Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Lön utan arbete?

March 23rd, 2016 · 9 Comments

Under senare tid har debatten om “medborgarlön” vaknat till liv. Skälet är dels dagens höga arbetslöshet, dels farhågorna om att digitaliseringen kommer att slå ut fler jobb – eller förvandla fler hyggliga anställningar till “skitjobb”. Tanken om en garanterad baslön utan krav på motprestation låter onekligen sympatisk. Men i denna rapport, skriven för en av regeringens framtidsgrupper (där jag är ordförande) dissekerar jag idén och finner – tyvärr – att den får betydande negativa följder.

Om alla vuxna medborgare ska få en dräglig baslön blir det mycket, mycket dyrt. Risken är dessutom att rätt många skulle välja att sluta förvärvsarbeta (vilket ju är exakt vad förslagets förespråkare vill). Då kläms de offentliga finanserna – som betalar vård, skola, omsorg – från två håll. Om alla, även fullt arbetsföra, ska kunna försörjas utan krav på motprestation  riskerar också en viktig del av kittet i den gamla svenska modellen – gör din plikt, kräv din rätt! – att lösas upp.

Om baslönen däremot sätts lågt, blir reformen billigare. Men då når man ju inte de mål som de flesta hoppas på; då handlar det snarare om attt slimma bidragssystemet och stimulera folk till att arbeta mer. Det kan naturligtvis vara en viktig uppgift – och detta är vad ett kommande experiment med basinkomst i Finland syftar till – men den sortens åtgärder ligger långt ifrån vad förespråkarna för medborgarlön vanligen vill.

Tags: Arbetsmarknad · Basinkomst · Ekonomi · Framtidskommissionen · Klas Eklund · Medborgarlön · Uncategorized

9 responses so far ↓

 • 1 Storugglan // Mar 24, 2016 at 15:15

  Intressant rapport, Klas!

  Hur ser du utifrån detta perspektiv på den strömning som finns i USA och som även sökt sig till Sverige att av egen kraft gå i tidig pension (30-55 års ålder)?

  Metoden är högt sparande och investeringar under ett relativt kort arbetsliv. Därefter leva på avkastningen på kapitalet.

  På internationell grund hittar du information genom att söka på t.ex. “financial independence early retirement”.

  Här i landet finns t.ex. denna familj:
  http://www.tradevenue.se/fantastiskafarbrorfri

  Ser du detta som en företeelse ute i marginalerna som det inte finns någon anledning att beakta?

  Kanske något samhällsekonomiskt ogynnsamt?

  Ser du det som en möjlighet att främja som ett led i att skapa större flexibilitet och valmöjligheter i samhället? Vad skulle det i så fall implicera för typ av policyåtgärder?

 • 2 Christian Engström // Mar 27, 2016 at 10:50

  Klas,

  Du har helt rätt i att de två modeller som föreslås i Analysgruppens rapport inte skulle fungera.

  Det går inte att finansiera ett system som innebär 15.000 eller 7.000 till alla över 20, även dem som har en lön som de kan försörja sig på.

  Men designar man basinkomstsystemet bättre blir det fullt möjligt att finansiera på ett realistiskt sätt.

  Jag har tagit fram ett konkret och genomräknat förslag på basinkomst. Det skulle kosta 132 miljarder per år att införa, och är finansierat med 142 miljarder i förslaget.

  Jag har precis publicerat förslaget som en bloggserie, och det har mötts av mycket positiva reaktioner i den svenska facebook-gruppen bör basinkomst.

  En sammanfattning av förslaget finns här:
  https://christianengstrom.wordpress.com/2016/03/04/sammanfattning-ett-konkret-genomraknat-forslag-till-basinkomst/

  Hela förslaget finns att ladda ner som pdf här:
  https://christianengstrom.files.wordpress.com/2016/02/fc3b6rslag-till-basinkomst-engstrc3b6m-20161.pdf

  Om du har kommentarer är jag mycket intresserad.

  Hälsningar,
  Christian Engström
  fd EU-parlamentariker i den Gröna gruppen i parlamentet

 • 3 Patrik // Mar 27, 2016 at 21:25

  Du skriver i din rapport att negativ inkomstskatt inte går att genomföra utan att antingen skära ner den offentliga sektorn kraftigt, eller ha en hög progressiv skatt.

