Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund

Klas Eklund header image 4

Entries Tagged as 'Bostadspolitk'

En helhetspolitik mot bokrisen

June 1st, 2016 · 3 Comments

Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt ägnar sitt senaste nummer (4/16) åt bostadskrisen. Här är mitt bidrag, ett försök att göra en helhetsanalys av krisen och av vilka politiska insatser som krävs – för att bygga mer, öka rörligheten och tillgodose ökade krav på socialt boende. Min tes är att alla komponenter måste med, och att […]

[Read more →]

Tags: Bokriskommittén · Bostadsbrist · Bostadspolitk · Hyresreglering · Klas Eklund