Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund


Warning: Use of undefined constant Archive - assumed 'Archive' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/klaseklund.se/public_html/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/header.php on line 48
Klas Eklund header image 3

Archive

A complete (well, almost) chronological bibliography

Chronological bibliography
Länken ovan leder till en lång kronologisk uppställning av artiklar, skrifter och böcker på svenska och engelska sedan 1976. Den omfattar närmare 1000 artiklar/krönikor/böcker publicerade i eget namn. Den innehåller däremot inte sådant jag skrivit åt andra (som talskrivare) eller interna pm (i regeringskansliet eller i SEB).

The link above leads to a long chronological listing of articles and books since 1976; both Swedish and English texts. It contains some 1000 items published in my own name. It does not include articles or speeches written for others (e.g speeches for the PM or Minister of Finance), nor internal papers written while in government or in business.

__________________________________________

 

Some selected books and articles for downloading

Articles are in reverse chronological order, starting with the most recent. To download, klick the title link. Utvalda artiklar i omvänd kronologisk ordning. För att läsa eller ladda ned, klicka på titellänken.

2020

“Coronaviruset kan få globaliseringen att backa”

Coronaviruset slog under första kvartalet 2020 hårt mot Kinas ekonomi. Långsamt kommer Kinas produktion igång igen, men smittan sprider sig samtidigt till andra länder. De ekonomiska effekterna blir på kort sikt värre än vad de flesta prognosmakare trott. Dessutom innebär kombinationen av Brexit, handelskrig och virushot som långsiktig effekt att många företag nu kortar sina “värdekedjor”. Det ger kanske en tryggare produktionsapparat, men till priset av lägre produktivitet. Artikel på DN Debatt, 3 mars 2020.

“Riksbanken måste sänka inflationsmålet”

Riksbanken har i ett drygt kvartssekel haft målet att inflationen ska ligga vid 2 procent. Men det är sällan man nått det; det vanliga är att inflationen legat under målet. Skälet, hävdar jag i denna debattartikel i DI, är att hela Västvärlden är inne i en disinflationistisk epok, driven av starka globala krafter. För ett Sverige på egen hand ska kunna pressa upp inflationen över den europeiska krävs en mycket aggressiv penningpolitik som kostar mer än den smakar. Riksbanken bör därför ompröva inflationsmålet.  Dagens Industri, 21 februari 2020.

2019

“Stiftelserna ett kvartssekel. En hisnande resa från löntagarfonder till forskningspengar”

I år firar vi forskningsstiftelsernas 25-årsjubileum! Alltså de fem stiftelser som tillkom med pengar från de nedlagda löntagarfonderna. Dessutom bildades AP6, IIIEE i Lund, och Riksbankens Jubileumsfond fick en särskild donation. Hur den striden gick till – från löntagarfonder till stftelsepengar – och hur stiftelserna därefter har skött sig är ämnet för en liten jubileumsskrift som jag författat på uppdrag av de fem stiftelse–vd-arna (samt Riksbankens jubileumsfond). Disclaimer: jag är jävig eftersom jag suttit i styrelserna för såväl Mistra och AP6 som IIIEE (i samtliga fall som regeringens representant). Ja, jag satt t.o.m bredvid Kjell-Olof Feldt i Riksdagen när han skrev sin famösa fond-dikt…

“I den nya världsekonomin måste regeringen tänka om”
Välkommen tillbaka till vardagen efter semestern. En upp- och nedvänd värld med låg inflation, permanent låg inflation och nollränta. Lägg till detta handelskrig och hård Brexit så får vi en explosiv brygd med fara för mer protektionism och ökad fragmentisering i Europa. I detta läge bör centralbankerna ompröva sin strategi, finanspolitiken dra att tyngre lass och ekonomin bli mer innovativ. DN Debatt, 12 augusti 2019

2018

“Beredskapen inför nästa finanskris inte särskilt hög
Tio år sedan Lehman Brothers kollapsade och världen störtades in i kris. Kan det hända igen? Vad har vi lärt? Är vi tillräckligt förberedda? Det är frågor som ställs i denna artikel, och svaren är: 1) Ja, 2) en del om vad som kan göras för att undvika en likdan kris, 3) inte tillräckligt. Bl.a hart en del av verktygen mot den förra krisen gett nya problem. DN Debatt, 14 september 2018.

2017

“Den röde tsaren som höll hov
En recension av Stephen Kotkins första två delar av den massiva Stalin-biografin. Kotkin är mästerlig i att förena faktoider om Stalins privata dagliga liv med storpolitiken i Ryssland. Det hela blir en världshistoria sedd från Stalins skrivbord. Kotkin ifrågasätter också äktheten i “Lenins testamente”, liksom han försöker ge en rationell förklaring till Stalins allt mer brutala regim. DN Kultur, 26 december 2017.

“Banks need to be more sustainable
Ledare i Svensk-brittiska handelskammarens tidskrift; en kort översikt över hur finansmarknaderna i allmänhet och SEB i synnerhet arbetar med hållbarhet och gröna finanser, LINK, februari 2017.

2016

“Lön utan arbete. Arbetstider och arbetets värde
En rapport till regeringens framtidsgrupp “Arbetet i framtiden”, om basinkomst och medborgarlön. Slutsatsen var att det inte är någon bra idé. Dyrt, ineffektivt, och troligen med negativa bieffekter. Regeringskansliet, 10 februari 2016, 24 sidor.

2015

Lamslagna politiker låter bostadskrisen bli allt svårare
En uppföljning av Bokriskommitténs förslag – och hur passiva politiker låtit bostadskrisen bli allt värre. Sverige står inför ett allvarligt och akut läge. Fortsatt passivitet skapar nya förlorare varje dag. DN Debatt, december 2015.

2014

“Viktigast i världen”
Hösten 2014 genomförde jag en längre resa i Indien, delvis med syftet att göra research för en framtida bok. Här några intryck om de enorma utmaningar den nya indiska regeringen står inför, och om hur premiärministern Narendra Modi försöker stöpa om den indiska byråkratin. Lyckas han, kan han åstadkomma stora förändringar för hundratals miljoner fattiga. Krönika i Fokus, november 2014.

“Meningslösa manifest”
Krönika om vad valdebatten borde handla om, Fokus, september 2014.

“Vi måste börja mäta välfärd på annat sätt än med BNP”
Debattartikel (med Johan Rockström och Andreas Carlgren) om varför det gamla BNP-måttet är otillräckligt, bör utvidgas och innefatta både humankapital och naturkapital. DN Debatt, juli 2014.

“En fungerande bostadsmarknad – En reformagenda”
En omfattande rapport från Bokriskommissionen (som jag ledde) om hur hyresreglering, skatter och planprocess bör reformeras samtidigt. Den första länken på sidan går till en pdf med slutrapporten, andra länkar går till websändning och ppt-presentation vid seminariet då rapporten presenterades, juni 2014.

“Strategibyten i Öst”
Reserapport från Japan och Kina. Handar om hur Japan försöker bryta deflationen och Kina växla över från investeringsledd till konsumtionsledd tillväxt, SEB-rapport “Ögat Special”, april 2014.

“Sifferexercis i ett vattenglas”
En krönika i Fokus om  hur och varför budgetdebatten mellan de politiska huvudalternativen i valet är missriktad. Mer än saldoexercis borde debatten handla om hur statens fiskala muskler ska användas strategiskt och på sikt. Mars 2014.