  Därför vill jag gärna att du tittar på Christian Engströms beräkningar. https://christianengstrom.wordpress.com/2016/02/14/bloggserie-om-basinkomst-index/

  I stort har han finansierat den negativa inkomstskatten utan nedskärningar, och den enda skattehöjningen är att höja all moms till 25%. Ser du några fel i hans beräkningar?

 • 4 Patrik // Mar 27, 2016 at 21:29

  Och angående din fråga om vad som händer när fler och fler säger upp sig. Förhoppningsvis kommer det innebära att arbetsgivarna anstränger sig mer för att behålla sina anställda.

 • 5 Patrik // Mar 27, 2016 at 22:02

  Jag såg dina provokativa frågor, som givetvis är mycket relevanta.

  När det gäller narkomaner ser jag inga problem alls, men för missbrukare (ej brukare) kan jag tänka mig att tvångsvård kan vara aktuellt.

  Kriminella var lite svårare i ett generellt fall, men någon som är dömd till fängelse kan man kräva hyra av. Du får helt enkelt betala för din fängelsevistelse. Om du väljer att rymma är det upp till dig. Din hyresvärd bryr sig inte om hur mycket du nyttjar din lägenhet. Du får betala lika mycket ändå.

  Då är det svårare med “kriminella” (man är oskyldig tills motsatsen bevisats) som ännu inte är dömda. En spontan tanke är att du då får gå till något kontor för att få ett utbetalningskort.

  Flyktingfrågan är betydligt svårare. Där har jag inget bra svar. Jag tenderar nog att av praktiska skäl vilja knyta bidraget till medborgarskap. Just flyktingar kanske inte behöver vara ett jättestort problem. Där är det mest en fråga om hur hårt vi vill att vår asylpolitik ska vara. En värre puck där tror jag i så fall är inomeuropeisk migration.

 • 6 Klas // Mar 31, 2016 at 09:34

  Hej alla,
  ber om ursäkt att jag inte svarat. Skälet är att jag varit däckad i lunginflammation. Har nu fått antibiotika och börjar repa mig. Har också laddat ner Christians rapport. Lovar läsa och återkomma.

 • 7 ”Lön utan arbete” är full möjligt – om man gör det rätt | Christian Engström, Pirat // May 15, 2016 at 13:28

  […] ”Lön utan arbete” är titeln på en rapport som utredaren Klas Eklund har skrivit på uppdrag av en av regeringens framtidsgrupper. Där tar han upp frågan om basinkomst, men avfärdar hela idén som omöjlig efter en snabb överslagsberäkning. På sin blogg skriver han: […]

 • 8 Christian Engström // May 15, 2016 at 13:33

  Klas,

  Jag bloggade ett svar här:
  https://christianengstrom.wordpress.com/2016/05/15/lon-utan-arbete-ar-full-mojligt-om-man-gor-det-ratt/

 • 9 Martin J // May 30, 2016 at 11:10

  Det är lite problematiskt med terminologin här. Du särskiljer mellan “medborgarlön”, “basinkomst”, “negativ inkomstskatt” och inför termen “basbidrag” för att beskriva Finlands försök.

  Den internationella termen är basinkomst (unconditional basic income) för samtliga de tankar du ta upp. De finns i en uppsjö ideologiska varianter, med olika nivåer och med olika finansieringslösningar.

  Jag rekommenderar läsning av finska KELA’s 140-sidiga rapport om basinkomst. De går igenom begreppen grundligt.

  Du verkar ha gjort en gedigen research inför din rapport, men det är imho viktigt att hålla sig till det akademiskt och allmänt vedertagna språkbruket. En läsare av din rapport kan få för sig att basinkomst, medborgarlön och negativ inkomstskatt är olika saker, när det i själva verket är olika namn för samma sak.

  Det blir väldigt motsägelsefullt och otydligt om du säger att basinkomst inte är gångbart för att i nästa stycke rekommendera Finlands basinkomst-förslag.

Leave a Comment