Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Penningpolitiken

October 2nd, 2013 · No Comments

Under det senaste året har penningpolitiken debatterats flitigt, i Sverige och så gott som hela världen. Finanskrisen har avslöjat brister i det dominerande paradigmet – inflationsmålsstyrning. De flesta är överens om att penningpolitiken måste ta mer hänsyn till finansiell stabiluitet. Men hur ska det ske konkret? Bör inflationsmålet bytas? Hur ska finansiell stabilitet definieras och operationaliseras? Hur ska arbetsuppgifterna fördelas mellan Riksbanken och Finansinspektionen?

Detta debatterade riksbankschefen Stefan Ingves och jag vid Nationalekonomiska föreningens årsmöte i juni 2013. Debatten har nu kommit i tryck i Ekonomisk Debatt. Mitt inlägg finns på sid 78-84. Jag försöker förklara varför vi inte bör byta inflationsmål, varför det är så svårt att operationalisera finnasiell stabilitet och varför jag menar att Riksbanken satt en för hög reporänta det senaste året.

Tags: Klas Eklund · Penningpolitik · Ränta · Riksbanken · Uncategorized

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment