Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Grekland polariserar den svenska euro-debatten

February 14th, 2010 · 10 Comments

 Många missupfattningar církulerar om Grekland och euron. Ett sådant är påståendet att Grekland hamnat i kris på grund av ECB:s räntepolitik.

 

Det stämmer inte. Det är sant att EMU som helhet inte är ett “optimalt valutaområde”. Skillnaderna mellan olika regioner är stora. Och arbetsmarknaden i unionen är inte tillräckligt internationaliserad och flexibel, ej heller är finanspolitiken tillräckligt samordnad för att kunna motbalansera då penningpolitiken kommer rejält ur synk för något land som utvecklas annorlunda än kärnländerna.

 

Men det här är ett problem som framför allt rör länder som Spanien och Irland. De har växt snabbt, med våldsamt byggande och ibland hög inflation. ECB:s ränta var under boom-åren för låg för deras behov. Eftersom de hade hög inflation var realräntan faktiskt lägre där än i kärnländerna, vilket ytterligare blåste på uppgång och fastighetsbubbla.

 

Grekland har inte haft samma typ av problem. Greklands problem är ett helt annat – nämligen att de fuskade sig in i unionen med falsk statistik, och att fusket fortsatte ända till i höstas. Då ”upptäckte” plötsligt den nya regeringen att – hoppsan – budgetunderskottet var dubbelt så stort som de trott. När finanskrisen dessutom slagit till har landet hamnat i djup statsfinansiell kris.

 

Grekland borde alltså aldrig ha släppts in. Men tyvärr skedde det, och tyvärr finns inga mekanismer för hur en fuskare ska kunna uteslutas ur klubben – även om det är vad som borde ske.

 

För att minska risken för smitta till länder som Spanien överväger de övriga euroländerna nu någon sports stödpaket. I förra veckan gavs bara ”moraliskt” stöd. Det lär inte räcka. Jag utgår från att någon form av lånepaket kommer att sys ihop – men att Grekland också då de facto ställs under tyskt förmyndarskap.

 

Är detta en kris för euron? Inte i den meningen att euron skapat Greklands kris. Men ja, i så måtto att ett medlemsland befinner sig i kris och att denna kan sprida sig. Och ja, i så måtto att den spridningen då kan komma att slå mot länder där den gemensamma penningpolitiken faktiskt har bidragit till en bubbla, som sedan spruckit.

 

Men detta pekar också mot hur krisen ska lösas. Nämligen genom fastare samordning, först vad gäller stödet till Grekland, därefter finanspolitiken för unionen som helhet.

 

Detta är viktigt. I den svenska debatten har ju både eurons förespråkare och dess motståndare tidigare varit överens om att valutaunionen bara är halvfärdig. Den gemensamma penningpolitiken förutsätter ett mycket starkare samarbete också rörande finanspolitiken.

 

Ett sådant samarbete hade kanske kunnat avslöja det grekiska fusket tidigare, och det hade kanske kunnat (genom stramare spansk budget) bromsa överhettningen i Spanien. Men priset är naturligtvis att den nationella självständigheten minskar. Det gemensamma inslaget i den ekonomiska politiken stärks.

 

Så den troliga vägen framåt i euro-zonen är stöd åt Grekland, men hårdare koll och fastare finanspolitisk samordning. Vi vet inte hur detta lyckas lösa den akuta krisen, men otvivelaktigt betyder det ökade samarbetet att valutaunionen på lite sikt, trots all vånda, byggs mer färdig.

 

Innebörden är att när krisen väl är överstånden (men det kan ta ett bra tag) kommer de som från början var för euron som en del i det politiska bygget av ett enat Europa att bli ännu starkare förvissade om att Sverige bör gå med. Medan de som sade nej för att de är emot ökad överstatlighet blir än mer övertygade om att de har rätt. Den svenska euro-debatten kommer att polariseras.

 

Tags: EU · euro · Grekland · Klas Eklund · valutaunion

10 responses so far ↓

 • 1 Darth Vader och EMU | Sänd mina rötter regn // Feb 17, 2010 at 10:04

  […] Grekland så är det korrekt att deras problem inte beror på Euron i sig. Något som också Klas Eklund skrivit om, men mer nyanserat: Är detta en kris för euron? Inte i den meningen att euron skapat […]

 • 2 Rolf Englund // Feb 19, 2010 at 17:58

  Är Du federalist, Klas Eklund?

  Se även
  http://www.nejtillemu.com/tyskdebatt.htm#polarisering

 • 3 Klas // Feb 19, 2010 at 20:32

  Rolf,
  är vi inte gamla nog att lämna etiketterna bakom oss?
  Men om du envisas: Wikipedia definierar federalism på följande sätt: “The term federalism is used to describe a system of the government in which sovereignty is constitutionally divided between a central governing authority and constituent political units (like states or provinces). Federalism is a system in which the power to govern is shared between national and central (state) governments, creating what is often called a federation. ”
  Tyskland är således en federation, USA är det, Schweiz likaså. Gör det den som gillar systemen i t.ex USA och Schweiz till federalist?
  EU är också en federation. På den gemensamma nivån inom EU finns t.ex tullpolitiken och en del av rättsskipningen, på den nationella det mesta övriga, inklusive skatterna.
  För EU-länder som också är med i euro-zonen finns på central nivå därutöver den gemensamma valutan och den gemensamma centralbanken.
  Tycker jag att de gemensamma/centrala policy-områdena i valutaunionen bör utvidgas? Svar Ja. Tycker jag att finanspolitiken bör samordnas bättre? Svar Ja. Tycker jag att sanktionerna mot den som bryter mot reglerna bör stärkas? Svar Ja.
  Vilket etikett du vill sätta på mig efter dessa svar finner jag inte särdeles upphetsande. Jag är inte ute efter att kvala in i något fack. Jag är ute efter att få valutaunionen att fungera bättre – att göra den till ett mer optimalt valutaområde för att tala ekonomjargong. Det är det viktiga.

