Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Hur bör det finanspolitiska ramverket reformeras?

February 18th, 2024 · 1 Comment

Ett försök att i Svenska Dagbladet bena upp analysen kring det finanspolitiska ramverket. Slutsats: Ja, vi bör höja “skuldankaret”. Ja, det betyder att Sverige kan låna mer till investeringar. Men vi bör definiera exakt vad som kan lånefinansieras och hur politiken kan avhållas från att låna för mycket till allt möjligt. Och själva begreppet “underskottsmål” leder tanken fel eftersom det inte är ett mål i sig att låna mer.

Tags: Uncategorized

1 response so far ↓

  • 1 Bernt Collin // Mar 20, 2024 at 20:49

    Hej Klas!
    Ständigt fallande krona, trots stort bytesbalansöverskott. 2023 blev det 425,4 miljarder enligt SCB. Jag har kollat på de som gör valutatransferering och sänker kronan. Önskar diskutera det med dig. Jag kan mejla till dig, lite data eller ring mig! 073 021 95 42
    Vi snackade en gång på SEB och sågs på Repskapet

Leave a Comment