Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

En helhetspolitik mot bokrisen

June 1st, 2016 · 3 Comments

Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt ägnar sitt senaste nummer (4/16) åt bostadskrisen. Här är mitt bidrag, ett försök att göra en helhetsanalys av krisen och av vilka politiska insatser som krävs – för att bygga mer, öka rörligheten och tillgodose ökade krav på socialt boende. Min tes är att alla komponenter måste med, och att en helhetsuppgörelse där alla ger och tar är enda chansen att få igenom en fungerande politik.

Tags: Bokriskommittén · Bostadsbrist · Bostadspolitk · Hyresreglering · Klas Eklund

3 responses so far ↓

 • 1 Niclas Virin // Jun 8, 2016 at 09:44

  Jag har roat mig med att titta på SCBs statistik över bostäder. 2014 fanns det ca 2 milj. småhus och 2,4 milj. lägenheter i flerfamiljshus. [Därutöver fanns det 0,2 milj. specialbostäder (studentlägenheter och äldreboenden) samt 0,6 milj. fritidshus, vilka säkerligen många är beboeliga året runt. Dem bortser jag i från här.] Om man antar att ett småhus i genomsnitt är dimensionerat för 4 och en lägenhet för 2 personer, finns det bostäder för 12,8 miljoner. Jag skulle tro att ett vanligt småhus rymmer 5 och en normal lägenhet rymmer 3 personer, och då skulle det finnas utrymme för 17,3 miljoner. Jag hittar ingen statistik över bostadsytor.
  Behöver vi verkligen 700.000 nya bostäder på 10 år?
  Genomsnittligt bor vi 2,3 personer per bostadsenhet. Och variationerna är inte särskilt stora på läns- och regionnivå. Detaljsiffror finns på
  http://niclasvirin.blogspot.se/2016/02/ar-det-bostadsbrist-i-sverige.html och http://niclasvirin.blogspot.se/2016/03/bostadsbrist_19.html

 • 2 Klas // Jun 9, 2016 at 11:55

  Niclas, ditt resonemang förutsätter att det går att flytta runt människor till de bostäder där de rent matematiskt skulle passa bäst, ensamstående i ettor, stora barnfamiljer i stora villor etc. Men hur skulle det gå till? Vem skulle bestämma? Och hur skulle omflyttningen fungera ihop med arbetsmarknaden? Om man i stället utgår från verkligheten som den ser ut (och accepterar att vi inte kan tvångsförflytta hela befolkningen) så visar den här artikeln av Jan Edling varför bostadsbyggandet inte räcker när befolkningstillväxten beaktas. Notera hans diagram!

 • 3 hyresreglering // Aug 13, 2016 at 22:57

  Det är en bra idé att avsluta hyresregleringen genom att ta bort kontrollen när hyresgästen lämnar. Det är också en bra idé för hyresvärden att köpa hyresgästen ut – ingen “förmögenhetsskatt” krävs för ersättning då.

  Progressiv beskattning markvärdet bör ligga till grund för alla kommun och län skatter. NIMBY är en ekonomisk “externa”. Markvärdet skatt “internaliserar” som externalitet . Om fler utveckling som är blockerade , lokalbefolkningen driva sig själva i allt högre skatt parentes.

  Hyreskontroller bör ersättas med 4-års kontrakt där hyresvärden skall ange vad priset är för varje år i förväg före undertecknandet . På så sätt hyresvärdar och hyresgäster sätta priset, inte förhandling, och inte regeringen.

Leave a Comment