Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Radetzki och Lundgren på villovägar

October 1st, 2009 · 62 Comments

Sent omsider har Markku Rummukainens, Olle Häggströms och mitt svar på Nils Lundgren och Marian Radetzki publicerats, i Ekonomisk Debatt Nr 6. Jag har redan tidigare, i blogginlägg här nedan från i somras, kritiserat den artikel de skrev i Ekonomisk debatt Nr 5. Då hävdade de att en “Grön fatwa” har utfärdats mot oliktänkande i klimatdebatten. De hävdade också att de – trots avsaknad av naturvetenskaplig kompetens – har förmågan att avgöra huruvida klimatforskningens huvudfåra har fel.

Vår gemensamma artikel bemöter Radetzki/Lundgren både som klimatvetare, klimatekonomer och samhällsdebattörer. Just därför är det en poäng att vår artikel är ett samarbete mellan en ekonom, en klimatforskare och en matematiker/vetenskapsteoretiker. För den som orkar ta sig igenom vår länkade artikel bör framgå att Radetzki/Lundgren gravt bryter mot de regler som bör känneteckna interdisciplnär debatt. Den forskare som verkligen vill gå till storms mot huvdfåran i en annan disciplin bör åtminstone se till att han har ordentligt på fötterna. Det har inte Radetzki och Lundgren. Deras inläsning av klimatfrågan är slarvig, de vet inte hur IPCC fungerar, de exempel de väljer som belägg för sin avvikande uppfattning har redan tidigare bemötts, deras urval och redovisning av källor är märklig, och deras insats i samhällsdebatten destruktiv – i stället för att diskutera vad de som ekonomer kan bidra med för att få till stånd en effektiv klimatpolitik, hoppas de i stället att försöken att nå ett globalt klimatavtal ska sluta i “fiasko”.

Radetzki och Lundgren har inte lyckats finna ett enda nytt argument mot klimatforskningens dominerande uppfattning. I stället hänfaller de till konspirationsteorier: den vetenskapliga processen har havererat, IPCC är korrumperad och media alarmistiska. Politikerna är lurade. Även organ som IMF och seriösa publikationer som Financial Times och The Economist har bedragits av denna sammansvärjning.

I den meningen speglar rubriken på deras artikel –  “En grön fatwa har utfärdats” – andemeningen i deras argumentation. Men även rubriken visar sig vara missvisande. De har ju fått sin artikel publicerad i den svenska ekonomårens egen ärevördiga tidskrift. Detta trots att den inte innehåller något nytt i sak utan tvärtom är fylld av osaklighet.

Olle, Markku och jag avslutar vårt bemötande med en uppmaning: “Den svenska debatten behöver gå vidare i stället för att fastna på sådant som de facto är avklarat sedan länge.”

Men riktigt så väl blev det inte. Radetzki och Lundgren har skrivit en replik, som kommer i nästa nr av Ekonomisk Debatt – och i numret därefter kommer vår slutreplik. Puh!

Tags: Klas Eklund · Klimat · Klimatskeptiker · Marian Radetzki · Markku Rummukainen · Nils Lundgren · Olle Häggström

62 responses so far ↓

 • 1 Fredrik L // Dec 2, 2009 at 13:14

  Nu har både SvT, DN och SvD börjat nämna Climategate, dock med undertoner av “detta kan nog inte vara så farligt, låt oss inte gör en höna av en fjäder, det råder ju fortsatt konsensus i forskarvärlden, IPCC har ju flera tusen klimatforskare bakom sig och en forskare är ju alltid objektiv och vågar alltid tala öppet”.

 • 2 Fredrik L // Dec 2, 2009 at 13:16

  Korrigering TV8 och SR, men inte SvT.

 • 3 Anonymous // Dec 3, 2009 at 13:22

  @Fredrik: Du kommer inte att få se någon ändring från STASI TV. Att vi betalar dom via skattsedeln och licensavgift känns dubbelt bittert i detta läge när dom skulle vara fria så är dom djupt nerborrade i en ringhörna, den där makten sitter. Vad har vi då för nytta av dom?

 • 4 Nils Dacke // Dec 3, 2009 at 14:34

  Nu så ska visst vår bloggare, Klas, vara med i SVT den 11 December. Vilket samband….. när man talar om trollen.

 • 5 Björn Wahlsten // Dec 6, 2009 at 09:02

  Den okunniga troikan avslutar (i god DDR-anda) sitt inlägg med:

  “Den svenska debatten måste gå vidare i stället för att att fastna på sådant som de facto avklarats sedan länge sedan”.

  Man får vara tacksam för att de inte kan hindra de svenska dagstidningarna att skriva om Climategate!

 • 6 Fredrik L // Dec 7, 2009 at 11:10

  I SVT:s Agenda igår sa Wibjörn Karlen att ledande personer inom IPCC hade förvanskat Karlens data och mätserier så att de bättre passade in i den modell IPCC vill göra gällande.

  Detta är mycket allvarligt och mycket skrämmande.

  Det är snarare IPCC som är på villovägar än L/R.

 • 7 Nils Dacke // Dec 7, 2009 at 12:58

  Fredrik! Det är inte så konstigt som det låter då alla organisationer strävar efter tillväxt och IPCC skapades ju för att bevisa kopplingen CO2 mänsklig aktivitet och surprise surprise, det ha dom också gjort!

 • 8 Hjälp till stjälp | Sänd mina rötter regn // Dec 8, 2009 at 08:36

  […] Var det något som kom ut efter debaclet med Marian Radetzkis och Nils Lundgrens klimatartikel i Ekonomisk Debatt så var det väl att det återigen visade att man ska ha ordentligt på fötterna innan man ger sig in och kommenterar en annan vetenskaplig disciplin än den där man själv är verksam. Och där verkar det ju som att det fanns en del brister. […]

 • 9 Björn Wahlsten // Dec 8, 2009 at 10:05

  Jag har inte sett Al Gores “film”, men det handlar om att “debatten är över”, vad jag förstått. Det är väl det som är huvudproblemet – debaten handlar om politisk korrekthet och inte alls om klimat.

  Vem vill tappa masken? Taskigt för dem som fick uppge DDR-dogmer innom bara några timmar.

 • 10 Leif Widén // Jul 29, 2010 at 22:31

  Debatten här visar att många inte förmår hantera en utsaga om ett stort hot mot jordens framtid.
  I kväll sade en kommentator i TV att IPCC-skeptikerna består av två grupper. Den ena är lobbyister som försvarar fossilintressena, den andra är sådana som ärligen och sakligen finner fel hos IPCC, saklighetsgruppen.
  Jag ser en tredje grupp: Alla de som bara “vill ha det bra” och inte vill bli oroade om framtiden. Bekvämlighetsgruppen.

 • 11 Radetzki o Fagerström, räkna rätt! « Osunt // Dec 27, 2010 at 10:37

  […] också om ekonomen Klas Eklunds invändningar mot Radetzkis inlägg i […]

 • 12 Fagerström och Radetzki i repris, del1 | Osunt // Dec 23, 2012 at 07:31

  […] också om ekonomen Klas Eklunds invändningar mot Radetzkis inlägg i […]

Leave a Comment