2013

“Löfvens kritik mot styrning i skola och vård är felriktad”
En debattartikel, skriven tillsammans med Harvards Steven Kelman. som försvarar huvudtankarna i det som kallas “New public management” inom den offentliga sektorn: kvalitetskontroll, utvärdering och uppdelning beställare-utförare. DN, november 2013.

“Mer fel än rätt av Reinfeldt”
En krönika i Fokus, som kritiserar regeringens hantering av Framtidskommissionen. Kommissionen satt på en stor mängd spännande material, som sammantaget skulle kunna utgöra basen för en vision om vart Sverige är på väg och hur vi kan tackla de stora utmaningarna. Men tyvärr valde regeringen att stanna vid diagnos och skrev inte ut några recept. Fokus, november 2013.

“Dags låta galten dö”
En krönika i Fokus, som liknar den gamla hyresregleringen vid galten Särimner. Den slaktas varje dag av ekonomerna, men återupplivas varje morgon av politikerna. Trots att den misslyckats med att motverka segregation, och trots att den skapar inlåsningseffekter, blockerar ungdomar och andra från bostad och driver upp priserna på borätter. Fokus, oktober 2013.

“Utmaningar för penningpolitiken i ljuset av den finansiella krisen”
Debatt (vid Nationalekonomiska Föreningens årsmöte, jujni 2013) med riksbankschef Stefan Ingves om lärdomarna för penningpolitiken av den finansiella krisen. Bör inflationsmålet bytas? Hur ska finansiell stabilitet operationaliseras? Hur har Riksbanken skött sig? Ekonomisk Debatt 6 2013. Mitt inlägg finns på sid 78-84

“Inget svart guld”
I denna krönika redovisas intryck  från en  resa till olje- och gasfält i USA och Kanada, för att lära med om “energirevolutionen” – de nya utvinningsmetoderna där man bryter fossila bränslen med horisontell borrning och söndersprängning av skiffersten. Slutsatsen är att skiffergasen kan spela en positiv roll men att jag av olika skäl är skeptisk till såväl skifferolja som oljesand. Fokus, juni 2013

“Våga vägra överskott”
En krönika i Fokus, som argumenterar för att det gamla överskottsmålet var bra när det infördes för snart 20 år sedan, det har tjänat oss väl. Men om resten av det finanspolitiska ramverket bevaras – utgiftstak, uppifrån-och-ner-princip osv – kan överskottsmålet med fördel ersättas av ett balansmål. Fokus, maj 20

“En effektivare innovationspolitik”
En sammanfattning och uppföljning i Ekonomisk Debatt av den bok om innovationspolitik som Pontus Braunerhjelm, Magnus Henrekson och jag gav ut 2012. Tesen är att en innovationspolitik inte bara ska satsa på FoU i storföretag utan försöka göra hela ekonomin mer dynamisk. Här går vi igenom bl.a OECDs och regeringens analys och åtgärder inom området. Ekonomisk Debatt 3/2013
“Starta om Riksbanken”
En krönika i tidskriften Fokus, som handlar om penningpolitik. Den svenska debatten om räntepunkter eller antalet duvor i direktionen är alldeles för snäv. Frågorna är större och rör både Riksbankens självständighet och målen för penningpolitiken. Finansutskottet bör initiera en bred debatt för att reboota penningpolitiken. Fokus, april 2013.
2012

“Kina efter ledarskiftet: Kontinuitet och reform”
Några intryck efter ett besök i Peking strax efter att den nya kinesiska ledningen tillträtt. Slutsats: Ekonomiska reformer kommer, försiktigt först, mer långtgående så småningom. Men korruptionen, miljöproblemen och demografin blir svårare att tackla. Kundbrev från SEB, december 2012.

“Ingen supermakt är mäktigare än Kina”
Svenska media granskar varje pytteliten detalj i det amerikanska presidentvalet med våldsam energi. Men i denna debattartikel hävdar jag att det kinesiska ledarskiftet har större betydelse på lång sikt. Kinas ledare har större makt inom landet än USA:s, och Kinas globala inflytande växer snabbt. Vilka vägval landet gör de närmaste åren får stort genomslag för hela världen. Artikelrubriken – satt av tidningen, inte av mig – är dock en överdrift. Expressen den 6 november 2012 (den amerikanska valdagen).

Assar Lindbecks memoarer
När jag fick frågan av nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk debatt om att recensera Assar Lindbecks memoarer tackade jag Ja direkt. Jag såg det som ett hedersuppdrag. Lindbeck är efterkrigstidens mest inflytelserike svenske ekonom, tillika en renässansmänniska som både målar och komponerar. Resultatet av mitt läsande blev denna anmälan, som inflöt i Ekonomisk Debatt 6/2012 och som möjligen är tidskriftens längsta recension någonsin…

“The Green economy”
This is a keynote speech at a seminar on the “Green economy” at IIIEE, University of Lund, September 2012. I try to explain what a transition to a green economy entails, what tolls are necessary, why a green economy (contrary to the politically correct vision) is not necessarily inclusive – and what a green strategy for Sweden would look like.

“Så blir Sverige mer innovativt”
Sverige behöver bli mer innovativt för att möta framtidens utmaningar. Men innovationspolitiken är alltför snäv och är alltför inriktad på subventioner till FoU. I stället borde den inriktas på att generellt skapa bättre förutsättningar för kunskapsspridning och för att entreprenörer ska kunna testa nytt och ta fram nya fungerande affärsmodeller och produkter – i alla branscher. Här en artikel i SvD (tillsammans med Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson) på det temat.

“Världen har backat från ambitionerna för 40 år sedan”
Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience center och kollega i regeringens Framtidskommission, och jag konstaterar att det globala miljösamarbetet försvagats under senare år och föreslår ett antal åtgärder för att förstärka det. En debattartikel inför miljökonferensen i Stockholm i april, till minne av FN:s allra första miljökonferens 40 år tidigare. Tyvärr tycks ambitionsnivån sedan dess ha fallit. DN Debatt, april 2012.

“Fallet för Bo Xilai avgör vår framtid”
Efter en resa till Kina skrevs denna artikel om det förestående generationsskiftet i det kinesiska kommunistpartiet. Nu växer fram en kompromiss mellan partiets ledande fraktioner, som innebär att den mest synlige nymaoisten Bo Xilai rensas ut. Möjligen kan detta vara en signal inte bara om en omläggning av den ekonomiska strategin utan också om ett framtida, försiktigt politiskt töväder. Expressen, mars 2012.

“S-krisen har djupa rötter”
En debattartikel om hur den socialdemokratiska krisen inte bara beror på Håkan Juholts person utan har djupare rötter än så – klasstrukturens förändring och de allt mer inskränkta möjligheterna att bedriva en traditionell s-märkt ekonomisk politik. Ska Socialdemokratin spela en konstruktiv roll i den nödvändiga reformeringen av kapitalismen krävs en rejäl moderisering. Dagens Industri, januari 2012.

“Vi behöver en ny kapitalism som är mer ansvarstagande”
Kapitalismen bör reformeras. Bakgrunden är naturligtvis finanskrisen, den permanent höga arbetslösheten och de växande klimathoten. Något nytt och fräscht alternativt system till kapitalismen finns inte – planekonomin är död och bara Nordkorea klamrar sig fast vid liket. Så frågan är vilken sorts kapitalism vi vill ha. Här föreslår jag på DN Debatt, i januari 2012, en kapitalism som är mer ansvarstagande, med mindre klyftor och lägre arbetslöshet, tydligare miljöinriktning och där företagen tar ett aktivt samhällsansvar.