 • 4 Rolf Englund // Feb 19, 2010 at 22:02

  Klas,
  Låt mig passa på att harangera Dig för Din installationsföreläsning om Finanskrisen. Mycket bra!

  Jo, jag vet att det finns olika grader av federalism. Men Tyskland och USA är
  stater. Californien är en delstat.

  Det är skillnad på stater och delstater.

  Bosnien var en delstat i federationen Jugoslavien.

  Vår, eller rättare sagt ja-sidans, uppgift är att visa att det går att ha så mycket av en gemensam skatte- och utgiftsstat att den monetära unionen fungerar utan att det som återstår av medlemsstaternas suveränitet blir så litet att staterna blir delstater.

  Och få en tydligt mandat från folket innan man tar det stora språnget.

  Varför är det så viktigt att ha en gemensam valuta?

  Är det värt att uppge folkstyret bara för att det skall bli lättare att växla pengar vid utlandsresan, i den mån man inte betalar med sitt Visa-kort eller hämtar pengar bankomaten i utlandet?

  Och kan det ligga i det svenska folkets intresse att inträda i en gemensam skatte- och utgiftsstat med Bulgarien, Rumänien och Turkiet?

  Folkstyret, Klas.

  Det kämpade Du för när Du var ung.

  Du såg väl att Per T Ohlsson har svängt?

  Ha en trevlig helg, i den mån det är möjligt i snöovädret.

  /Rolf

 • 5 Greken // Feb 21, 2010 at 21:49

  Har Grekerna fuskat med statestiken? Kan jag bara inte tro..:) Never trust smiling greeks! /Greken

 • 6 benkt // Feb 28, 2010 at 14:05

  Men vad händer med klimatet? När kommer alla at dö av värmen?

 • 7 Leif Widén // May 10, 2010 at 23:19

  Ordboken definierar “federalism” på ett korrekt sätt, men det har tolkats annorlunda i debatten om svensk euro-anslutning. Där har det betytt “övernationell beslutsrätt”, punkt slut.
  Klas gör en riktig analys, men använder samtidigt smidigt mjuka ord för det som krävs, “samordning” osv. Det som krävs för EMU är en mycket ingripande centralisering av de ingående staternas politiska beslut, budgetar, upplåning osv.
  Alla förhoppningar om att EMU-länderna snällt skall rätta sig efter de bägge förhållningsreglerna om budgetbalans och upplåning har krossats. Och paragraferna om att straffa vid överträdelser kan man glömma eftersom man inte får slå den redan slagne.
  Därför måste budgetdisciplin skapas genom att ingripa INNAN fel begås. Och det betyder en otrolig koncentration av makt till Bryssel. Så glöm själva ordet federalism, Grekland kommer i historien att uppfattas som det första stora steget mot centraliserat beslutsfattande i EU.

 • 8 Leif Widén // May 19, 2010 at 01:06

  Eftersom du Klas inte svarat på mitt inlägg gissar jag att du innerst inne håller med om att den gemensamma valutan inte klarar sig utan bestämmande inflytande och hårda nypor från Bryssel. Dvs att ordet federalism för klarhetens skull bör ersättas av “centralstyrning”.

 • 9 Klas // May 20, 2010 at 06:55

  Leif,
  jovisst anser jag att det behövs mer av styrning – på vissa områden. Men långt ifrån alla. EUs medlemmar har redan gemensam tullmur och handelspolitik, de har polissamarbete, de lyder under EU-rätten osv. Valutaunionens medlemmar har därtill gemensam centralbank och gemensam valuta – men samordningen och övervakningen av budgetpolitiken är för svag. Det samma gäller samarbetet inom finansmarknadsövervakning. Det vill jag ska stärkas – vilket jag tyckt i många herrans år.
  Men detta är inte samma sak som att jag vill ha vad du kallar “centralstyrning” generellt. EU är ofta inne och fungrar på saker som borde lämnas till enskilda medlemsländerna.
  Så svaret är att jag är för federalism, vilket för mig inte är det samma som centralstyrning. Jag talar hellre om subsidiaritet. Världen är faktiskt inte bara svart eller vit.

 • 10 K2 // Jan 6, 2011 at 19:50

  Vad annan uppgift har Euron än att skapa det nya europeiska imperiet? Eller nya europeiska Sovjet?

  Att ha en gemensam centralbank för så många länder kan ju inte uppfattas som något annat än slaveri. På en fri marknad borde bytesmedlen sättas fria utan centralstyrning. Då hade den här krisen aldrig kunnat växa sig så stor efter som den fria konkurrensen mellan marknadsvalutorna hade givit människor, företag och stater valfrihet mellan de dåliga och bra lösningarna. Att vara bunden till en enda valuta är galenskap när det sker bara inom ett enda land. Inte konstigt att instabiliteten blir extrem när flera länder med olika preferenser skall sammanfogas under samma valutaregim. Att ett av länderna väljer att släppa in Goldman Sachs i finansdepartementets korridorer gör det inte bättre.

  Jag säger som Milton F:

  “Any system which gives so much power and so much discretion to a few men, [so] that mistakes ‑‑ excusable or not ‑‑ can have such far reaching effects, is a bad system. It is a bad system to believers in freedom just because it gives a few men such power without any effective check by the body politic ‑‑ this is the key political argument against an independent central bank. . .To paraphrase Clemenceau: money is much too serious a matter to be left to the Central Bankers.”

Leave a Comment