Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 2

Ekonomer på villovägar i klimatdebatten

September 2nd, 2009 · 23 Comments

I det nya numret av Ekonomisk Debatt (5/09) går två välkända ekonomer – Nils Lundgren och Marian Radetzki – till storms mot klimatvetenskapen och klimatdebatten. Rubriken på deras artikel är ”En grön fatwa har utfärdats”, och den ger ett hum om tonfall och andemening.

 

Att de har fel om debattklimatet framgår direkt – de har ju fått en artikel som anklagar den allmänna debatten för likriktning och åsiktsförtryck publicerad i Nationalekonomiska Föreningens ärevördiga tidskrift. Men de har fel också i den underliggande sakfrågan. De påstår sig ha gått igenom den vetenskapliga klimatlitteraturen och därvid kommit fram till att konsensusuppfattningen, såsom den uttrycks i IPCC, har fel. Det finns inget klimathot från människans utsläpp av växthusgaser, och insatser för att begränsa dem blir för dyra.

 

Om de hade rätt skulle deras artikel vara en vetenskaplig sensation och borde publiceras i någon av de internationellt ledande naturvetenskapliga tidskrifterna. Men den läsare som hoppas på något nydanande blir besviken. Deras artikel innehåller bara upprepningar av redan känd – och tillbakavisad – kritik.

 

I nästa nummer (6/09), som kommer i slutet av september, skriver jag tillsammans med Markku Rummukainen, en av Sveriges ledande klimatforskare, och Olle Häggström, professor i matematik vid Chalmers, ett gemensamt svar på Radetzki och Lundgren. Jag kan inte föregripa hela artikeln här. Men vår huvudkritik går ut på att Radetzki och Lundgren inte alls behärskar sakfrågan, vare sig som klimatvetare och klimatekonomer.

 

Deras ”genomgång” av klimatvetenskapen är ytlig och enögd, och vi kommer i vår artikel att redovisa på vilket sätt. Viktigast är att de ger en förvrängd bild av vad klimatvetenskapen egentligen hävdar. Deras egna konkreta ”motargument” – om temperaturen i troposfären, i Europa på medeltiden osv – är dessutom sådant som diskuterats fram och tillbaka i myriader av artiklar och på bloggar de senaste åren och som inte ruckar på slutsatserna från IPCC.

 

När de uttalar sig som ekonomer avslöjar de att de inte är inlästa på den breda litteraturen om kostnader och diskonteringsränta. När de uppträder som samhällsdebattörer med så dåligt på fötterna i sakfrågan blir de därför oseriösa. Forskare från en samhällsvetenskaplig disciplin bör, om de ska ge sig på att kritisera naturvetare, bemöda sig om att verkligen sätta sig in i grundmaterialet. Det har de båda ekonomerna inte gjort. Att detta leder dem till ansvarslösa slutsatser märks också när de uttalar sig om det kommande klimatmötet i Köpenhamn och hoppas att det ska sluta i ”fiasko” (DN, 23/6 2009).

 

För egen del tycker jag att deras artikel är märklig. Jag känner både Marian och Nils sedan många år, och räknar dem som vänner. Desto svårare är det att förstå varför de ger sig ut i debatten med så självsäkert tonfall – samtidigt som de avslöjar att de inte läst in sig på sakfrågorna.

Tags: Klas Eklund · Klimat · Klimatskeptiker · Marian Radetzki · Markku Rummukainen · Nils Lundgren · Olle Häggström

23 responses so far ↓

 • 1 Kim Bergström // Sep 3, 2009 at 07:53

  Som andra redan påpekat före mig är “Klimatlarmet sågas av tunga ekonomer” a priori lika vederhäftigt som att “Höstbudgeten sågas av tunga hockeytränare”. Att man är expert (om man nu kan räkna dessa herrar som det) inom ett område betyder inte att ens åsikter är särskilt tunga inom ett annat, även om områdena råkar påverka varandra.

 • 2 Magnus Westerstrand // Sep 3, 2009 at 08:00

  Man får väll ge media en känga också för att sprida detta så okritiskt…

  se tex:
  http://westerstrand.blogspot.com/2009/06/nils-lundgren-gor-bort-sig.html

  http://westerstrand.blogspot.com/2009/07/hans-bergstrom-gor-bort-sig.html

  vilket sedan rinner ner till lokal media…

 • 3 emretsson.net » Blog Archive » Lundgren och Radetzki får smisk // Sep 3, 2009 at 13:32

  […] en försmak av vad den artikeln innehåller på Uppsalainitiativet, och Klas Eklund gör detsamma på sin blogg. Om Lundgren och Radetzki kommer att svara är i skrivande stund okänt för mig. Jag misstänker […]

 • 4 Danne Nordling // Sep 6, 2009 at 02:19

  Klimatforskarna måste väl ändå ha gjort något fel i sin presentation av forskningsresultaten? Varför skulle annars deras förfaringssätt väcka sådan opposition?