2011

“Grön kapitalism”
I juni 2011 fick jag äran att hålla Ohlininstitutets s.k Wibbleföreläsning. Jag valde att tala om hur ekonomer bör se dagens miljöutmaningar: Varför människans påverkan på biosfären riskerar att ge skador och varför starka ekonomiska styrmedel krävs för att ändra beteende och driva på den tekniska utvecklingen. Målet är att bygga om marknadsekonomin och göra den grönare.

“Portugal inför val och kval”
En rapport med intryck från Portugal, maj 2011, under finanskrisen och inför parlamentsvalet. Hur drabbas Portugal av den grekiska smittan? Var ligger de portugisiska problemen?

“Lättnad och oro i Davos”
En kort rapport från World Economic Forums årliga möte i Davos, januari 2011. Lättnad över att världsekonomin återhämtar sig, men oro för fortsatta utmaningar såsom skuldkris och valutaspänningar.

“Nordic Capitalism: Lessons learned”
A short essay about why the Nordic countries handled the financial crisis of 2008-09 quite well. One reason is that they all learned from their own previous crises 20-25 years ago. Written for the WEF annual meeting in Davos, January 2011.

2010

“Socialdemokrati i kris: De underliggande orsakerna”
Ett bidrag till Arenagruppens valanalys; ett försök att teckna de långsiktiga och underliggande orsakerna till socialdemokratins tillbakagång. Sid 14-22, december 2010.

“Ekonomporträtt Erik Dahmén”
I Ekonomisk Debatts serie ekonomporträtt beskriver jag Erik Dahmén, min handledare, mentor och företrädare i SEB. En säregen personlighet, pappa till vad några kallat en “svensk tillväxtskola”. Ekonomisk Debatt 6/2010.

“Soluppgång och kvällssol över Asien
En reserapport från en resa till Shanghai och Tokyo våren 2010. Ett försök att ge en bredare skildring av vad som driver den kinesiska dynamiken respektive den japanska stagnationen.

“Böcker om finanskrisen
En översikt över nya böcker om finanskrisen, publicerad i Ekonomisk Debatt 4/2010. Jag beskriver hur olika författare lyfter fram valda aspekter av krisen och landar i en rekommendation om vilka böcker olika läsare med skilda intressen kan tänkas ha störst nytta av.

2009

“Going Clean – The Economics of China’s Low-carbon Development
This is a report about Chinese climate policy, the synthesis report of a big joint project between  Stockholm Environment Institute, Chinese Economists 50 Forum and some more economists from Europe and the US. I was part of the drafting team as well as on the editorial board, and the report was co-written with Fan Gang, Nicholas Stern, Helen Thai, Karl Hallding and others. An exciting venture, not least because it shows how reform-minded Chinese economists want to use economic tools such as taxes and trade with emissions rights to combat climate change. The report has later been edited, extended and published as a book: “The Economics of Climate Change in China”, Earthscan 2011.

“Finanskrisen i teori och praktik
Min installationsföreläsning som adjungerad professor i Lund, december 2009. Ett försök att ge en bred och populärvetenskaplig analys av hur finanskrisen växte fram och bekämpades – och vilka lärdomar som bör dras, för finanssektorn, polikerna, reglerarna och inte minst ekonomerna. Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, 45 sidor

“Replik till Radetzki-Lundgren
Slutreplik i debatten med Radetzki och Lundgren, tillsammans med Rummukainen och Häggström samt nu även Thomas Sterner.  Ekonomisk debatt 8/2009

“Ekonomer på villovägar
Ett meningsutbyte i Ekonomisk Debatt. Jag skriver tillsammans med klimatforskaren Markku Rummukainen och matematikern Olle Häggström en artikel om hur forskare från en vetenskaplig disciplin bör förhålla sig då de kritiserar helt andra discipliner, om vilka de inte kan så mycket. Ett svar på en artikel av Marian Radetzki och Nils Lundgren, Ekonomisk debatt 6/2009

En grönare och tamare kapitalism
En debattartikel till Veckans Affärers sommarnummer om framtiden efter krisen. Finanskrisen har skapats av kapitalismen, men kapitalismen som system är inte i kris. Däremot kommer den att regleras hårdare framöver.

Varför knyta samman klimat och ekonomi?
Ett bidrag till Mistra-SWECIAs årsrapport 2008, om hur och varför klimat- och ekonomimodeller bör länkas samman. Länken går till hela årsrapporten. Mitt bidrag finns på sid 26-27

2008

China slowing – but not due to Olympics
A travel report from China, written for SEB clients, August 2008

Kina bromsar – men inte på grund av OS
Reserapport från Kina, skriven för SEB-kunder, augusti 2008

Saudi Arabia: Boom faces challenges
A travel report from Saudi Arabia, written for SEB clients, March 2008

Saudiarabien: Boom möter utmaningar
Reserapport från Saudiarabien, skriven för SEB-kunder, mars2008

2007

“Vägen ur kreditkrisen inte smärtfri för Sverige
Ett försök till pedagogisk förklaring av vad som skapade den första vågen av kreditoro sommaren 2007. Debattartikel i DN, augusti 2007

“Alliansen sänker skatterna: Medelklassens revolution
Ett försök att mycket kortfattat sätta in regeringens skattesänkningsplaner i ett större perspektiv. Artikel i SEBs kundtidning Private Banking, maj 2007

“China: A harmonious juggernaut?
A travel report from China, written for SEB clients, March 2007

“New challenges for old labour markets
A short article on globalization; how new patterns of production and offshoring challenge labour markets in the Western world. Part of a theme section on emerging markets published by “Globe Forum” in Dagens Industri, March 2007

“Japan: A strong but ageing giant
A travel report from Japan, written for SEB clients, February 2007

“Japan: En stark men åldrande jätte
Reserapport från Japan, skriven för SEB-kunder, februari 2007

“Bäckström banar väg för nytt borgerligt budgethaveri
Trots den braskande rubriken en resonerande artikel om varför budgetpolitiken behöver ett “kritstreck” mot alltför pigga politiska förslag. Debattartikel i DN (med Lars Heikensten), februari 2007

2006

“Saudi Arabia: A challenging boom
A travel report from Saudi Arabia, written for SEB clients, Dec 2006

“Die europäische Krankheit
A column in the German Euro am Sonntag on the difficulties some European countries have in answering the Asian challenge? Why is unemployment so persistent? For an English translation in Word, click here. Oct 2006

“Låg inflation mest sannolikt
Under mer än ett decennium har jag skrivit räntekrönikor i Privata Affärer. Här ett typexempel på hur de kan se ut. Privata Affärer, juli 2006

“Fler jobb: Varför och hur?
Mitt bidrag till Svenskt Näringslivs serie av “rundabordssamtal” om jobben, vintern 2006. Publicerat i antologin “17 röster”, våren 2006. Ett försök att kortfattat beskriva ett brett program för att få mer fart på arbetsmarknaden, med åtgärder både på utbuds- och efterfrågesidan

“Nio av tio småföretag vill inte anställa trots högkonjunktur
Vad är det egentligen som hindrar småföretagen att anställa? Inte det som regeringen tror i alla fall. Debattartikel i DN (med Ingela Hemming), mars 2006

“New challenges for China: Rural growth in focus
A travel report from China, written for SEB clients, March 2006

“Das märchen vom nordischen weg
A column in the German Euro am Sonntag on the “Nordic model”; is there such a model? How successful is it? For an English translation in Word, click here. Feb 2006

“Därför älskar jag entreprenörer
Om skillnaden mellan tillväxt och omvandling – och vem som driver omvandlingen. Krönika i Entreprenören, feb 2006

2005

“India: An economic superpower in the making
A travel report from India, written for SEB clients, Oct 2005

“Indien: En stormakt i vardande
Reserapport från Indien, skriven för SEB-kunder, oktober 2005

“Erik Dahmén 1916-2005
Nekrolog över min gamle lärare och mentor. SvD, aug 2005

“Därför är räntorna så låga”
Räntorna är rekordlåga, inte bara i Sverige utan på många håll i världen. Varför? Krönika i Privata Affärer, juli 2005.

