Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Socialdemokratins tillbakagång

December 12th, 2010 · 3 Comments

Jag har skrivit ett bidrag till Arenagruppens valanalys; ett försök att teckna de långsiktiga och underliggande förklaringarna till socialdemokratins tillbakagång.  Artikeln kan läsas här (länken går till valanalysens tre olika dokument; mitt inlägg finns i det som heter “personliga bidrag”, sid 14-22). Analysen koncentrerar sig på klasstrukturens förändring – krympande arbetarklass och växande medelklass – samt de tilltagande svårigheterna att bedriva en nationell, traditionell ekonomisk s-politik i en global ekonomi. Den handlar alltså inte alls om taktik, missgrepp i valrörelsen, dålig kommunikation, partiledarens roll etc etc utan försöker att gå betydligt djupare.

Tags: Klas Eklund · Socialdemokratin

3 responses so far ↓

 • 1 Gunnar Bech // Dec 12, 2010 at 10:51

  Helt fel (igen). Det växer fram en stor underklass i västvärlden men den är helt oorganiserad och beror på globaliseringens effekter dvs att lågkvalificerade jobb försvinner från väst pga att de är för dyra att utföra här.

  I grunden är globaliseringen mycket bra då fattiga länder kan ta sig ur fattigdomen men denna nya underklass om i Sverige är förtidspensionerad, arbetslös, utanför systemet osv osv måste ju adresseras av både personliga och nationella skäl. Här har S en chans och ett ansvar. Tyvärr kommer dom inte ta den då de idag är befolkade av karriärister vars enda intresse är deras egen karriär och med ett begränsat intellektuell kapacitet. ( undantag Sommestad )

 • 2 olle w // Dec 27, 2010 at 09:41

  “Oförmågan att driva en långsiktig strategi som tar avstamp i de underliggande, objektiva samhällsförändringarna
  har medfört förvirring. Under ett par decennier har partiet frenetiskt letat nya
  ”projekt”. Ofta har dessa projekt inneburit stöd åt utsatta grupper av olika slag: kvinnor, hemlösa,
  invandrare, sexuella minoriteter, sjuka och arbetslösa, m.fl. Sådant stöd är både humant och
  berättigat. Men ibland har ideologiseringen av dessa stöd fått dem att framstå som viktigare än den
  tidigare centrala uppgiften – arbete, välfärd och utveckling för det arbetande folket. Socialdemokratin
  har i många medborgares ögon blivit en sorts särintressenas koalition – vilket underlättat för media
  och de politiska motståndarna att utmåla SAP som bidragstagarnas parti snarare än det arbetande
  folkets parti. Det märkliga har därmed inträffat att socialdemokratin självmant släppt arbetslinjen.”

  Denna del av din analys är klockren.
  Tycker dock du gör samma ”fel” som så många andra. Dels missar du att nämna att det bara finns 100 % att tävla om. När vi får ett nytt riksdagsparti med 5,7 % så får det konsekvenser för alla etablerade partier. Analogt med din analys ovan så är det stora problemet för S (alla övriga partier med) att de är helt i otakt med sina väljare gällande invandringspolitiken. Så länge de står för att gödsla bidrag och öppna svängdörrar mot främmande länder långt bort så fjärmare de sig från sina kärnväljare. MP, V och till viss del FP och KD drar till sig de få människor som på fullt allvar tror att det är ”berikande ” med okontrollerad invandring. Den hårt arbetande sossen gör det inte och framför allt är det inget argument att rösta på dem. Du kan ta en parallell med KDs familjepolitik, de flesta borgerliga väljare tycker nog att de har bäst politik i dessa frågor, till ex vårdnadsbidrag. Men väldigt få är beredda att rösta på dem för den saken skull för det är inte det viktigaste.

 • 3 sl // Jan 13, 2011 at 20:58

  “Politiken bör styra
  bl.a. genom fortsatt skatteväxling med sänkta inkomstskatter men högre skatter på energi och utsläpp samt omfattande satsningar på fossilfri energi”.

  Jag betackar mig för att få en kronas skattesänkning på arbete mot 10 kronors skattehöjning på energi; nej till “grön skatteväxling”! Här förlorades valet. Miljömupparna är en högljudd minoritet.

  Din utmärkta artikel undviker den urusla kärnkraftspolitiken. Det behövs en omfattande satsning på kärnkraft, och sossarnas urballning började med att de inte kunde stå för sin konstruktiva kärnkraftspolitik, utan började mumla med sin vänsterfalang, dvs i slutet av 70-talet. Ett villkor för att (s) ska framstå som trovärdiga är att de hjälper till med utbyggnaden av kärnkraft. Att kalla den “fossilfri” är fegt, sol och vind är inga alternativ. Däremot skulle utbyggnad av vattenkraften vara en bra idé.

Leave a Comment