Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 1

Curriculum Vitae

1. Personalia

Klas Eklund, Seniorekonom

Född: 1952-07-16

Arbete: Mannheimer Swartling
Norrlandsgatan 21
Box 1711, 111 87 Stockholm
Tel växel: 08 595 061 54
Mobil: 0709 777 154

e-mail: k.eklund@msa.se
Egen websida: www.klaseklund.se
Twitter: @KlasEklund

2. Utbildning

 • Amerikansk High-School-examen: Wausau Senior High 1969
 • Svensk gymnasieexamen: Skanstulls gymnasium 1971
 • Arméns tolkskola 1972
 • Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm 1975 (i nationalekonomi, företagsekonomi och statistik)
 • Fil. kand. Stockholms universitet 1980 (i ekonomisk historia, ryska och kulturgeografi)
 • Ekonomie licentiat Handelshögskolan 1985. Avhandlingsämne: Den svenska ekonomins långsiktiga tillväxt och omvandling. Handledare: Erik Dahmén.

3. Anställningar

 • Lärare och forskare i nationalekonomi, Handelshögskolan 1975-82
 • Sakkunnig i finansdepartementet 1982-84; ekonomisk-politisk rådgivare åt finansministern
 • Sakkunnig i statsrådsberedningen 1984-87; ekonomisk-politisk rådgivare åt statsministern
 • Planeringschef i finansdepartementet 1987-88; chef för den ekonomiska avdelningen
 • Sekreterare i socialdemokraternas 90-talsgrupp 1988-89
 • Sakkunnig i finansdepartementet 1989-90; chef för finansministerns politiska stab
 • Ordförande för produktivitetsdelegationen 1990-91
 • Chefekonom Posten 1992-94
 • Chefekonom SEB 1994-2007
 • Seniorekonom SEB 2007-2015
 • Hållbarhetsekonom SEB 2016-2017
 • Seniorekonom Mannheimer Swartling 2018-

4. Övriga uppdrag och utmärkelser

 • Ledamot i ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 1983-92
 • Styrelseledamot i Lantbrukskredit AB 1986-1988
 • Ordförande för betalningsbalansdelegationen 1987-1989
 • Medlem av riksbanksfullmäktige 1987-89
 • Ledamot i riksgäldskommittén 1987-89
 • Vice ordförande för 5e AP-fonden 1990-94
 • Styrelseledamot i SIFO Research AB 1990-92
 • Styrelseledamot i TM Treasury Management AB 1991-94
 • Ledamot i omställningskommissionen för jordbrukspolitiken 1992
 • Rektor för Posthögskolan 1992-94
 • Domare för utmärkelsen Svensk Kvalitet 1992-95
 • Ledamot av SNS Konjunkturråd 1992-93
 • Styrelseledamot i ABB Financial Services, Treasury Center Sweden AB 1993-94
 • Ordförande för ESO 1992-1997
 • Styrelseledamot i Svenska Carnegie Institutet 1993-2001
 • Ledamot, Europeiska bankföreningens kommitté för ekonomiska och monetära frågor, 2000-06
 • Styrelseledamot, Humany, 2000-05
 • Ledamot av EU-kommissionens Grupp av ekonomiska rådgivare (GEA),   2001-04
 • Ledamot av SAAB National Advisory Board, 2003-2007
 • Deltagare i projektet “The Project Global Imbalances and the Future of the International Monetary System”, World Economic Forum och the Reinventing Bretton Woods Committee, 2004-2006
 • Ledamot av styrkommittén för IVAs projekt “Framtidens näringsliv”, 2005-2006
 • Ledamot av EU-kommissionens Grupp för ekonomisk-politisk analys (GEPA), 2005-2010
 • Ledamot av Dagens Industris “Skuggdirektion”, 2006-2016
 • Deltagare i projektet “The Economics of Climate Change in China”, SEI and CE50, 2008-2009
 • Ledamot av tankesmedjan Fores vetenskapliga råd, 2008-2012
 • Ledamot av MISTRA-Swecias programstyrelse, 2008-2013
 • Ledamot av SNS förtroenderåd, 2009-
 • Adjungerad professor, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, 2009-2015
 • Styrelseledamot, Internationella miljöinstitutet, Lunds Universitet, 2010-2015
 • Seniorrådgivare, tankesmedjan Global Utmaning, 2010-
 • Jacob Palmstiernas stipendium för framgångsrikt ekonomiskt författarskap 2010
 • Styrelseledamot, Magnora AB, 2011-2018
 • Medlem i Regeringens Framtidskommission, 2011-2013
 • Medlem av den rådgivande kommittén, Knut Wicksell centrum för finansvetenskap, 2012-2015
 • Årets ekonom i Skåne, 2012
 • Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, 2012-
 • Styrelseledamot, MISTRA, 2013-2019
 • Ledamot av MISTRAs kapitalförvaltningskommitté, 2013-2019
 • Ordförande för Bokriskommittén, 2013-2014
 • Senior advisor, Sweden-India Business Council, 2014-
 • Medlem av “The Task Force on Green Finance Reform and Green Transformation”, CCICED (China Council of International Cooperation and Environmental Development), 2015
 • Ordförande för regeringens analysgrupp för framtidens arbetsmarknad, 2015-2016
 • Rådgivare, Newsec, 2016-
 • Styrelseledamot, 6e AP-fonden, 2017-2018
 • Belönad med HM Konungens medalj i guld, 12 storleken, för “förtjänstfulla insatser som ekonom”, 2017
 • Utredare av en övergripande svensk skattereform, ESO, 2019-2020
 • Ordförande för Omstartskommissionen, 2020
 • Medlem av referensgrupp till “Fossilfritt Sverige”, 2021-22