“Riksbanken abdikerar om den inte sänker räntan”
Inflationen och räntorna ligger extremt lågt. Många tvivlar på att räntepolitiken har någon större verkningsgrad vid så låga nivåer. Men om Riksbanken inte sänker räntan abdikerar den de facto från sin uppgift att stabilisera penningvärdet – och då öppnar man för politiker som vill ta tillbaka makten över stabiliseringspolitiken. Debattartikel i DN, maj 2005.

“Report from China: Impressive industrial growth but sickly capital markets
A travel report from China, written for SEB clients, April 2005

“Den stora obalansen: Hur allvarligt är USA:s bytesbalansunderskott?”
Inledning vid nationalekonomiska föreningens förhandlingar, nov 2004. En sammanfattning av hur och varför de amerikanska underskotten utgör en så farlig global obalans – och varför de kan leda till både amerikansk recession och nya dollarfall. Debatten återgiven i Ekonomisk Debatt 2/2005

“Stabilitetspakt i sank, Lissabonfiasko och konstitution i fara: Europa på väg mot politisk kris?”
Den ekonomiska politiken på europanivå har gått i stå. Skulle den franska folkomröstningen om den europeiska konstitutionen ge ett Nej, kan EU hamna i en akut politisk kris. Analys för SEBs kunder, april 2005

“Foundering Stability Pact, Lisbon fiasco and constitution in danger: Is the EU heading for a political crisis?
Economic policy at the European level has been bogged down. If the French referendum on the new constitution should lead to a No vote, the EU may find itself in an acute political crisis. An analysis for SEB clients, April 2005

“Regeringens politik håller jobben borta”
Regeringen säger att den prioriterar jobben. Men samtidigt vill den stoppa privat tjänsteexpansion inom sjukvården, och lägger dessutom nya pålagor på småföretagen. Uppenbarligen är det något annat som prioriteras. Men vad? Debattartikel i DN, mars 2005.

“Överdriven oro för deflation”
En krönika i privata Affärer om varför vi nog inte behöver vara så oroliga för deflation. Dagens prisfall på vissa varor har en helt annan bakgrund än deflationen under gamla tiders depressioner. Mars 2005

“Regeringens skatteutspel: Räkna med högre kommunskatter”
Finansministern har börjat tala om höjda skatter – på tvärs mot de egna tjänstemännens analys. Varför? Vad kan tänkas ske? Ur ett kundbrev från SEB, feb 2005

“2005: ingen lösning på de globala obalanserna”
Utsikterna för världsekonomin och Sverige, med särskild inriktning på amerikansk bytesbalans och dollar. Analys för SEBs kunder, jan 2005

“2005: No solution to global imbalances
The outlook for the global economy and Sweden, with special emphasis on the US current account and the dollar. An analysis for SEB clients, Jan 2005

2004

“Den stora obalansen: Hur farligt är det amerikanska bytesbalansunderskottet?”
Vad betyder det stora amerikanska underskottet för världsekonomin, dollarn och den ekonomiska politiken? Analys för SEBs kunder, oktober 2004

“Är de låga räntorna farliga?
Många oroas över att de låga räntorna driver upp huspriserna och lockar hushållen att skuldsätta sig för mycket. Hur stor är risken för en bubbla som spricker med en smäll? Privata Affärer, oktober 2004

“Pagrotsky i farlig fälla
En debattartikel om hur det stora överskottet i bytesbalansen ska tolkas och vad det betyder för den ekonomiska politiken. Tillsammans med Ulf Jakobsson SvD, september 2004

“Bush eller Kerry? De ekonomiska effekterna”
Vad betyder de olika presidentkandidaternas ekonomiska program? Analys för SEBs kunder, sep 2004

“Bush or Kerry? The economic impact
The candidates’ economic programmes. An analysis for SEB clients, Sep 2004

“Statsbudgeten: Expansiv politik med otydlig färdriktning”
En kort analys av budgetpropositionen, sep 2004

“Swedish Budget Bill: Fiscal policy more expansionary
A short analysis, Sep 2004

“The ageing population: A threat to the EU’s international role?
An analysis from the European Banking Federation’s economic and monetary affairs committee, of which I am a member. FBE Letter 15, July 2004

“Det finns inget skydd mot utflyttning
Om vilken sorts press på arbetsmarknaden som konkurrensen från låglöneländerna innebär och vad man kan göra åt den utmaningen. Krönika i SvD, juni 2004

“Vårpropositionen: Varken tillväxtåtgärder eller konjunkturpolitik”
En kort analys av vårbudgeten, april 2004

“Swedish Spring budget bill: Neither growth-promoting nor countercylical
A short analysis, April 2004

“Tillväxten: Gör inte Riksbanken till syndabock
Om vilka delar av den ekonomiska politiken som kan och bör göra vad: Penningpolitikens uppgift är att bekämpa inflationen, inte att ge långsiktig tillväxt. Krönika i SvD, jan 2004

2003

“Försvarsbeslut 04: Slå flera flugor i en smäll
Om hur både ekonomiska och säkerhetspolitiska överväganden pekar mot en större omläggning av försvarspolitiken. Krönika i SvD, dec 2003

“Högre till tak i partiernas tänkande
Om nödvändigheten av fritt tänkande över partigränserna i det politiska livet. Krönika i SvD, dec 2003

“Tillväxt på kinesiska – och svenska
Några funderingar över olika sätt att se på tillväxtfrågor i två väldigt olika länder. Krönika i SvD, nov 2003

“Focus China: Huge opportunities – looming risks
A travel report on Chinese economic and political developments, after a visit to Beijing, Nov 2003

“Tillväxten ställer (s) inför ett vägval
Om den politiska utmaning det innebär för socialdemokratin att verkligen ta itu med tillväxtfrågorna. Krönika i SvD, okt 2003

“Important questions – but are Graham Bishop’s answers really correct?”, Sep 2003
A debate on the long-term needs to reform the Stability Pact, published in the EPC’s “Challenge”.

“Folkomröstningen”, sep 2003
SEB Ekonomisk Analys’ snabbanalys av utfallet av folkomröstningen om euron, skriven timmarna efter rösträkningen.

“The Swedish Referendum”, Sep 2003
SEB Economic Research’s first analysis of the outcome of the Swedish euro referendum, written immediately after the votes were counted.

“Vilka av riksbankscheferna ska vi lyssna på?
Hur kommer det sig att dagens riksbankschef och hans närmaste företrädare röstar ja till euron, medan två äldre chefer röstar nej? Krönika i SvD, sep 2003

“Mycket återstår men ECB är bättre än sitt rykte
En kort jämförelse mellan den europeiska centralbanken ECB och den amerikanska, Fed. Krönika i SvD, augusti 2003. English version: “Much remains to be done, but the ECB is better than its reputation. A short comparison between the European Central Bank ECB and the American Federal Reserve. Column i the Stockholm daily Svenska Dagbladet, August 2003

“Lär av inflationsmålet!”
Ett bidrag till en omfattande antologi (Jonung: “På jakt efter ett nytt ankare. Från fast kronkurs till inflationsmål”, SNS) med lärdomar av stabiliseringspolitiken under 1990-talet. Hölls ursprungligen som föredrag på ett seminarium på SNS den 19/11 2002, på tioårsdagen av kronfallet.

