Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 4

Entries from March 2023

Penningpolitiken måste inriktas mer på finansiell stabilitet

March 17th, 2023 · No Comments

Än en gång en artikel på DN Debatt om att centralbankers fixering på inflationsmålet på bekostnad av finansiell stabilitet leder till stora samhällsekonomiska kostnader. Försök att med minusränta hålla uppe inflationen leder till alltför hög skuldsättning och alltför stort risktagande – och när räntorna till slut måste höjas följer krascher både för bostadsägare och flera […]

[Read more →]

Tags: Uncategorized