Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 4

Entries from November 2013

Ställ resultatkrav i den offentliga verksamheten

November 19th, 2013 · 6 Comments

Under senare tid har kritiken varit omfattade mot styrsystemen i den offentliga sektorn. Det som kallas “New Public Management” och som bl.a innefattar kvalitetskontroll, resultatutvärdering och uppdelning utförare-beställare sägs leda till för mycket detaljstyrning, byråkrati och felaktig inriktning av verksamheten. I den förra posten debatterade jag frågan med Maciej Zaremba. Nu har (S)-ledaren Stefan Löfven framfört […]

[Read more →]

Tags: Klas Eklund · Maciej Zaremba · New public management · Steven Kelman