  Vi som känner Marian och Nils som sansade personer vet att deras attack måste betyda att de kommit någon oegentlighet på spåren (enligt deras egen mening). Redan detta räcker för att en vidare undersökning av de sakliga grunderna för klimatpolitiken borde göras.

 • 5 Fredrik L // Sep 6, 2009 at 11:29

  Danne, “någon oegentlighet”? Det finns massor att välja och vraka bland, och de enda “sakliga grunder” som alarmismen bygger på är klimatsimuleringar, inget annat. Om man i dessa simuleringar gissar fel på indata för molnlighet med ett par procentenheter så ger det större klimatpåverkan än om vi skulle förbränna all kol, olja och fossilgas som existerar.

  Vill ni ha en seriösare debatt än att snacka om diverse hockeytränare så gå igenom de sakargument som en rad tunga svenska professorer inom olika naturvetenskapliga grener ger på stockholmsinitiativets hemsida.

 • 6 Danne Nordling // Sep 6, 2009 at 14:12

  Fredrik, det är litet svårt att få grepp om Marians och Nils’ agerande. I EkD angriper de trovärdigheten i klimatmodellerna när det gäller just återkopplingen via vattenånga och molnbildning. Men detta avsnitt var borttaget i den kortade versionen på Newsmill trots att detta är den centrala punkten i den skeptiska synen (enligt min mening grundad på åratals studier av debatten).

  Inte heller tillför de i EkD några explicita egna synpunkter på de statistiska metoderna för att bevisa återkopplingen trots att det var detta som slogs upp i DN före sommaren. Man kunde ju tycka att kvalificerade ekonomer skulle besitta en viss sakkunskap på det ekonometriska området.

  Nu sätter de sin auktoritet i pant för att det är något fel i klimatforskarnas bevis för mänskligt orsakad farlig uppvärmning. Det är inte bättre än klimatforskarnas agerande.

 • 7 Fredrik L // Sep 6, 2009 at 17:04

  Ja det är synd att de inte är tydligare med de vetenskapliga belägg som finns. Det är också viktigt att skilja på IPCC och “klimatforskningen” i stort, det finns en viss diskrepans om man uttrycker det snällt.

  Enkel strålningsfysik säger att dubblad koldioxidhalt ger en temp.ökning på en grad. Peak fossil-lägret hävdar att det inte finns tillräckligt med fossilt för att fördubbla halten koldioxid. Temp.ökningar större än så bygger på gissningar om positiv feedback. Men varför har det blivit kallare efter det varma El Nino-året 1999? Detta är ett tydligt bevis för negativ återkoppling. Samma med sommarisen i Arktis, rekordtunn 2007, tjockare 2008 ännu tjockare 2009, alltså negativ feedback.

 • 8 Anders E // Sep 6, 2009 at 17:13

  Fredrik L, att det blir kallare efter ett osedvanligt varmt år är inte ett bevis på negativ återkoppling, lika lite som ytterligare ett varmt år efter detta osedvanligt varma år skulle vara ett sådant bevis.

  Läs gära på Uppsalainitiativet om variationer och trend.

 • 9 Anders E // Sep 6, 2009 at 17:16

  Förlåt: “lika lite som ytterligare ett varmt år efter detta osedvanligt varma år skulle vara ett bevis på positiv återkoppling” skulle det naturligtvis stå. Dessutom ska det vara ett “n” i “gärna”. Korrekturläsaren är ledig på söndagar.

 • 10 Fredrik L // Sep 6, 2009 at 17:53

  Anders E, ingår inte positiv återkoppling i samtliga 22 datormodeller som IPCC använder? Ska då vara så svårt att bevisa positiv återkoppling? Att tempen inte skenade efter El Nino tyder på ett stabilt klimat.

  Jag fördrar stockholmsinitiativet, originalet är alltid bäst 🙂

 • 11 Kim Bergström // Sep 6, 2009 at 21:14

  Danne, Marian Radetzki sansad? Pratar vi om samme Marian Radetzki? Som anser att demokratin är ett hinder och att vi borde halvera minimilönerna för att de lägst betalda inte är värda mer? Jag kan tänka mig många epitet på Marian Radetzki, men sansad är nog inte ett av dem. Att han dessutom otaliga gånger haft fel inom sitt eget specialområde höjer inte direkt hans trovärdighet. Han påstod bland annat 2005 att vi nu skulle ha oljepriser på 20 dollar fatet, vilket inte direkt är fallet. Att han i den här nämnda artikeln bara tuggar om samma argument som redan bemötts och vederlagts otaliga gånger gör att han för den som faktiskt orkar läsa på lite framstår som den ideologiskt drivne debattör han är. Vilket kanske är en förklaring på de debattmässiga missarna du pekar på.

