Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Bokriskommitténs slutseminarium

December 8th, 2014 · 1 Comment

I december 2014 avslutade Bokriskommittén sitt arbete med ett seminarium och genomgång av inkomna remisser. I detta Youtubeklipp – bara en och en halv timme… – ger jag en sammanfattning av kommitténs betänkande, kommitténs sekreterare sammanfattar de inkomna remissvaren, varefter vidtar en spirituell debatt.

Min huvudslutsats är, föga förvånande, att det finns ett rejält sug efter en helhetspolitik, som tacklar både bostadsbrist och låg rörlig på bostadsmarknaden. En sådan politik – som går på två ben – måste också innefatta en rejäl skattereform.

Nu ligger kommitténs betänkande och rekommendationer på politikernas bord.

 

Tags: Bokriskommittén · Bostadsbrist · Hyresreglering · Klas Eklund · Uncategorized

1 response so far ↓

  • 1 Rolf Englund // May 26, 2015 at 19:30

    Ni har varit jätteduktiga.

    Hur skall särintressena kunna besegras av allmännyttan?

Leave a Comment