Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Portugals vånda

June 2nd, 2011 · No Comments

Jag deltog i en konferens om eurokrisen i Lissabon förra veckan. Här en rapport med intryck: varför Portugal har smittats av den stora oron, och vad som väntar efter parlamentsvalet. Huvudtesen är att Portugals problem egentligen inte ligger i budgetunderskottet utan i för höga kostnader och svag konkurrenskraft. Det gör dock inte uppgiften lättare.

Tags: EU · euro · Finanskris · Grekland · Klas Eklund · Portugal · Uncategorized · valutaunion

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment