Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Nya ramar krävs för den ekonomiska politiken

January 13th, 2022 · 1 Comment

Jag skriver på DN Debatt om hur de båda ekonomiska ramverken (inflationsmål och överskottsmål) inte längre fungerar. Den extremt expansiva penningpolitiken skapar obalanser och risker på tillgångsmarknaderna samtidigt som den skapar en sorts planerad ekonomi mitt i hjärtat av marknadsekonomin. Vad gäller finanspolitiken var det rätt att minska statsskulden då skulden var hög, kreditvärdigheten låg och räntorna höga. Men i dag är skulden låg, kreditvärdigheten hög och realräntan negativ! Det ger möjlighet att Slåsa in kostnaderna för långsiktiga investeringar. Sverige har glidit in i en situation som inte önskats av någon och där en irrationell politik riskerar att skada vårt land. Det är dags att göra om ramverken! DN Debatt, januari 2022

https://www.dn.se/debatt/nya-ramar-kravs-for-den-ekonomiska-politiken/

Tags: Uncategorized

1 response so far ↓

  • 1 Thorsten Schütte // Mar 12, 2022 at 18:58

    Jag har aldrig begripit inflationsmålet 2 %. Den långa tiden (nu har Corona och Putin tagit slut på den) med ca 0 % inflation var ju mycket enkel och praktisk för gemene man, man behövde inte tänka på penningvärdets ändring!

Leave a Comment