Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

En Omstartskommission för Sverige

April 27th, 2020 · 1 Comment

När Covid-19-pandemin är över ska Sverige startas om. Dels behövs åtgärder som hjälper till att kickstarta oss upp från den djupa svackan, dels bör dessa vara strukturellt kloka och genomtänkta. Stockholms Handelskammare har tillsatt en Omstartskommission som ska komma med goda råd om hur detta ska gå till. Till kommissionen har värvats tio framstående experter, som ska skriva varsin analys av ett särskilt område. Jag är ordförande. Här presenteras kommissionen på DN Debatt, april 2020.

Tags: Omstartskommission · Virus

1 response so far ↓

 • 1 Per-Johan Wahlborg // May 18, 2020 at 10:58

  Hej
  Jag lyssnade på er ”kickoff” på SVT forum och jag tyckte det lät bra med en mycket kompetent kommission.
  Vad jag saknade var hur vi utifrån de lärdomar vi gör av krisen ska bereda företagens förmåga till omställning i en kris. Vi har sett att vi blev tagna på sängen när vi litade på att internationella/europeiska försörjningskanaler och dessa inte fungerade. Under det kalla kriget fanns det beredskapsplaner för alternativ produktion i krigstid. Vi måste kanske skapa beredskapsplaner för alternativ produktion i kris.
  Jag arbetar på RISE-(Material och Produktion) och har ställt frågan inåt och upplever att just hur industrin ska tänka och rusta sig inte ligger i pipeline. Det är främst försörjningsfrågor av el, it, transporter och annan infrastruktur som ligger främst, men mycket av detta faller om vi inte har en produktionskapacitet som kan underhålla materialförsörjningen till dessa infrastrukturer och det interna behovet av material och varor i kristid.
  Vem eller vilka i kommissionen kommer att adressera dessa frågor? Eller är detta en ren MSB fråga som ni inte adresserar?
  Jag är nyfiken och intresserad av en reaktion på detta mejl.
  Med vänlig hälsning
  Per-Johan Wahlborg

Leave a Comment