“Euron: De ekonomiska argumenten
Det här en reviderad version av ett större föredrag om eurons ekonomiska för-och nackdelar. I tryckt format blev det en liten bok på 65 sidor, utgiven av Stiftelsen Sverige i Europa. Länken här ovan går till en power-point-fil med föredragsbilder. Om man klickar på “Visa/anteckningssidor” (Notes view) kan man också läsa den löptext som hör till varje bild och som ingår i den tryckta versionen. Ett försök att så pedagogiskt som möjligt reda ut en hel del svåra frågor om plus och minus med en övergång till euron.

“Euron lyfter Sverige
En gemensam debattartikel av de tio ekonomer – däribland jag – som sammanfattar huvudslutsatserna i antologin “Därför euron”. Brännpunkt, SvD, maj 2003

“Euro bättre än rörlig krona
En längre artikel om varför en större valuta i en avreglerad värld är att föredra framför en mindre. Ett bidrag till antologin “Därför euron: Tio ekonomer om den gemensamma valutan”, 2003

“Vi har mycket att lära av Finland
Om vad som hänt i Finland efter eurons införande. Krönika i SvD, maj 2003

“Budgetdebatten: Räkna med nya besparingar och svek
Om regeringens vårbudget och de fortsatta utmaningarna. Krönika i SvD, april 2003

“Höger och vänster består – även i EMU”
Om varför man varken kan eller bör kräva enighet om alla ekonomisk-politiska frågor inom Ja- respektive Nej-sidorna inför folkomröstningen om euron. Krönika i SvD, mars 2003

“Det är lätt att gripas av överoptimism”
Den verkliga lärdomen av debatten om budgetproblem och svikna vallöften är att det krävs starka institutioner och budgetregler som förhindrar excesser. Det blir ännu viktigare om Sverige ska gå med i EMU. Krönika i SvD, mars 2003

“Vad har Ypres med euron att göra?”
Ja, läs själv. Den här krönikan är skriven i heligt raseri över hur en del så kallade fredsvänner i Sverige gycklar med de européer som faktiskt upplevt krig och som är villiga att pröva alla tänkbara metoder att slippa nya. Krönika i SvD, februari 2003

“Botemedel mot Baumols sjuka”
Varför urholkas den offentliga servicen trots de höga skatterna? Ett skäl – säger ekonomen Baumol – är att produktiviteten tenderar att växa långsammare i tjänstesektorn. Därför slukar den mer och mer av våra resurser, och skattetrycket stiger om en stor del av tjänsterna produceras i den offentliga sektorn. Krönika i SvD, februari 2003

“Tyskland: Från draglok till släpankare”
En analys av varför den tyska ekonomin visar så svåra problem. Beror det på euron, eller? SEB Ekonomisk Analys, Januari 2003.

“Germany: From locomotive to drag anchor”
An analysis from SEB Economic Research: What is the reason behind Germany’s bleak economic performance? Is it the euro’s fault? January 2003.

“Chefekonomens värv: Man är en Mädchen für Alles”
Varför ekonomiska prognoser numera måste innehålla så mycket spådomar också om den politiska utvecklingen – och varför de ekonomiska prognosmakarna följaktligen måste hålla sig à jour med praktiskt taget allt som händer. Krönika i SvD, januari 2003

“Ett gott nytt ränteår!”
Vad händer med räntan under 2003? Krönika i Privata Affärer, januari 2003

2002

“Tysklands problem inte eurons fel”
Varför är Tyskland i kris? Beror det på euron och ECB – eller finns det djupare problem? Krönika i SvD, december 2002

“Hur bestäms räntan?”
Det här är en intern PM som distribuerats (som en del av ett större utbildningspaket) till kontoren i SEB, såsom en enkel introduktion till hur korta och långa räntor bestäms, av Riksbanken respektive marknaden. En enkel liten “lärobok” för den som vill veta hur räntan avgörs i dagens svenska ekonomi. December 2002

“Lärdomar av kampen mot inflationen”
En kortkortversion av föredraget ovan. Den viktiga slutsatsen är att finanspolitiken under EMU borde efterlikna penningpolitiken under rörlig växelkurs. Krönika i SvD, den 19 november 2002 – tio år efter kronans fall

“Javisst gör det ont när bubblor brister”
Varför missade så många konjunkturbedömare nedgången 2001-02, och varför tar det så lång tid innan återhämtningen tar fart? Krönika i SvD, november 2002

“Vad finns kvar av den nya ekonomin?”, 2002
Förord till boken “Bortom dot.com-företagen” av Brookings-ekonomerna Litan och Rivlin. Ett försök att summera den nya ekonomin och Internets effekter, efter den brustna bubblan.

“Dagens budgetförslag: Den magnifika luddighetens opus”
En elak recension av regeringens och vänsterpartiets förslag till statsbudget. Krönika i SvD, oktober 2002.

“Fan må vara budgetchef!”
Om svårigheterna för finansdepartementets tjänstemän att efter valet effektuera alla valrörelsens önskelistor i en osäker ekonomi. SvD, september 2002.

Political analyses for international clients
The following articles are three examples of the kind of quick-and-dirty analysis that SEB Economic Research supplies for international clients, who want help to interpret economic consequences of political developments in Sweden. The first one was distributed to clients immediately the night after the parliamentary election, Sep 2002, while votes still were counted. The second concerns the negotiations between different parties after the election, and the final one depicts the situation after the dust was settled.

“Swedish Election Results: More of the Same”, Sep 2002

“Swedish Politics: Swedish Pytt i Panna”, Sep 2002

“Swedish Politics: New Government, Old Challenges”, Oct 2002

“EMU-folkomröstning hösten 2003″, augusti 2002
Kundbrev från SEB Ekonomisk analys, med uppdaterad tidtabell för den svenska vägen mot EMU.

“Autumn 2003 EMU referendum”, August 2002
An analysis from SEB Economic Research, with an updated time table for our forecast of the Swedish EMU accession.

“USA är inte Japan”
Om skillnaderna mellan den amerikanska och japanska ekonomin. SvD, augusti 2002.

“Framgångens faror: Måste vi göra om samma misstag igen?”
En kort fundering om en stor fråga: Varför leder så ofta ekonomisk framgång till hybris, slarv och tillbakagång? Krönika i SvD, juni 2002.

“En doft av 88: Lugnet före stormen?”
Kundbrev tillsammans med Håkan Frisén från SEB Ekonomisk analys, juni 2002 (samma innehåll som DN Debatt-artikeln nedan, men mer utförligt och med diagram).

“A whiff of ‘88: The lull before the storm?”
An analysis from SEB Economic Research (written with Håkan Frisén), June 2002, comparing the economic situation in Sweden during the election year 2002 with the situation in another election year: 1988. Also then, the situation looked to be under control; but underneath the surface, problems were growing, and a few years later they exploded. Will the same happen today?

“Stagnation lurar efter valet”
En tillbakablick på läget valåret 1988, som – liksom valåret 2002 – tycktes innebära en hygglig ekonomisk situation. Men under ytan byggdes problemen upp. Kommer samma problem att följa även denna gång? Med Håkan Frisén på DN Debatt, juni 2002.

