Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Refuserad kommentar till AB:s ledarsida: Vad är “Bopriskommissionen?”

June 17th, 2014 · 10 Comments

Den 14 juni publicerade Aftonbladet en ledare om bostadspolitiken, med utgångspunkt i den debatt som utlösts av Bokriskommitténs rapport (se tidigare bloggposter). AB:s ledare var dock märklig eftersom den tydligt visade att skribenten inte läst en rad i rapporten – hon visste inte ens vad kommittén heter.
Jag skrev därför nedanstående kommentar och skickade in dagen därpå. Den refuserades. Här publiceras den dock. Kommentera och länka gärna! Sprid den, så att även några av AB:s läsare får chansen att läsa vad den verkliga Bokriskommittén faktiskt sagt…

_______

Den 12 juni lade Bokriskommittén fram ett förslag till en reformagenda för bostadsmarknaden. Vår huvudtes var att politiken alltför länge bedrivits i separata stuprör, och att det därför krävs en helhetsstrategi för att råda bot på bostadsbristen, minska segregationen och skapa fler jobb. Vi föreslog uppsnabbning av den kommunala planprocessen, skattereform, sociala insatser och en gradvis reformering av hyresregleringen. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen gav i huvudledare de följande dagarna beröm just åt tanken på en sammanhållen helhetsstrategi.

Aftonbladet, däremot, behandlade bostadsfrågan på ett helt annat sätt. Man har överhuvudtaget inte nämnt Bokriskommitténs förslag. I huvudledaren den 14 juni kritiserar man i stället ett förslag från något som heter ”Bopriskommissionen”. Denna för mig okända organisation har tydligen kommit med ett förslag som enligt AB går ut på att ”fastighetsägare ska få sätta hur höga hyror de vill”.

Det vore förskräckligt om ett sådant förslag bleve verklighet eftersom det i praktiken skulle upphäva hyresgästernas besittningsrätt. Låt mig därför – om någon läsare kanske skulle ha blandat ihop verklighetens Bokriskommitté med den för mig okända Bopriskommissionen – understryka att Bokriskommittens förslag skyddar hyresgästens besittningsrätt.

Vårt förslag innebär att hyrorna i storstäderna gradvis anpassas, bl.a genom att läget tillåts slå igenom på hyrorna (något som de flesta hyresgäster enligt undersökningar själva vill). Besittningsrätten består, skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps. Ett extra bostadsbidrag till hushåll som kommer i kläm finansieras med en extra förmögenhetsskatt på fastighetsägare. Samtidigt ökas byggandet genom en uppsnabbad planprocess, för att undvika snabba hyresstegringar. Reavinstskatterna sänks för att öka rörligheten på marknaden för egna hem och bostadsrätter. En låg och enkel fastighetsskatt införs.

Denna helhetsstrategi skulle ge fler bostäder, ökad sysselsättning, kortade bostadsköer och starkare statsfinanser – utan ökad segregation. Helheten gör det möjligt att få till stånd en bred politisk kompromiss som kan hålla i flera år.

Det vore intressant om AB:s ledarsida kommenterade denna helhetsstrategi i stället för det oseriösa förslag om avskaffad hyresreglering som ”Bopriskommissionen” tydligen lagt fram.

Klas Eklund

Ordförande för Bokriskommittén

Tags: Aftonbladet · Bokriskommittén · Bostadsbrist · Klas Eklund

10 responses so far ↓

 • 1 Henrik Dusek // Jun 17, 2014 at 11:09

  “Vårt förslag innebär att hyrorna i storstäderna gradvis anpassas, bl.a genom att läget tillåts slå igenom på hyrorna” = ”fastighetsägare ska få sätta hur höga hyror de vill (någon gång i framtiden och genom kontinuerliga höjningar)”. Ganska korrekt slutsats av skribenten i AB även om namnet på kommittén var felaktigt så var kommitténs förslag helt korrekt återgivna översatta från Newspeak.

 • 2 Klas // Jun 17, 2014 at 11:16

  Henrik,
  att “läget tillåts slå igenom på hyrorna” är verkligen inte samma sak som att “fastighetsägare ska få sätta hur höga hyror de vill”.
  Jag föreslår att du – liksom AB:s ledarsida – faktiskt läser rapporten. Där kan du t.ex på sid 40 läsa följande:
  “När en hyreslägenhet blir ledig bör fastighetsägaren… kunna begära vilket pris som helst. Fastighetsägaren bör dock inte kunna få vilken hyra som helst.” Därefter kommer en lista på åtgärder som bör till för att skydda hyresgäster mot oseriösa hyresvärdar. Bl.a prövning av skälighet samt hårdare sanktioner mot oseriösa värdar.
  Det är mycket långt från AB:s och ditt citat om att “fastighetsägare ska få sätta hur höga hyror de vill”.

