seniordiplomet. En spännande berättelse”, privat förlag 2022, sid 5-11

1148. “En ny och betydligt hårdare värld”, Krönika i Privata Affärer, juli 2022

1149. “Storstäda finanspolitiken”, Krönika i Fokus, 10 augusti 2022

1150. “El som demokratiskt vapen”, Krönika i Fokus, 7 september 2022

1151. “Oklar ekonomisk politik efter valet – oavsett utgång”, Krönika i Privata Affärer, september 2022

1152. “No light in the tunnel yet”, Newsec Property Outlook, Autumn 2022, sid 7-11

1153. “Uppgifter för den nya regeringen”, Krönika i Privata Affärer, oktober 2022

1154. “Kan Kristersson klara krisen?”, Krönika i Privata Affärer, november 2022

1155. “Det blir värre innan det blir bättre”, Krönika i Privata Affärer, december 2022

1156. “A Crucial Year for Europe”, Diplomacy and Commerce, December 2022. Kroatisk version “Kljucna godina za Europu”, The Economist: “Svijet u 2023”

1157. “2023 börjar i moll – slutar i dur?”, Krönika i Privata Affärer, januari 2023

1158. “Halvtomt eller halvfullt?”, Krönika i Privata Affärer, februari 2023

1159. “Det värsta återstår”, Krönika i Privata Affärer, mars 2023

1160. “Half full or half empty?”, Newsec Property Outlook, Spring 2023, sid 7-11

1161. “Riksbanken måste sluta fixera enögt på inflationen”, DN Debatt 17 mars 2023

1162. “Din ekonomi. Så klarar du kriser och tryggar framtiden” (med Shoka Åhrman)
Bookmark 2023, 300 sidor

1163. “Byrån i världen”, Mannheimer Swartling Årsrapport 2022, sid 14-17

1164. “Stigande ränta – trots finansoro”, Krönika i Privata Affärer, april 2023

1165. “Vilken hemlighet döljer Mona Lisa-ekonomin?”, Krönika i Privata Affärer, maj 2023

1166. “Rörligt lönsamt igen”, Krönika i Privata Affärer, juni 2023

1167 “Riksbanken i kläm”, Krönika i Privata Affärer, juli 2023

1168. “Statens comeback tvingar marknaden på reträtt”, DN Debatt 18 augusti 2023

1169. “Räntehöjningar är ingen självklar åtgärd”, DI Debatt 21 augusti 2023

1170. “Riksbanken bör se framåt, inte bakåt!”, Krönika i Privata Affärer, september 2023

1171. “Resilience – and threats”, Newsec Property Outlook, Autumn 2023, sid 6-11

1172. “Räntetoppen är här – och snart bottnar konjunkturen”, Krönika i Privata Affärer, oktober 2023

1173. “Nu syns konsekvenserna av räntehöjningarna – lågkonjunkturen är på ingång”, Krönika i Privata Affärer, november 2023

1174. “Ljusare tider är på väg för ekonomin”, Krönika i Privata Affärer, december 2023

1175. “Ännu ett skitår går mot sitt slut – men det vänder upp nästa år”, Krönika i Privata Affärer, januari 2024

1176. “Ljusning med risker”, Krönika i Privata Affärer, februari 2024

1177. “AI är mer ett löfte än ett hot”, DI Debatt 31 januari 2024

1178. “Underskottsmål kan leda oss fel”, SvD Debatt 19 februari 2024

1179. “Snart lättar trycket på bolånetagarna”, Krönika i Privata Affärer, mars 2024