Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Sänk inflationsmålet!

February 21st, 2020 · 1 Comment

Riksbanken har i ett drygt kvartssekel haft målet att inflationen ska ligga vid 2 procent. Men det är sällan man nått det; det vanliga är att inflationen legat under målet. Skälet, hävdar jag i denna debattartikel i DI, är att hela Västvärlden är inne i en disinflationistisk epok, driven av starka globala krafter. För ett Sverige på egen hand ska kunna pressa upp inflationen över den europeiska krävs en mycket aggressiv penningpolitik som kostar mer än den smakar. Riksbanken bör därför ompröva inflationsmålet.  Dagens Industri, 21 februari 2020.

Tags: Inflation · Inflationsmål · Penningpolitik · Riksbanken · Uncategorized

1 response so far ↓

  • 1 Thorsten Schütte // Oct 11, 2021 at 14:09

    Helt rätt! Som vanlig medborgare ser jag inga problem med nollinflation, det är ju mycket praktiskt i vardagen!

Leave a Comment