 • 3 H // Jun 17, 2014 at 11:24

  hur kan man öht motivera förmögenhetsskatt och fastighetsskatt? Varför ska man dubbelbeskattas på detta omoraliska sätt?

 • 4 Klas // Jun 17, 2014 at 12:02

  H,
  får jag föreslå att du också läser rapporten. Där framgår att ägare av en del äldre fastigheter kommer att göra “windfall gains” – de får manna från himlen utan att göra något för det. Då tycker jag det är rimligt att en del av detta avsätts för höjda bostadsbidrag, för hushåll som kommer i kläm.
  Det är precis den här typen av åtgärder som gör att jag tycker man kan beteckna vårt förslag som en helhetsstrategi – och som AB:s ledarskribent förtiger.

 • 5 H // Jun 17, 2014 at 12:50

  Tack för ditt svar, Klas.

  Jag har läst rapporten och håller helt med dig om AB:s befängda sätt att rapportera saker och ting till fördel för de rödgröna.

  Jag förstår bara inte hur man kan motivera dessa två skatter även om det gäller “windfall gains”. Då kan vi ju lika gärna införa en skatt på allt som säljs på blocket, på tex en bil som man säljer med vinst…eller vad det nu kan vara för pryl.

 • 6 sigge stardust // Jun 17, 2014 at 14:31

  Ja men det är väl klart att det här bara handlar om marknadshyror fort fort fort, för att få ut patrasket från t ex fina östermalm. Det blir ju snart inbördeskrig där när bostadsrättsägarna behöver se hyresrättsgäster luffsa runt på stan. Jag har hört den här diskussionen så många gånger från bostadsrättsägare. Om ettorna kostar en 12000 i månaden så finns det inte en låninkomsttagare kvar. Den här debatten är så ideologisk och är enbart ett rakt led från liberaliseringarna vi sett i 30 år. Några vänster om mitten är lurade av marknadens fantastiskt rättvisa mekanism

 • 7 Starvid // Jun 17, 2014 at 18:42

  Men Sigge, då är ju problemet inte att man tar bort hyresregleringarna, utan att man har för stor ekonomisk ojämlikhet i samhället.

  Att bekämpa denna ojämlikhet genom att förstöra bostadsmarknadens funktionssätt är ju vansinne. Bättre att få en fungerade bostadsmarknad, och sedan minska ojämlikheten på andra sätt, till exempel med högre bostadsbidrag eller lägre skatter för låginkomsttagare.

  Då kan vi både ekonomisk jämlikhet och slippa bostadsbrist och bostadsbubblor. Vi kan både äta kakan och behålla den.

 • 8 Peter // Jun 18, 2014 at 09:06

  Skulle man kanske prova med att lätta på brukvärdes-principen inom det privata fastighetsbeståndet då det ju inte är de hyresvärdarna som sätter normerna för hyresättningar. Jag kan förstå att ett kommunalt bostadsbolag styrs med andra mål än ekonomiska men de privata fastighetsbolagen saknar ju de uppdrag som ett kommunalt har.

 • 9 Michael Åkerman // May 28, 2015 at 23:34

  Eller så får kommunerna ta ansvar för att se till att de kommunala bostadsbolagen tar ett större samhällsekonomiskt ansvar och slutar agera som privata bostadsföretag genom att istället för dyra hyresrätter bygga fler billiga hyresrätter blandat på mark som även upplåta för byggande med dyra bostadsrätter och villor så att vi får bostadsområden och städer där man från kommunalpolitiskt håll aktivt verkar för att stadsplanera och styra de kommunalt ägda bostadsbolagen för att reparera de uppenbara marknadsmisslyckanden så att vi inte gör samma misstag som t ex Oslo där bara den som har riktigt bra med pengar har råd att bo i stadskärnan och alla andra får bo där det är billigt långt från stadens utbud av kultur, nöjen och handel.

 • 10 Michael Åkerman // May 28, 2015 at 23:37

  Oj vad mycket språkfel – skyller på liten skärm på telefonen – men andemeningen gick väl fram i alla fall 🙂

Leave a Comment