Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 4

CV & Biography

Complete Curriculum Vitae in English
Fullständig meritförtckning på svenska
Short presentation in English
Kort presentation på svenska

Vad gör en bankekonom?
Mitt egen – naturligtvis jäviga – beskrivning av vad en bankekonom egentligen gör: “Gör bankekonomer någon nytta”, ur antologin “Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta?”, IVA & Ekerlids Förlag 1996.

En intellektuell biografi och programförklaring
Ett försök till beskrivning av intryck och lärdomar, rörande ekonomi och politik. Skriven särskilt för denna hemsida, maj 1999.

An intellectual biography and manifesto
A summary of economic and political impressions over the years – also an introduction to the turbulent economic policy of Sweden in the 1970s through 90s. Written for this homepage, May 1999.