5. Skrivit

a. Böcker

“Är Sovjet kapitalistiskt?” (Med Per Reichard), Bokförlaget Röda Rummet, Stockholm 1976.

“Den bistra sanningen. Om Sveriges ekonomi och de kommande magra åren”, Tidens förlag 1982.

“Vår ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin”, första upplaga Tidens förlag 1987, därefter flera upplagor; fjortonde reviderade upplagan Studentlitteratur 2017; översatt till flera språk.

“Drivkrafter för produktivitet och välstånd”, SOU 1991:82 (Produktivitetsdelegationens huvudbetänkande); medförfattare såsom delegationens ordförande.

“Fast kurs med flytande krona”, SNS Konjunkturrådsrapport 1993 (tillsammans med Assar Lindbeck, Mats Persson. Hans Tson Söderström och Staffan Viotti).

“Hur farligt är budgetunderskottet?”, SNS Förlag 1993, andra upplaga 1994.

“Jakten på den försvinnande skatten: Globalisering och rörliga skattebaser”, SNS Förlag 1998

“Tobinskatten: Ett medel söker sitt mål”, Timbro 2001

“Euron: De ekonomiska argumenten”, Stiftelsen Sverige i Europa 2003

“Ekonomisk tillväxt”, SNS Förlag 2004

“Vårt klimat”, Norstedts Akademiska Förlag, 2009

“Olof Palme”, Albert Bonniers förlag, 2010

“The Economics of Climate Change in China: Towards a Low-Carbon Economy”, Earthscan 2011 (tillsammans Med Nicholas Stern, Fan Gang et al)

“Kina: Den nygamla supermakten”, SNS Förlag 2011

“Ett ramverk för innovationspolitiken. Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?”, Samhällsförlaget 2012 (med Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson)

“En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda”, Bokriskommittén 2014

“Vår ekonomi – i korthet”, Studentlitteratur 2014

“Tillväxt”, Studentlitteratur 2015

“Idéer för ett starkare Sverige”, Omstartskommissionen, Ekerlids Förlag 2020

“Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform”, Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, 2020:7, 247 sidor.

b. Artiklar i professionella tidskrifter och läroböcker mm. (i urval)

“Long Waves in the Development of Capitalism?”, Kyklos 3/80.

“Utbudsekonomi – en översikt”, Ekonomisk Debatt 7/81

“Från tillväxt till stagnation: Svensk tillväxt under efterkrigstiden”, i Bo Södersten (red): “Svensk ekonomi”, Rabén & Sjögren 1982.

“Arbetslöshetens orsaker och botemedel”, Ekonomisk Debatt 2-3/85.

“Det våras för Dahmén”, S-E-Bankens kvartalsskrift 2/86.

“De ideologiska rötterna till socialdemokratins ekonomiska politik”, i Johan Lönnroth (red): “Politikens rötter”, SNS 1986

“Sverige – ett land med tillväxtproblem?” i Bo Södersten (red): “Marknad och politik. Strukturer och problem i svensk ekonomi”, Universitetsförlaget 1987 och 1990.

“Behovet av utbudspolitik” i Eskil Wadensjö (red): “Vingarnas trygghet. En vänbok till Gösta Rehn”, Universitetsförlaget 1989.

“Transformation Pressure and Driving-forces for Growth: A Dahménian Perspective”, S-E-Banken Quarterly Journal 4/91

Drivkrafter och omvandlingstryck för höjd produktivitet”, Ekonomisk Debatt 1/92.

“Särskilt yttrande” i “Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG”, delbetänkande av Omställningskommissionen för jordbrukspolitiken, SOU 1992: 87.