 • 12 Anders E // Sep 7, 2009 at 09:23

  Fredrik L,
  Att det finns positiva återkopplingar betyder inte att processen skenar. Rekommenderar återigen en artikel på UI: “Vågar du åka bil? Om positiva återkopplingar”. Det fina med webben är att du inte behöver välja bort det ena för att du föredrar det andra.

 • 13 Fredrik L // Sep 7, 2009 at 17:52

  Vilka står bakom UI, det framgår ej på siten? Någon doktorand i geologi?

  Jmf med stockholmsinitiativet, t ex har Peter Stilbs och Wibjörn Karlen bidragit. De var/är professorer inom relevanta discipliner och ger en helt annan tyngd.

 • 14 Anders E // Sep 7, 2009 at 22:24

  Vi som står bakom UI är en ganska heterogen samling. En journalist, en datatekniker, en gymnasielärare i fysik, docenter i ekologi respektive datavetenskap, post-doc i atmosfärkemi, doktorander i geologi och geokemi, professor i matematisk statistik.

  Liksom Stockholmsinitiativet består Uppsalainitiativet till helt övervägande del av personer som inte bedriver eller har bedrivit klimatforskning. I motsats till Stockholmsinitiativet accepterar vi dock den etablerade klimatvetenskapen.

  Var och en får naturligtvis själv avgöra vem han/hon vill sätta sin tilltro till, men i mina ögon är Stockholmsinitiativets rad av professorer och professorer emeritus ett falskt auktoritetsargument. De sanna auktoriteterna på området är naturligtvis de riktiga klimatforskarna – och det är också dessas forskning Uppsalainitiativet bygger sin argumentation på.
  Med hjälp av denna forskning kan till och med en enkel journalist som undertecknad debunka en professor i naturgeografi som Wibjörn Karlén.

 • 15 Fredrik L // Sep 8, 2009 at 10:13

  “De riktiga klimatforskarna”?? Menar du de som delar IPCCs och UIs uppfattning? De som har invändningar är inga “riktiga” klimatforskare?

  Jag har svårt att ta det du skriver på allvar. Ta t ex Peter Stilbs, professor i fysikalisk kemi. Nej han bedriver ingen egen klimatforskning lika lite som Olle Häggström. Men tror du att klimatet/klimatforskningen bygger på något annat än basala kemiska och fysiska principer??? (Ibland misstänker jag själv att så är fallet) Tror du att en professor i fysikalisk kemi inte kan bedöma trovärdigheten i IPCCs modeller och antaganden?

  I vintras publicerade ett 20-tal svenska forskare en artikel på Newsmill där de hävdade att det inte fanns bevis för AGW. Bland dessa fanns en person som suttit och utsett Nobelpristagare i kemi under en lång tid. Nej han är inte klimatforskare och nej han har inte jobbat inom alla kemiska discipliner som han utsett Nobelpris inom, men han kan bedöma forskningskvalitet.

 • 16 Anders E // Sep 8, 2009 at 10:36

  Vad jag menar är att om Peter Stilbs kan peka på fel i modellerna skulle han kunna få enorm uppmärksamhet – för att inte tala om att han skulle rädda världen från att i onödan ställa om sin energiförsörjning – om han publicerade dessa rön i någon av de stora vetenskapliga tidskrifterna i stället för på en blogg eller insändarsidor i svensk lokalpress.

  Men det gör han inte. Varför? Jo, därför att hans invändningar saknar bäring.

  Det finns en massa akademiker som behärskar kemi och fysik, men högst trovärdighet när det gäller den oerhört komplexa klimatforskningen har rimligen de som faktiskt sysslar med denna forskning på heltid snarare än de som på fritiden (eller efter pensioneringen) ägnar sig åt att författa konspirationsteoretiska manifest.

 • 17 Fredrik L // Sep 12, 2009 at 15:49

  Jag håller med om att klimatet och klimatforskningen är oerhört komplexa, därför är modellerna så dåliga som de är. Man kan inte modellera nåt som man inte förstår fullt ut. Och något annat stöd för AGW-hypotesen finns som bekant inte, bara dåligt validerade datormodeller. Och det blir ju löjligt att anföra en modell byggd på just den teori som man försöker bevisa, som ett bevis!

  Inte ens IPCC är mer än 90% säkra (very likely)på att större delen av uppvärmningen sen 1950 beror på mänsklig påverkan. Kom då ihåg att uppvärmningen 1910-1940 var lika stor, och denna skedde utan CO2s magiska kraft. Och varför är de inte 99% säkra eller mer? Vari ligger osäkerheten?

