Klas Eklund

Blog and web site of economist, teacher and author Klas Eklund


Warning: Use of undefined constant Archive - assumed 'Archive' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/klaseklund.se/public_html/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/header.php on line 48

Warning: Use of undefined constant Photos - assumed 'Photos' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/klaseklund.se/public_html/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/header.php on line 54

Warning: Use of undefined constant Contact - assumed 'Contact' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/klaseklund.se/public_html/wp-content/themes/cutline-3-column-split-11/header.php on line 56
Klas Eklund header image 4

Entries Tagged as 'Ränta'

En farlig och upp- och nedvänd värld

August 12th, 2019 · 1 Comment

Skriver på DN Debatt om det nya normala: Bestående låg tillväxt, låg inflation och nollränta. Lägg till detta handelskrig och hård Brexit så får vi en explosiv brygd med fara för mer protektionism och ökad fragmentisering i Europa. I detta läge bör centralbankerna ompröva sin strategi, finanspolitiken dra att tyngre lass och ekonomin bli mer […]

[Read more →]

Tags: Budgetpolitik · Ekonomi · Inflation · Ränta · Riksbanken · Uncategorized

Penningpolitiken

October 2nd, 2013 · No Comments

Under det senaste året har penningpolitiken debatterats flitigt, i Sverige och så gott som hela världen. Finanskrisen har avslöjat brister i det dominerande paradigmet – inflationsmålsstyrning. De flesta är överens om att penningpolitiken måste ta mer hänsyn till finansiell stabiluitet. Men hur ska det ske konkret? Bör inflationsmålet bytas? Hur ska finansiell stabilitet definieras och […]

[Read more →]

Tags: Klas Eklund · Penningpolitik · Ränta · Riksbanken · Uncategorized

Varför Riksbanken bör sänka styrräntan

September 3rd, 2012 · 4 Comments

I dagens nummer av Dagens Industri (den 3 september) rekommenderar samtliga ledamöter av tidningens s.k Skuggdirektion (däribland jag) en sänkning av reporäntan. Argumenten är enkla och tydliga: 1. Inflationen spås av alla prognosmakare ligga klart under målet 2 procent under överskådlig tid. Konjunkturinstitutet prognosticerar t.o.m en inflation under målet ända till 2017, trots att institutet […]

[Read more →]

Tags: Inflation · Ränta · Riksbanken · Skuggdirektionen

Flexibel Riksbank gör rätt

July 1st, 2010 · 11 Comments

I dag höjde Riksbanken sin reporänta med 0,25 procent. Det låter inte så upphetsande, i synnerhet inte med tanke på att höjningen sker från rekordlåg nivå. Men beslutet är viktigare än det ser ut. Höjningen sker nämligen trots att Riksbankens egen prognos för den underliggande inflationen ligger klart under 2 procent för de närmaste två […]

[Read more →]

Tags: Ekonomi · Finanskris · Klas Eklund · Ränta · Riksbanken · Skuggdirektionen · Uncategorized

Skuggdirektionen steget före Riksbanken

October 23rd, 2009 · 8 Comments

Tillsammans med fem andra ekonomer (Villy Bergström, Harry Flam, Lena Hagman, Cecilia Hermansson och Erik Thedéen) ingår jag i Dagens Industris ”skuggdirektion”. Vi träffas en vecka innan Riksbankens direktion har sina penningpolitiska möten, vi har en diskussion om konjunkturläge och inflationsprognoser och fattar utifrån detta ett penningpolitiskt beslut. Vi gör alltså ingen prognos om vad […]

[Read more →]

Tags: Ekonomi · Klas Eklund · Ränta · Riksbanken · Skuggdirektionen · Uncategorized

Ont om verktyg i Riksbankens verktygslåda

June 30th, 2009 · 18 Comments

Dagens Industris s.k skuggdirektion, där jag ingår, rekommenderar i dag Riksbanken att ligga still på styrräntenivån 0,5 procent men samtidigt binda sig vid den låga räntenivån genom att låna ut till låg fast ränta för ett år framöver. Det är en okonventionell rekommendation. Bakgrunden är denna: Sverige är i djup lågkonjunktur. BNP faller kraftigt i […]

[Read more →]

Tags: Ekonomi · Ränta

Skuggdirektionen rekommenderar nollränta

April 20th, 2009 · 11 Comments

I Dagens Industri rekommenderar jag, som en i “Skuggdirektionen”, att Riksbanken sänker reporäntan så långt möjligt. Argumentationen kan läsas i vårt diskussionprotokoll, publicerat på di.se. I korthet går den ut på att inflationsprognosen för de närmaste åren ligger under Riksbankens mål, liksom inflationsförväntningarna. Dessutom pekar konjunkturbedömningar på en mycket djup lågkonjunktur. Alla argumant talar därmed […]

[Read more →]

Tags: Ekonomi · Ränta

Lugnande från Riksbanken

February 25th, 2009 · 2 Comments

I min förra bloggpost varnade jag för de tankar som Lars E O Svensson i Riksbankens direktion fört fram om nytt inflationsmål och om att medvetet försvaga kronan som ett led i penningpolitiken. Till min glädje kan jag konstatera att resten av Riksbankens direktion tycks dela mina invändningar. I det protokoll från det senaste direktionsmötet […]

[Read more →]

Tags: Ekonomi · Ränta

Riksbankens farliga funderingar

February 23rd, 2009 · 6 Comments

Förra veckan höll vice riksbankschef Lars E O Svensson ett anförande om ”Penningpolitik vid nollränta”. Det har inte blivit särskilt uppmärksammat. Kanske uppfattas det som alltför långt från den penningpolitiska verkligheten. Svensson är ju teoretikern par preference i direktionen. Likväl är ett par av hans förslag anmärkningsvärda. Bakgrunden är att en reporänta på noll kanske […]

[Read more →]

Tags: Ekonomi · Ränta

Skuggdirektionen föreslår sänkt ränta

February 9th, 2009 · No Comments

Jag ingår i Dagens Industris “Skuggdirektion” som ska ge råd till den riktiga riksbanksdirektionen. I dag rekommenderar vi fortsatta räntesänkningar. För den som vill sätta sig i diskussionen, publicerar DI också ett särskilt protokoll från vår diskussion.

[Read more →]

Tags: Ekonomi · Ränta