Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Finanskrisen i teori och praktik

December 10th, 2009 · 3 Comments

Den 9 december avlossade jag äntligen min installationsföreläsning vid Ekonomihögskolan i Lund. Den var ett försök att ge en bred och populärvetenskaplig översikt över finanskrisen. Den kan laddas ned i två versioner; i pdf-format  här (45 sidor) och som YouTube-klipp här (Filmen från föreläsningen är i åtta delar om ca 10 minuter styck och heter Eklund 1, Eklund 2 etc).

Föreläsningen beskriver bakgrunden till krisen – den långa högkonjunkturen, en expansiv politik och excesserna på finansmarknaden. Ekonomerna hade hygglig koll på de båda första faktorerna men de flesta missade den tredje. Därför såg vi inbromsningen under 2007 som naturlig och väntad, men blev – liksom reglerare och politiker – tagna på sängen när den stora kraschen kom hösten 2008. Jag diskuterar också belöningssystemens roll. De drev på otvivelaktigt på utvecklingen, men det går inte att förklara krisen som resultatet av något plötsligt utbrott av bankirers girighet.

Skriften går igenom hur de nya, komplexa värdepapperen fungerade och mekanismerna bakom den snabba smittspridningen, som i sin tur ledde till en global recession. Efter att ha beskrivit de ekonomisk-politiska stimulansåtgärderna blickar jag sedan framåt och försöker dra lärdomar för finansmarknaderna, politikerna, reglerarna och inte minst ekonomerna.

För egen del tycker jag inte att penningpolitiken bör läggas om. En “flexibel inflationsmålspolitik” är fortfarande den bästa strategin; centralbankerna bör givetvis ta hänsyn till tillgångspriserna i sina analyser, men jag avråder från att ha explicita mål för börser och fastighetspriser. De medel som bör användas för att klara finansiell stabilitet är således inte styrräntan utan regleringar som direkt inriktar sig just på stabilitet.

Föreläsningen går igenom olika strategier för tillsyn och reglering. Jag tar bl.a upp svårigheterna att styra komplexa jättebanker och diskuterar  förslagen att klyva banksektorn i “utilities” och “casinos” – en idé som har förtjänster men som antagligen inte är möjligatt genomföra i praktiken. I stället blir det mer traditionella regleringar såsom skärpning av kapitaltäckningskrav, upprättandet av “testamenten”, konsumentskydd mm som kommer att användas.

Sådana ingrepp kan säkert förhindra att nästa kris blir en upprepning av den nyss timade. Men de lär inte förhindra andra kriser, som bryter sig fram via oväntade vägar. Grunden till kriserna ligger nämligen djupt – i människans optimism, vår ovilja att ta förluster, vår benägenhet att filtrera information och i vårt flockbeteende.

Detta är en av lärdomarna för ekonomerna. Teorin om “effektiva marknader” har inte kunnat förklara de ständiga bubblorna och krascherna. Finansvetenskapen måste byggas ut med verktyg som bättre fångar verkligheten. I de avslutande kapitlen av skriften går jag igenom dagens debatter om “tipping points”, “Minsky moments”, “svarta svanar”, “feta svansar” och andra exotiska beteckningar på finansmarknadernas speciella beteende. Allra sist drar jag slutsatsen att ekonomutbildningen bör bli bredare, så att ekonomerna förmår se utanför de egna ramarna.

Trevlig läsning – och jag tar gärna emot kommentarer i kommentatorsfältet från dem som orkar ta sig igenom hela bibban! Dock helst inte från dem som bara är ute efter att anonymt vädra sina egna käpphästar utan att läsa föreläsningen först…

Tags: Uncategorized

3 responses so far ↓

 • 1 Gunnar Bech // Dec 16, 2009 at 12:19

  Det som slår en icke nationalekonom när man läser ditt föredrag och även andras är hur ni är experter på att förklara historiska skeden men är väldigt tunna om framtiden. Det är ju kanske inte så enkelt då alla hög resp lågkonjunkturer inte är de andra lika då teknikutveckling, globalisering och finansiella instrument hela tiden utvecklas.

  En generell slutsats är ju att ju mindre politisk inblandning desto bättre då alla dessa bubblor skulle slås hål på i ett tidigt skede då alla med insyn visste om dom. Att fastghetsmarknaden för bubblor borde inte förekomma på 2000 talet och inte heller alla dessa överpris på företag heller. Det är egentligen inte rocket science ändå så kör vi på i ullstrumporna.

  Nästa bubbla säger dom är utsläppsrätter och även där ligger investmentbankerna redo att lura skjortan av oss igen. Vad tror du om det?

 • 2 Jenny Kollberg // Dec 30, 2009 at 15:35

  Tack Klas!

  Jag läser till samhällskunskapslärare på Linköpings Universitet och efter en viss uppgivenhet över den föreslagna kurslitteraturen i nationalekonomi så hittade jag din”Vår ekonomi” vilken blev ett mycket gott komplement under min första termin. Via den fann jag också din hemsida och denna föreläsning som jag precis sett på YouTube. Din föreläsning gav mig svar på många av de frustrerade frågor som uppstått i glappet mellan den teoretiska och “avskalade” nationalekonomi som universitet erbjuder oss och den verklighet som vi försöker förstå och omforma till ett pedagogiskt stoff för elever, tack! Min förhoppning och vision är att alla samhällskunskapslärare ska kunna ha en regelbunden kunskapsinhämtning i sitt ämne i form av den här typen av högkvalitativa och aktuella föreläsningar, det inspirerar och skapar arbetsglädje och om det görs på rätt sätt höjer det kvalitén på undervisningen och därmed elevernas kunskaper avsevärt.
  Tack för att du gör kunskap tillgänglig!
  Vänlig hälsning
  Jenny Kollberg

 • 3 Kriskommissionen: Finanskrisen | Storstad // Feb 21, 2011 at 07:48

  […] Klas Eklund, Finanskrisen i teori och praktik, […]

Leave a Comment