“I den nedåtgående solens land”
En pessimistisk betraktelse över japansk ekonomi och politik, SvD, februari 2002.

“Vägen till euron. En vitbok om Sveriges inträde i EMU”
Ett kundbrev från SEB Ekonomisk Analys, februari 2002, om hur förhandlingarna inför ett framtida svenskt EMU-medlemskap kommer att äga rum, var stötestenarna finns och hur tidtabellen kan bli.

“The Road to the Euro. A White Paper on the Swedish EMU Accession”
An analysis from SEB Economic Research, February 2002: How will the negotiations preceding a Swedish EMU membership be carried out, where are the main obstacles, what will the time table look like?

“EU and EMU Enlargement”,
An analysis of the present stage of EU enlargement process and its economic challenges. In particular, the efficiency of nominal convergence criteria à la Maastricht for the Eastern candidate countries is questioned. An “FBE Letter” by the European Banking Federation’s Economic and Monetary Affairs’ Committee (of which I’m a member), February 2002.

2001

“Vård, skola, omsorg – inte om det kostar”
Funderingar om vad lokala folkomröstningar om reformer kontra skattehöjningar kan ge för utfall, SvD, december 2001.

“Sverige på väg mot fast växelkurs”
Från “nättidningen” Ekonomiskt Perspektiv, november 2001; en prognos om Sveriges närmande till EMU och EMU; när knyts kronan till euron och vid vilken kurs?

“Hur effektiv är stimulanspolitiken?”
Ett typiskt, deprimerande ekonompåpekande om varför ekonomisk stimulanspolitik sällan ger så positiva effkter som förespråkarna hoppas, SvD, november 2001.

“Ringholm på väg tappa greppet”
Ett debattinlägg om hur konjunkturnedgången hotar budgetmålen. DN Debatt, september 2001.

“Ekonomisk politik i terrorns skugga”
Ett inlägg om vad terrordåden i USA kan betyda för världskonjunkturen och därmed för den svenska ekonomiska politiken, SvD, september 2001.

“Konjunkturen: Gamla hjältar till heders igen”
En krönika om varför ekonomerna måste damma av gamla teorier från Keynes’ och Hayeks dagar för att förstå vad som sker när ekonomin går in i lågkonjunktur, SvD, augusti 2001.

“Ekonomen som tandläkare”
En fundering om varför även de vackraste idéer och mest vällovliga förslag måste åtföljas av kylig ekonomisk analys om de ska fungera, SvD, augusti 2001.

“Tobinskatten fungerar inte”
En kort sammanfattning av invändningarna mot en omsättningsskatt på valutahandel. Sydsvenskan, juli 2001.

“Undvik brodermord och höga skatter”
En mer eller mindre seriös krönika med intryck från ett besök i Turkiet, SvD, juli 2001.

“Thatcher eller Gorbatjev i Japan?”
En krönika om den japanska krisen och om olika förebilder när det gäller att vända en ekonomi, SvD, juni 2001.

“Japan: Deeper crisis – or the start of a capitalist revolution? The answer: Both!”, June 2001
A travel report from a vist to Japan, with analysis both of short-term and long-term economic challenges and of the new political situation. Published as a “Strategy Focus” newsletter from SEB Merchant Banking.

“Kronfallet är ingen valutakris”
En krönika om varför kronans fall 200-2001 är mindre farligt än kronfall under tidigare perioder, SvD, juni 2001.

“Lägre tillväxt och högre inflation”, maj 2001
Från “nättidningen” Ekonomiskt Perspektiv, en kort sammanfattning av SEB Ekonomisk Analys’ senaste prognos.

“Tobinskatten motverkar sitt syfte”
Om hur politiker ur olika läger behänger Tobinskatten med allehanda goda mål – men alldeles för lite bryr sig om huruvida skatten verkligen skulle fungera. SvD.

“Tobinskatten: Ett medel söker sitt mål”
En kritisk genomgång av förslaget till på omsättningsskatt på valutamarknaden; en liten bok som sätter in förslaget i sitt sammanhang och försöker förklara hur valutamarknaden fungerar. Länken går till förlaget (Timbro), varifrån skriften går att laddas ned som pdf-fil. Längre ned i listan finns också en power-point-presentation på samma ämne.

“Ekonomisk nationalism inte möjlig”
Om det svåra – och klandervärda – i att driva ekonomisk politik på inskränkt nationall grund i en global ekonomi. SvD, maj 2001.

“De tröga prognosmakarnas dilemma”
Varför det har blivit så svårt att göra ekonomiska prognoser i allmänhet och förutsäga vändpunkter i synnerhet. SvD, mars 2001.

“A Tax on Foreign Exchange Transactions – A False Solution to the Challenges Posed by Financial Markets”
A critique of the “Tobin Tax” on foreign exchange transactions, by the European Banking Federation’s Economic and Monetary Affairs’ Committee (of which I’m a member), March 2001

“Den rör(l)iga fastighetsskatten”
Om svårigheterna att kompensera flyktiga skattebaser med att höja skatten på fastigheter. SvD, februari 2001.

“Sviktande framtidstro i USA”
Olika scenarier för den amerikanska ekonomins utveckling; Ekonomiskt Perspektiv, februari 2001.

“Riv EU:s skadliga murar!”
Ett upprop (tillsammans med Percy Barnevik, Lars Leijonborg, Mauricio Rojas, m.fl) om att EU bör sänka subventioner och gränsskydd gentemot u-ländernas export. DN Debatt, januari 2001.

“Tear down the harmful walls of the EU!”
A statement (together with Percy Barnevik et al) demanding that the EU should lower subsidies and tarriffs directed against emerging markets. Dagens Nyheter, Januari 2001.

2000

“Riksbanken gör sitt jobb”
Ett försvar för Riksbankens uppgift att med räntan hålla inflationen i schack, även om många finner det obehagligt. SvD, december 2000.

“Finansens fiskala försök fåfängt”
En betraktelse över svårigheterna att stoppa skatteflykt med strängare kontroller. SvD, december 2000.

“Kan socialdemokratin bli modernt parti?”
Ett inlägg om det nya förslaget till s-partiprogram, krönika i SvD, november 2000 (här en något längre version än den publicerade artikeln).

“Upp ur skyttegravarna! Gemensam plattform för Sverige”
En krönika på SNS hemsida, november 2000, skriven tillsammans med Michael Treschow (Electrolux’ VD), som summerar intryck från SNS företagsledarkonferens och presenterar den gemensamma plattfom som där antogs för att göra Sverige mer attraktivt för företagande.

“Jorden gick inte under: Vad har vi lärt av 30 års miljöpolitik?”
Ett debattinlägg om tillväxt, teknik och miljö, först hållet vid ett seminarium vid Industriförbundet 1999 (power-point-presentationen finns längre ned i denna lista, under rubriken Föredrag), sedermera i reviderad form publicerat som en särsklild broschyr från Industriförbundets förlag. Här ger jag en optimistisk bild av hur teknisk utveckling och miljöpolitik tillsammans löst många av de miljöproblem som sades hota oss för ett kvartssekel sedan. Jag försöker också dra slutsatser om hur den framtida miljöpolitiken bör utformas – och vad som bör undvikas.

“Ny ekonomi – nya finansmarknader”
Ett bidrag (skrivet tillsammans med Anders E Borg) till Ekonomisk Debatts temanummer om Ny Ekonomi, hösten 2000. Detta är en något längre version av den publicerade artikeln, med en översikt över vad den nya ekonomin betyder för räntor, valutor och börser, samt med referenser till ekonomisk litteratur i ämnet.

Budgetdebatt i Nationalekonomiska föreningen
I september 2000 var jag opponent på finansminister Ringholms budgetpresentation i Nationalekonomiska Föreningens budgetdebatt, med speciell inriktning på skattepolitiken.

“Den nya ekonomins belackare”
En kritisk anmälan av Björn Elmbrants bok “Hyperkapitalismen”, Vision, september 2000.

“Reaktionärerna i Prag”
Intryck från IMF:s årsmöte i Prag – och en kritik av anti-globaliseringsdemonstranterna. SvD, september 2000.

“Den starka budgeten: De talar med kluven tunga”
En krönika om har regeringspartiet driver en bra politik, men samtidigt – märkligt nog – verkar skämmas för den. SvD, september 2000.

“Trycket ökar: Sänk skatten”
Fortsättning på den förra krönikan om skatter och hur globaliseringen ökar trycket på skattesänkningar. SvD, augusti 2000.

“IMF har rätt: Skatten kan sänkas”
En krönika om varför de svenska skatterna på arbete och kapital kan och bör sänkas. SvD, juli 2000.

“Vem försvarar u-svängen?”
En krönika om det tragiska i att så få politiker tar ansvar för och driver vidare den politikomläggning som givit så goda ekonomiska resultat i Sverige. SvD, juni 2000.

“Ny ekonomi – nya finansmarknader”
Ett försök till en enkel, pedagogisk genomgång av vad den “nya ekonomin” är och vad den betyder för räntor, valutor och börser. Ekonomiskt Perspektiv, juni 2000

“The economics of superstars”
En krönika om varför superstjärnor – inom idrott, underhållning och näringsliv – numera kan tjäna så enorma belopp. SvD, maj 2000.

“Erkänn marknadsekonomin!”
Debattinlägg om behovet att förnya det socialdemokratiska partiprogrammet. Skrivet på begäran av partiets programkommission våren 1999, publicerat i Tiden 2/2000.

“Risk för fler skott i foten”
En krönika som driver tesen att den tekniska utvecklingen och den “nya ekonomin” inte befriar politikerna från uppgiften att driva en ansvarsfull politik – tvärtom. SvD, mars 2000.

“Humankapitalismen är här!”
En krönika om hur den “nya ekonomin” innebär nya relationer mellan arbete och kapital, i och med att humankapitalet blir allt viktigare. SvD, mars 2000.

“The SDP Congress: EMU – at a Cost”
A short analysis from SEB Economic Research, written together with Anders E Borg, and sent out to international SEB clients about the probable outcome of the SDP party congress in March 2000. The prediction was that the congress would say Yes to EMU, but later, after a referendum.

“S-kongressen och EMU: Konjunkturen dåligt skäl att vänta”
En krönika om varför EMU-inträdet ej bör vänta av konjunkturella skäl. SvD, mars 2000.

“Fem fel om den nya ekonomin”
En kort krönika i SvD om några vanliga, populistiska föreställningar om teknisk och ekonomisk utveckling: Varför man inte ska vara rädd för ny teknik – utan tvärtom se den som löftesrik. Februari 2000.

“För Mao fanns inga hinder”
En essä om maoismen, med utgångspunkt från en biografi av Philip Short: “Mao – A Life”. Ett försök att se den röda tråden i Mao Zedongs tänkande – vilket visar sig vara den extrema voluntarismen (tron att den politiska viljan kan försätta berg) parad med revolutionärt våld. En inställning som kunde vinna ett inbördeskrig men som skapade kaos när den tillämpades på administrationen av jätteriket Kina. Publicerad i Svenska Dagbladet, januari 2000.

1999

“Globala kapitalrörelser”
En längre, pedagogisk genomgång av vad globaliseringen av kapitalmarknaderna betyder – för demokratin, den ekonomiska stabiliteten och för möjligheten att driva en självständig ekonomisk politik. Rekommenderas studenter och andra läsare som undrar hur man egentligen ska tolka Asienkriser och andra stökigheter och vad som kan/bör göras åt marknadernas volatilitet. Artikeln är ett kapitel i antologin “Välfärd, politik och ekonomi i en ny värld”, utgiven av arbetarrörelsens Ekonomiska Råd.

“Sweden on the Mend?”
A very short description for an American audience (the Swedish-American Chamber of Commerce in San Francisco) of the U-turn of Swedish economic policy in the 1990s. From the SACC SF Newsletter, fall of 1999.

“You ain’t seen nothin’ yet! 10 teser om ny teknik och ny ekonomi”
En genomgång av den nya informationsteknologin och vad den betyder för samhällsekonomin och de enskilda företagen. Ur Ekonomiskt Perspektiv 8/99 (12 sidor).

“Riksbankens makt större än du tror”
En krönika till Privata Affärer, maj 99, där jag varje månad skriver en spalt om hur räntan kommer att gå. Just denna skiljer sig en aning från den normala räntekrönikan eftersom den inte innehåller en prognos utan en kort beskrivning av hur Riksbankens makt växer under rörlig växelkurs.

“Hur förvaltar Ringholm Åsbrinks testamente?”
Ur Ekonomiskt Perspektiv 3/99

“Sweden’s Social Model Gets More Expensive”
Wall Street Journal 21/1 1999; on how mobile tax bases eventually will erode Swedish tax revenues and force a modernization of the welfare state.

1998

“Jakten på den försvinnande skatten. Globalisering och rörliga skattebaser”
Utdrag ur slutsatskapitlet ur en bok om hur globaliseringen gör det svårare att ha höga skatter i den öppna svenska ekonomin, SNS Förlag 1998

“50 skattemiljarder försvinner”
DN Debatt 30/9 1998
En debattartikel, byggd på SNS-boken om rörliga skattebaser

“Gösta Rehn and the Swedish model”
This is the manuscript for a presentation I gave to a conference in Vienna, july 1998. It’s about Gösta Rehn, legendary Swedish trade union economist, father of much of the Swedish active labour market policy, the Rehn-Meidner Model and a Swedish version of supply-side policies. This is a somewhat heretical interpretation of his work.This essay is (in revised form) included in Milner-Wadensjö (ed): “Gösta Rehn, the Swedish Model and Labour Market Policies”, Ashgate 2001.

“Vårbudgeten: Korsett på politiken lugnar marknaden”
ur Ekonomiskt Perspektiv, april 1998, om hur den nya budgetordningen, den självständiga Riksbanken och EU:s konvergensprogram skapar en stabilare ekonomisk politik

“Difficulties in forming a new government”
An analysis from SEB Economic Research, forecasting the outcome of the Swedish parliamentary election and assessing potential effects on financial markets.

1997

“Summing up the SDP Congress”
An example of the economic-political analyses SEB©ˆs Economic Research team distributes to our international clients S-E-Banken, September 1997

“Vårbudgeten: Plus, minus och frågetecken”
Ur SEBs kundtidning Ekonomiskt Perspektiv 4/97

“Från Mullsjö till Mumbai – ekonomiskt-politiskt handlingsutrymme i den globala ekonomin”,
ur antologin “Vem styr – politikerna eller marknaden?”, redigerad av Michael Sohlman och Staffan Viotti, Ekerlids förlag 1997

1996

“Politiken oroar”
ur SEBs kundtidning Ekonomiskt Perspektiv, november 1996

Inlägg vid nationalekonomiska föreningens budgetdebatt,
september 1996, debatt med finansministern Erik Åsbrink om den ekonomiska politikens inriktning

“Svensk politik i omvandling”
Kundbrev från S-E-Banken, inför (s)-kongressen då Göran Persson tog över som statsminister
Januari 1996

“Mer besparingar utanför EMU”
Artikel på DN Debatt 14/7 1996, om att ett beslut om att stå utanför EMU inte innebär att kraven på ekonomisk stringens mildras.

