Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Bostadskrisen allt värre

December 13th, 2015 · 2 Comments

2014 ledde jag den s.k Bokriskommittén, som rekommenderade en helhetspolitik mot bostadskrisen: byggandet måste ökas, samtidigt som rörligheten på bostadsmarknaden måste ökas. Sedan dess har inget hänt i politiken. Bostadsköerna blir längre, bostadspriserna har skenat, och allt fler nyanlända tvingas bo i ren misär. På Luciadagens DN Debatt hävdar jag, tillsammans med Hans Lind och Lennart Weiss, att det förlamande läget måste brytas. Åtgärder för byggande och rörlighet måste vidtas, så som Bokriskommittén rekommenderade, medan ett tredje ben måste till – sociala insatser i större skala. Fortsatt passivitet från politikernas sida skapar nya förlorare för varje dag som går.

Tags: Bokriskommittén · Bostadsbrist · Klas Eklund · Uncategorized

2 responses so far ↓

  • 1 Glenn Viklund // Jan 7, 2016 at 21:09

    Hej Klas,

    Tack för ett återigen informativt inlägg hos Aktuellt. Fwiw, instämmer med din analys, men funderar lite kring ditt sista svar beträffande effekterna i Sverige på en eventuell nedgång i världsekonomin.

    Betraktar du inte upplåningssituationen och fastighetsmarknaderna som ytterligare ett riskmoment, skulle något sånt inträffa?/ GV

  • 2 Klas // Jan 8, 2016 at 11:54

    Hej Glenn. Jo, de är absolut en risk – inte bara i Sverige utan i många andra länder.

Leave a Comment