Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Ris och ros om förslaget till skattereform

Hösten 2020 levererade jag en rapport till ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) med ett förslag till en genomgripande skattereform; se posten från 8 november. Nu har de svenska nationalekonomernas tidskrift Ekonomisk Debatt kommit med ett temanummer om skatter, nästan helt ägnat åt min ESO-rapport. Förutom en sammanfattning av rapporten, skriven av mig, innehåller tidskriften en rad artiklar av kompetenta ekonomer, som diskuterar olika aspekter av reformförslaget. Både ris och ros utdelas. Artiklarna är läsvärda för den som vill få en överblick hur komplicerat skatteystemet är och hur svårt det är att få till stånd en reform som tillfredsställer alla. Själv är jag smickrad över att rapporten röner så mycket upmärksamhet och att så många duktiga kolleger velat recensera den.
Temanumret kan i sin helhet läsas här: https://www.nationalekonomi.se/ed/4648