“Gör bankekonomer någon nytta?”
Ur Lars Jonung (red): “Ekonomerna i debatten – gör de någon nytta?” Ekerlids förlag 1996. Ett personligt försök att beskriva vad en bankekonom egentligen gör.

1995

“Regering med bristande insikt”
Debattartikel om tillväxtpolitiken och behovet av strukturreformer
DN Debatt 13/8 1995

“Begränsad handlingsfrihet: Anpassa retoriken till verkligheten – inte tvärtom!”
En lång debattartikel i (s)-tidskriften Tiden om globaliseringen och vilka krav denna ställer på den ekonomiska politiken. En dunderpredikan om behovet av en modernare politik och om varför det inte längre går att ställa ut lättvindiga löften – liksom en självkritisk uppgörelse med 1970-talspolitiken. Tiden 7-8/95

“En fängslad sociolog: Kommentar till Agneta Hugemarks avhandling”
Ekonomisk Debatt 6/95. En metoddebatt om nationalekonomins karaktär och ekonomernas inflytande över politiken

1994

“Massarbetslöshetens återkomst”
Föredrag om arbetslöshetens orsaker och botemedel, sedermera publicerat i “Arbetarhistoria” 3-4/94. Rekommenderas som inkörsport för den som vill ha en enkel introduktion till olika teorier om arbetslöshet.

“Keynes falsk täckmantel för stolligheter”
Krönika i Svenska Dagbladet, maj 1994, om varför förenklad keynesianism inte längre fungerar

“Budgetunderskott och statsskuld – hur farliga är de?”
Förord till en ESO-rapport, baserad på ett seminarium 1994, med olika medverkande föredragshållare, svenska och internationella.

“Hur farligt är budgetunderskottet?”
Efterord, ur andra utökade upplagan av boken med samma namn, SNS Förlag 1994

1993

Behöver Östeuropa chockterapi?
Bokanmälan i Ekonomisk Debatt 4/93 av Anders Åslund: “Därför behöver Östeuropa chockterapi”. Både berömmande och kritiska synpunkter på Åslunds analys; men slutsatsen var att chockterapin inte passade alla länder i Östeuropa.

“Hotar tillväxten miljön?”
Ur tidskriften Tiden 1993; en bred och introducerande översikt om relationen mellan tillväxt och miljö Ett försök att förklara under vilka omständigheter ekonomisk tillväxt och god miljö kan understödja varandra.

“Julfunderingar om världsekonomin”
Postens finansbrev december 1993. En av de första artiklarna om den snabba globaliseringen under 90-talet

1990-92

“Särskilt yttrande”
ur SOU 1992:87, “Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG”. En kritik av jordbruksregleringarna.

“Ekonomisk tillväxt och stagnation under efterkrigstiden”
En mycket kort översikt om den svenska ekonomiska utvecklingen 1945-1990, skriven som en artikel i Band 15 av Bonniers svenska historia, 1992.

“Sju skäl att inte sänka matmomsen”
En argumentation om varför man inte borde sänka matmomsen, från lejonets kula – tidskriften Land, i valrörelsen 1991.

“Sex förändringar som skakar socialdemokratin”
En förkortad version av det 1a maj-tal jag höll i Bergsjö 1990. Publicerad som ett helt uppslag på Expressens kultursida den 2/5. En bra sammanfattning av var jag stod i förnyelsedebatten vid den tidpunkten.

“Den verklige radikalen”
DN Debatt, februari 1990. Skriven natten efter Kjell-Olof Feldts avgång, och en personligt färgad tolkning av hans gärning som finansminister.

kannaigen1
En provokativ artikel i SAPs partitidning Aktuellt i Politiken, från 1990, om att det i vissa fall kanske är bra att de äldre i partiet tycker att politiken ändras för fort…

1986-89

“90-talsprogrammet: Kapitel 1, arbetarrörelsen inför 90-talet”
Det första kapitlet i “Arbetarrörelsens 90-talsprogram”, från 1989; ett gemensamt förslag från SAP och LO om 1990-talets utmaningar (jag var sekreterare i gruppen, tillsammans med Dan Andersson).

“Hur kan man älska en klass om man föraktar individerna?”
En artikel ur vänstertidskriften Zenit; från deras jubileumsnummer 1988, 20 år efter studentrevolten, en summering av synen på 60-talets studentvänster. En luttrad själs bekännelser…

Paul Johnson: “Moderna Tider”
Bokanmälan i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden, 1988.

“Använd priset i miljökampen!”
DN Debatt, juli 1987; en artikel, skriven tillsammans med Peter Larsson, om varför ekonomiska styrmedel är verksamma i strävan efter en bättre mijö.

“Varning för falska profeter”
Polemik mot ekonomen Sven Grassman, i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden, 1987. Ett försök att pedagogiskt förklara varför hans föreslagna konsumtionsstimulanser inte skulle fungera – samt en genomgång av hans ohederliga och konspiratoriska debatteknik.

“Det våras för Dahmén!”
En hyllningsartikel till min lärare och mentor Erik Dahmén på hans 70-årsdag 1986. Här introduceras schumpeterianen, miljövännen, vetenskapsteoretikern och samhällsdebattören.

1980-85

“Vänstervågen vitaliserade det politiska livet”
En debattartikel i SvD från 1984, en i en serie artiklar av olika författare, om vad som hände med “68-vänstern”.

“Sven Grassman och verkligheten”
En genomgång av Sven Grassmans sätt att använda ekonomisk statistik, i form av en recension av hans bok “Det tysta riket”, Ekonomisk Debatt 1981. Grassman vann uppmärksamhet genom att i våldsamma ordalag hävda att den ekonomiska politiken byggde på felaktig eller förfalskad statistik, och att de som ifrågasatte hans slutsatser var korrumperade. Här försökte jag, som ung doktorand, med enkla statistiska jämförelser förklara varför Grassman hade fel och varför han var helt isolerad i den svenska ekonomkåren. OBS att detta är en scannad pdf-fil, som pga ett antal diagram är mycket stor och tar tid att ladda ner.

“Här är hästkuren!”
En grupp socialdemokratiska ekonomer – “sexlingarna” – skrev en mycket omdebatterad artikel i Arbetet 1981 om behovet att lägga om och modernisera socialdemokraternas ekonomiska politik.

“Ekonomi på lös grund”
Bokanmälan av en antologi (redigerad av Peter Dencik) om vänsterekonomiska förslag; det blev till en principiellt hållen kritik om problemen att driva en alltför långtgående löftespolitik. Tiden 1981.

“Nu krävs en svensk historisk kompromiss”
Den första större debattartikel jag skrev, 1981 i Dagens Nyheter, om behovet för (s) att driva en hårdare finanspolitik och acceptera bättre företagsvinster.

“Long Waves in the Development of Capitalism?”
A survey – later to become a chapter of my dissertation – of the issue of “long waves” in capitalist development, as discussed by Kondratieff, Schumpeter et.al. The conclusion: There are long-term, secular trends, but it is almost impossible to discern or explain any cyclicity in them. Kyklos 1980. NOTE: Due to an old scanner program, this is a huge pdf file (16 MB!) and will take a long time to download.