Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Varför Riksbanken bör sänka styrräntan

September 3rd, 2012 · 4 Comments

I dagens nummer av Dagens Industri (den 3 september) rekommenderar samtliga ledamöter av tidningens s.k Skuggdirektion (däribland jag) en sänkning av reporäntan. Argumenten är enkla och tydliga:

1. Inflationen spås av alla prognosmakare ligga klart under målet 2 procent under överskådlig tid. Konjunkturinstitutet prognosticerar t.o.m en inflation under målet ända till 2017, trots att institutet räknar med två räntesänkningar i höst.
2. Inflationen är mål nummer 1 för Riksbanken; men man har också ett sekundärt mål, nämligen att stötta produktion och sysselsättning, om inte detta går emot inflationsmålet. Så är inte fallet, tvärtom. Arbetslösheten spås ligga långt över det som ekonomerna kallar jämviktsarbetslöshet och den förutspådda tillväxttakten ligger klart under den potentiella. Även detta talar för sänkt ränta.
3. Man skulle kunna tänka sig att under särskilda omständigheter ändå låta bli att sänka, om Sverige vore på väg att bygga upp svåra finansiella obalanser som kräver en tillfälligt högre ränta för att undvika en större krasch längre fram. Men så är inte fallet. Kreditexpansionen avtar och fastighetsmarknaden håller på att svalna.
4. Kronan är stark och bidrar både till låg inflation och svagare tillväxt. Den utgör därmed inte heller något argument för att hålla uppe räntan, på tvärs mot vad inflationsmålet kräver.

Punkt 1 är den viktigaste, och tillsammans med de tre övriga blir argumentationen för räntesänkning stark. Den enda frågan är hur stor sänkningen bör vara. Riksbankens praxis är att ändra med en kvarts procentenhet åt gången. Men eftersom direktionen har dragit fötterna efter sig ligger reporäntan nu ett gott stycke över var den bör vara. Därför voterade Skuggdirektionen enhälligt för en större sänkning, med en halv procentenhet.

Återigen: Den viktigaste argumentet är inflationen. Riksbanken har ett tydligt mål – att hålla inflationen låg och stabil. Under senare tid ar inflationen legat under målet och prognoserna pekar som sagt på fortsatt alltför låg inflation. Underlåter Riksbanken att sänka i det här läget tyder det på att direktionen de facto följer en annan politik och att något annat mål – oklart vilket – styr penningpolitiken.

Tags: Inflation · Ränta · Riksbanken · Skuggdirektionen

4 responses so far ↓

 • 1 Erik Hegelund // Sep 4, 2012 at 12:38

  Varför skulle detta vara nödvändigt om penningpolitiken ändå inte kan påverka arbetslösheten på lång sikt? Huruvida inflationen är 1,8 eller 2 % spelar väl ingen roll om förväntningarna ändå är rationella i slutändan?

 • 2 Klas // Sep 4, 2012 at 15:46

  Erik, även om penningpolitiken inte direkt kan påverka den potentiella tillväxttakten eller den långsiktiga jämviktsarbetslösheten så kan den påverka resursutnyttjandet. Det är viktigt nog. Dessutom kan djupa recessioner och hög arbetslöshet under längre tid faktiskt påverka jämviktsarbetslösheten, genom att sänka värdet av humankapitalet och anställningsbarheten för de arbetslösa.

 • 3 Erik Hegelund // Sep 4, 2012 at 17:32

  Klas > Men om penningpolitiken kan påverka NAIRU även på lång sikt bör (väl) även inflationsmålet förändras.

  Med ett antagande om adekvat grad av hysteresis kan (väl) inte förväntningarna beskrivas som fullständigt rationella (alternativt är de förhindrade att infrias till fullo, t.ex. pga. makt etc), varpå phillipskurvan blir icke-vertikal (om inte annat upp till 5-6 %.

 • 4 Grace Gao // Sep 8, 2012 at 21:10

  Hi Mr. Eklund!

  Do you have recent article or opinion on China recently, especially for the central part of China, named Hubei Province?

  I am overseas journalist for an economic journal in Hubei Province, and would really be appreciated if I could interview u, or have your article for it. Website is: http://ipivot.cn/

  MVH,
  Grace Hao Gao
  Bor i Stockholm/m.p. 0 7 0 4 5 7 1 5 2 6

Leave a Comment