Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Klas Eklund

Pedagog, författare, ekonom

Klas Eklund (född 1952) är Seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Under 1970-talet arbetade Klas Eklund som lärare och forskare på Handelshögskolan i Stockholm, där han blev ekonomie licentiat i nationalekonomi. Avhandlingen handlade om långsiktiga tillväxt- och omvandlingsproblem i svensk ekonomi.

1982-90 arbetade Klas i kanslihuset. 1984-87 var han statsministerns ekonomisk-politiske rådgivare, 1987-89 var han planeringschef i finansdepartementet och suppleant i Riksbanksfullmäktige.1989 var han sekreterare i Socialdemokraternas “90-talsgrupp”. 1990-91 var Klas ordförande i regeringens Produktivitetsdelegation. Dess betänkande “Drivkrafter för produktivitet och välstånd” gav en analys av den svenska tillväxten och förslag till hur man skulle kunna få fart på Sverige. Mellan 1994 och 2007 var han SEBs Chefekonom, 2007-2015 bankens Seniorekonom, och 2016-2017 SEBs Hållbarhetsekonom. Mellan 2001 och 2010 var Klas ledamot av EU-kommissionens Grupp för ekonomisk-politisk analys, som gav råd till Kommissionens ordförande. 2009-2015 var han adjungerad professor vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Han har också bl.a varit vice ordförande i 5e AP-fonden, ordförande i ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi), domare för utmärkelsen Svensk Kvalitet, ledamot av SNS konjunkturråd, styrelseledamot i Carnegiestiftelsen, mm. Han är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. 2013-14 var han ordförande för Bokriskommittén. 2011-13 var han ledamot av regeringens Framtidskommission, och 2015-16 var han en av ordförandena i den nya regeringens “Analysgruppen för framtidens arbetsmarknad”.

Klas Eklund är en flitig skribent och föredragshållare med över 1000 publicerade artiklar i tidningar, tidskrifter och antologier.  “Vår ekonomi – en introduktion till samhällsekonomin” (Studentlitteratur) är Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi och är översatt till bl.a ryska och kinesiska; den har också utgivits i kortversion för gymnasiet och finns på Youtube. Han har skrivit debattböcker om budgetunderskottet, skattesystemet, Tobinskatt och ekonomisk tillväxt. Under 2010 deltog han med en biografi över Olof Palme i Bonniers stora satsning “Sveriges statsministrar under 100 år”. År 2011 gav han ut “Kina: Den nygamla supermakten” (SNS), en bred studie över Kinas ekonomiska och politiska utveckling och 2012 “Ett ramverk för innovationspolitiken. Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?” (Samhällsförlaget).

Under senare år har Klas arbetat mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor. Han har skrivit boken “Vårt klimat”, om hur en effektiv klimatpolitik ska utformas. Han har suttit i styrelsen för miljöforskningsstiftelsen Mistra (där han också var medlem av kapitalförvaltningskommittén), samt för det Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet. Hans senaste bok heter “Tillväxt” (Studentlitteratur 2015), och handlar om hur tillväxten kan bli mer hållbar. Han har också varit medlem i “The Task Force on Green Finance Reform and Green Transformation”, CCICED (China Council of International Co-operation and Environmental Development).

För närvarande har Klas Eklund två externa uppdrag. Dels utreder han en större svensk skattereform åt ESO, dels är han ordförande för “Omstartskommissionen”, ett initiativ från Stockholms Handelskammare. Kommissionen ska lägga fram förslag till hur Sverige ska återstarta ekonomin efter Covid 19-pandemin.

Klas har dessutom skrivit en deckare – “Läckan” (tillsammans med Karl G Sjödin) – som handlar om insideraffärer och mord i finansdepartementet. Den sändes senare som TV-serie.

Mer information om Klas Eklund återfinns på hans hemsida http://www.klaseklund.se