Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 4

Entries from December 2010

Stipendium!

December 17th, 2010 · 7 Comments

Jag har fått det nyinstiftade “Jacob Palmstiernas stipendium för framgångsrikt ekonomiskt författarskap” – diplom och 100 000 kr! Juryn – Jacob Palmstierna, Bertil Torekull, Magnus Henrekson och Bertil Ekerlid – har, skriver den, lagt särskild vikt vid mitt “folkupplysande arbete med böckerna Vår ekonomi och Vårt klimat samt installationsföreläsningen vid Lunds universitet: Finanskrisen i teori […]

[Read more →]

Tags: "Vår ekonomi" · Finanskris · Klas Eklund · Klimat · Läroböcker

Socialdemokratins tillbakagång

December 12th, 2010 · 3 Comments

Jag har skrivit ett bidrag till Arenagruppens valanalys; ett försök att teckna de långsiktiga och underliggande förklaringarna till socialdemokratins tillbakagång.  Artikeln kan läsas här (länken går till valanalysens tre olika dokument; mitt inlägg finns i det som heter “personliga bidrag”, sid 14-22). Analysen koncentrerar sig på klasstrukturens förändring – krympande arbetarklass och växande medelklass – samt de tilltagande svårigheterna […]

[Read more →]

Tags: Klas Eklund · Socialdemokratin