“Realränta, riskpremie och inflationsförväntningar i Sverige”, Ekonomisk Debatt 3/95

“Gör bankekonomer någon nytta?”, i Lars Jonung (red): “Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta?”, Ekerlids förlag, 1996

“Från Mullsjö till Mumbai – ekonomiskt-politiskt handlingsutrymme i den globala ekonomin”, i Michael Sohlman & Staffan Viotti (red): “Vem styr – politikerna eller marknaden”, Ekerlids förlag, 1997

“Sveriges tillväxtproblem” i Bo Södersten (red): “Marknad och politik”, SNS Förlag 1997

“Globala kapitalrörelser”, i “Välfärd, politik och ekonomi i en ny värld. 14 inlägg om globaliseringen”, Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd, Hjalmarson & Högberg. 1999

“Svensk ekonomisk tillväxt: Rekordår, stagnation – ny tillväxt?”, i Bo Södersten (red): “Marknad & Politik, 5e upplagan”, SNS Förlag 2000

“Ny ekonomi – nya finansmarknader” (med Anders E Borg), Ekonomisk Debatt 6/2000

“Gösta Rehn and the Swedish Model: Did we follow the Rehn-Meidner Model too little rather than too much?” i Henry Milner och Eskil Wadensjö (red): “Gösta Rehn, the Swedish Model and labour market policies”, Ashgate 2001

“Euro bättre är rörlig krona”, i Ulf Jakobsson (red): “Därför euron: Tio ekonomer om den gemensamma valutan”, Ekerlids förlag 2003

“Lär av inflationsmålet!” i Lars Jonung (red): “På jakt efter ett nytt ankare. Från fast kronkurs till inflationsmål”, SNS Förlag 2003

“Svensk ekonomisk tillväxt sedan 1970” i Södersten och Söderström (red): “Marknad och politik”, 6e upplagan, SNS Förlag 2004

“Stagnation, kris, uppsving – stora kast i svensk ekonomi” i Hultkrantz och Söderström (red): “Marknad och politik”, 7e upplagan, SNS Förlag 2007

“Finanskrisen i teori och praktik”, Installationsföreläsning, Lunds universitet, 2009

“Going Clean – The Economics of China’s Low-carbon Development” (som medlem av the Editorial board), Stockholm Environment Institute, 2009

“Ekonomporträtt: Erik Dahmén”, Ekonomisk Debatt 6/2010

“Grön kapitalism”, Wibbleföreläsning, Ohlininstitutet 2011

“Utmaningar för penningpolitiken i ljuset av den finansiella krisen”, Ekonomisk Debatt, 6/2013

“Dang Zhongguo Tungzhi Shijie De Shihou” (“När Kina styr världen”), i “Zhongguo Weilai Sanshi Nian” (“Kina under de kommande 30 åren”),
Central Compilation & Translation Press, Beijing 2013

“Finanskriserna: orsaker och lärdomar” i Carl Uggla (red): “Till minne av Jacob Palmstierna – en antologi”, Ekerlids Förlag, 2014

“Green finance reform and green transformation”, (som medlem i “CCICED Task force)”, China Council for International Cooperation on Environment and Development, Beijing, 2015

“Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad”, Delrapport från analysgruppen Arbetet i framtiden (som ordförande för gruppen), 14 december 2015

“Lön utan arbete? Arbetstider och arbetets värde”, Analysgruppen Arbetet i framtiden (som ordförande för gruppen), 10 februari 2016

“En socialt hållbar arbetsmarknad”, Delrapport från analysgruppen Arbetet i framtiden (som ordförande för gruppen), 21 mars 2016

“Arbetet i framtiden”, Slutrapport från analysgruppen Arbetet i framtiden (som ordförande för gruppen), 11 april 2016

“En helhetspolitik mot bokrisen”, Ekonomisk Debatt 4/2016

“Kanslihushögern: Barn av sin tid” i Marika Lindgren Åsbrink (red): “Kan(s)lihushögern: Frälsare eller dödgrävare?”, Tiden 2019

“Stiftelserna ett kvartssekel. En hisnande resa från löntagarfonder till forskningspengar”, Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, STINT, Riksbankens Jubileumsfond, Mistra, SSF, Oktober 2019, 32 sidor

“Omstart för ett starkare Sverige”, i Klas Eklund (red): “Idéer för ett starkare Sverige. Omstartskommissionens rapport”, Ekerlids Förlag 2020, sid 9-32

“Principer för en övergripande skattereform”, Ekonomisk Debatt 3/2021, sid 20-33

Övrigt

Över 1100 artiklar och krönikor i svenska tidskrifter och tidningar sedan mitten av 1970-talet. Fasta krönikor i Aktuellt i Politiken 1983-1991, Affärsvärlden 1984-1990, a-pressen 1984-86, Scania World Bulletin 1991, Land 1991-92, Svenska Dagbladet 1992-95 och 2000-04, Privata Affärer 1992-, Fokus 2013-2016

Därutöver en rad kundbrev, marknadsanalyser mm, som distribuerats till SEBs kunder men ej publicerats externt, samt dessförinnan rader of interna PM, talunderlag etc i kanslihuset.

Klas Eklund har också skrivit en deckare, “Läckan” (med Karl G Sjödin), Tidens förlag 1990. Den filmades och sändes som TV-serie, Kanal 1 1994).

En komplett bibliografi återfinns på www.klaseklund.se