 • 18 Jonas N // Sep 13, 2009 at 10:16

  Fredrik, IPCC är inte 90% säkra, även om just detta påståendet har valsat runt i hela världens media. Den siffran är rent hitte-på som det inte finns någon vetenskap eller några beräkningar alls bakom.

  Det finns vissa efterkonstruerade bortförklaringar (tex att det skulle vara ‘Bayesian probabilities’, eller ifall man blundar för allt man inte kan förklara), men det är i sak innehållslöst.

  Du har helt rätt: Om man inte precist och säkert kan förklara 1910-1940 (eller andra tidigare variationer) kan man förstås heller inte påstå att den senaste (mellan1975.1998) måste med säkerhet vara en alldeles ny mekanism. Att hävda nåtgot sådant vore totalt nonsens.

 • 19 Fredrik L // Sep 13, 2009 at 10:29

  Jo det är ju uppenbart att siffran 90% är politiskt framförhandlad, det har inget med konfidensintervall att göra. IPCC är naturligtvis inte dummare än att de fixar en livlina åt sig själva. Sen om några år till med avsaknad av uppvärmning så kommer de att revidera modellerna och säga att de aldrig har varit helt säkra och skylla ifrån sig på medias överdrifter. Och våra kära politiker kommer skylla på att de bara gjorde som IPCC sa.

 • 20 Jonas N // Sep 13, 2009 at 18:40

  Nåja, jag tror inte det var av förslagenhet, dvs mht till framtida bakslag, man skrev så. Vissa ville tom skriva 99% säkerhet. Men det hade varit en så uppenbar lögn att att tom Olle Häggström borde ha rodnat, så man nöjde sig med att skriva 90%.

  Men poängen är inte att siffran är fel. Poängen är att siffran är ljug. Helt oavsett vad man hade skrivit.

  Tänk dig att du kastar tärning och skall satsa på sannolikheten att du får ‘två eller mer’. Om du känner till hela tärningens funktion kan du göra en rimlig uppskattning av sannolikheten. Men om du inte har en susning om vad för siffror som står på de flesta sidor blir en sådan skattning meningslös. Och än värre är det ifall du utöver siffrorna inte ens vet hur många sidor tärningen har (som är fallet med IPCC och klimatets variation).

  Däremot har du rätt att både politiker och media kommer att skylla ifrån sig, säga att ‘,am ju trodde på vad vetenskapsmännen sa’, och de allra flesta vetenskapsmännen kommer att kunna säga ‘ja, men det har jag aldrig hävdat’, och även de alarmistiska av dem kommer att kunna peka på att deras slutsatser bara är korrekta ifall antagandena de bygger på också är det. Och dessa antaganden är alltid hänvisningar till någon annan, inte sällan bara någon annans spekulationer …

  Men det som är störande är att så oerhört många går på detta, och att de som inte gör det inte reagerar tydligare, eller hörs mer. För visst finns det många som är fullt medvetna om hur svaga beläggen är för att ‘vi nu måste göra något, annars kan det vara för sent .. ‘

 • 21 Fredrik L // Sep 14, 2009 at 09:27

  Media har med all önskvärd tydlighet avsagt sig sin granskande och opartiska roll vilket är det mest skrämmande i sammanhanget. Det är inte bara ett nederlag för naturvetenskapen vi bevittnar, utan även ett nederlag för det upplysta samhället.

 • 22 Jonas N // Sep 14, 2009 at 10:20

  Jovars, men det är medias förfall vi bevittnar. Och även politikens.

  Men det finns trots allt också ljuspunkter på horisonten. Folk som tror på media eller på politiker för den delen blir allt färre. Och den utvecklingen har bara börjat.

  Visst förekommer det mycket tokerier. Men det har det alltid gjort. Saker som är fel går åt fanders snabbare idag än bara under förra århudndradet. Och det som är bättre ersätter äldre och sämre lösningar allt fortare också.

  Visst, politiken och gammelmedie-journalister lär kämpa emot med de medel dom har, men inte kommer de kunna skapa nytt fortroende där det tidigare har raserats …

 • 23 Leif Widén // May 19, 2010 at 01:31

  Jonas N. (varför förkortas namnen så?) tycker det är en ljuspunkt att allt färre tror på media eller politiker, en synpunkt jag finner beklaglig. I de nordiska länderna har medierna behållit ett gott mått av saklighet. Politikerna har trots en mängd övertramp kunnat föra en hyfsad debatt med varandra och inte förlorat sin trovärdighet så som skett i många andra länder. Ja, jag är stolt och glad över detta som gör det möjligt att föra en rimligt saklig politik. Gläds därför inte över att trovärdigheten sinar!

Leave a Comment