Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Är kapitalismen i kris?

May 3rd, 2012 · 1 Comment

Den 25 april deltag jag i en debatt om kapitalismens kris på Ingenjörsvetenskapsakademin IVA. Förutom undertecknad deltog Peter Wolodarski, DNs politiska chefredaktör, och Björn Wahlroos, Sampo och Nordea. Debatten ligger i sin helhet (halvannan timme) på IVAs hemsida och kan beskådas här.

Min tes var att den västliga formen av kapitalism har skördat stora framgångar men att den i sin nuvarande variant ändå behöver reformeras. Om detta var vi alla i princip ense. Men i alla konkreta frågor om hur, var, när och på vilket sätt – där skilde vi oss våldsamt åt. Debatten blev stormig och spretig. “Men det var i alla fall underhållande”, som många sade efteråt…

Tags: Björn Wahlroos · Finanskris · Kapitalism · Klas Eklund · Peter Wolodarski · Uncategorized

1 response so far ↓

  • 1 Marcus Jonsson // May 3, 2012 at 22:27

    Betrakta följande tankeexperiment. 10 personer är strandsatta på en ö. En lyckas komma överens med det andra om att en bit av ön bara tillhör denne. Efter en tid svälter de andra men personen med biten mår bra genom att där finns en resurs. Vad är då sannolikheten att de andra inte bryter överenskommelsen? Inte särskilt stor va? Eftersom vi bestämt att vi inte behöver något försvar längre är detta fullt ut relevant.

    Detta betyder att man alltid har kvar ett ömsesidigt ansvar och att kapitalism i den form det tagit de senaste decenniet inte är naturligt på något sätt. Det är beklagligt att högern är de mest naturliga entusiasterna för den perverterade tolkningen och att alla traditionella partier är entusiaster.

Leave a Comment